20. června 2018

Události/komentáře - Kdo dostaví elektrárny v Česku?

(Česká televize)

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dostavba pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Téma dnešního veřejného debatování v Třebíči. 200 lidí, odpůrců i příznivců se sešlo v tamní hokejové hale. Ministerstvo životního prostředí je svolalo kvůli posuzování vlivu stavby na životní prostředí. 

Robin ŠEMOTL, redaktor 
Uhlí a jádro, dva hlavní zdroje elektřiny v Česku. Zatímco u jednoho se do budoucna počítá s útlumem, druhý nejspíš čeká rozšíření. V Dukovanech jsou v plánu až 2 nové bloky. V Třebíči se kvůli tomu na veřejné diskuzi sešli odpůrci a zastánci jádra. 

Gottfried BRANDNER, rakouský odpůrce dostavby 
Tohle je okruh 100 kilometrů kolem Dukovan, kde je celý Waldviertel i Vídeň. A vemte si, jak tady byl v roce 86 poznat výbuch Černobylu, který je mnohem, mnohem dál. 

Eva FRUHWIRTOVÁ, podporovatelka dostavby 
Dokonce je tady s kolegy protestujícími z Rakouska či Německa, tak jsme si i podávali Ruce, umíme se spolu opravdu dobře bavit. 

Robin ŠEMOTL, redaktor 
Vášnivé demonstrace podobné těm okolo dostavby Temelína se ale nekonají. Odpůrců nebylo dohromady ani 30. 

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
Ta atmosféra byla daleko jiná, daleko bouřlivější, daleko emotivnější. Daleko méně jsme dokázali být partnery v té diskuzi.

Robin ŠEMOTL, redaktor 
Veřejnost podle předsedkyně úřadu pro jadernou bezpečnost jádro vnímá spíše pozitivně. Podstatně větší emoce vzbuzuje výběr místa pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. 

Oldřich SVOBODA, starosta Lipníku /KSČM/ /Zdroj: 15. 6. 2018/ 
Podnikne veškeré kroky proto, aby tady úložiště nebylo, teda právní kroky. 

Robin ŠEMOTL, redaktor 
Česko sleduje přesně opačný trend než sousední Německo. Tam postupně jaderné elektrárny ruší. Na konci minulého roku odstavili další blok. V provozu jich zůstává 7. Další má ukončit provoz příští rok. Dnešní akce v Třebíči byla součástí procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Ten začal v roce 2016. 

Evžen DOLEŽAL, ředitel odboru pro posuzování vlivu na životní prostředí, MŽP 
Od té doby probíhá konzultace s veřejností, konzultace na expertních úrovních. A dneska se koná veřejné projednání. A potom předpokládáme, že na jaře příštího roku by bylo vydáno to závěrečné stanovisko. 

Robin ŠEMOTL, redaktor 
Dukovany dostanou s dostavbou přednost před Temelínem. Pro obce z jeho okolí je rozhodnutí zklamáním. Dřívější stavba elektrárny v 80. letech pro region znamenala investice. 

Milan ŠNOREK, starosta Týna nad Vltavou /ODS/ 
Tehdejší strategie dostavby počítala s Týnem jako s hlavním místem, kde měli být ubytovaní stavebníci jaderné elektrárny.

Robin ŠEMOTL, redaktor 
Hlavní otázkou tak zůstává, kdo dostavbu zaplatí. Nový reaktor vyjde na 150 až 200 miliard korun. Krajské redakce a Robin Šemotl, Česká televize. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Hosté Událostí komentářů, předseda Zelených Petr Štěpánek, dobrý večer. 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Dobrý večer. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Na dálku zdravím bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu, dobrý večer. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Hezký večer z Budějovic. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A dalšího bývalého ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, dobrý večer. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Dobrý večer z Čáslavi. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak u pana Kuby bych začal, pane Kubo, jaké analýzy prokazují nebo potvrzují, že je potřeba takto drahého nového zdroje? Případně, které prokazují, že potřeba není? 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Tak v podstatě jde o to, jakou my máme energetickou koncepci, a jak chce stát zajišťovat energetiku pro svůj chod. Prostě to stát zajistit musí. Energetika není něco, co lze posuzovat pouze komerčně. Stát je zodpovědný za to, aby svou energetiku nějak udržoval. Pokud chceme plnit to, co k čemu se zavazujeme v Evropské unii a co je trend a také je to v naší energetické koncepci. To znamená snižovat podíl uhlí, vyrábět energie méně z uhlí. A snižovat emise, tak máme 2 možnosti. Jedno je jádro a jedno jsou obnovitelné zdroje. V České republice obnovitelné zdroje klimatickým podmínkám mají nějaké svoje limity. Oni se rozvíjejí. Myslím, že se rozvíjet budou a Evropská unie teď klade další cíle, kam až mají narůst. To znamená mají plnit nějakých 32 procent výroby energie, kterou my máme. Já jsem přesvědčen, že ten jejich rozvoj patří spíše do decentrální energetiky. To znamená, že by měly být na domech, firmách solární panely. Dnes jsou možnosti kombinovat je s ukládáním. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A centrální energetika? 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
A centrální energetika pane redaktore je problematické, protože obrovské pole, když si představíte, na kterém jsou solární panely a vyrábí tu energii, tak má jednu nevýhodu. Vyrábí ne vždycky, když vy jí potřebujete. Vyrábí jí prostě podle toho, jak svítí sluníčko a velmi zatěžuje tu přenosovou soustavu, což je soustava, kterou řídí. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Takže drahý zdroj jádra ano? 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Takhle drahý zdroj jádra ano, protože my jiný zdroj bezemisní, tak aby zajišťoval průmyslovou základnu České republiky prostě nemáme a já jsem přesvědčen, že Česká republika jako stát musí svou energetiku zajistit a není to rozhodování, jestli drahý, nebo nedrahý. My za ty obnovitelné zdroje na těch polích dneska utrácíme všichni v těch částkách 40 miliard korun ročně. Takže za 5 let bysme za to, co vy říkáte drahý zdroj, měli prostě ty bloky v podstatě postavené. Je to rozhodnutí prostě, které ten stát musí udělat. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pane Urbane, takto drahý zdroj ano, nebo ne? 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Já v podstatě s Martinem souhlasím. Jádro tady není předmětem sporu. My každé 4 roky nemůžeme začínat znovu od nuly, zda jádro ano, nebo ne. Od roku 2004 ho máme v energetické koncepci z hlediska rozšíření jádra. Původně se počítalo s rozšířením v Temelíně. Jenže tak, jak se ta rozhodnutí nenaplnila, tak teď se blíží to rozhodnutí a už není čas na hrdinství. Udělat to rozhodnutí jeden blok v Dukovanech a proč? Proto, protože v Dukovanech skončíme nejpozději v roce 2035 a tam v té době buď bude stát blok, který poběží v nějakém minimálně už odzkoušeném provozním režimu, nebo tam nebude a celá elektrárna skončí. Ten kdo říká, že jádro nepotřebujeme, tak musí říkat alternativní důvody nebo alternativní návrhy, čím ho nahradíme. Podle mě není to spor a boj s alternativními zdroji nebo respektive s obnovitelnými zdroji. Podle mě to není ani tak nebo tak, ale je to dva a půl tak, protože obnovitelné zdroje s tím souhlasím, nemohou plně nahradit to, co vypadne z uhlí. To znamená, uhlí se bude utlumovat. Ale, abychom zajistili nějakou energetickou bezpečnost, tak bychom asi museli přidat trochu zemního plynu dovezeného z Ruska a postavit tady nějaké plynové elektrárny. A podle mě v té alternativě je potřeba to spočítat. Všechny energetické komise, všechny energetické plány, všechny koncepce. Dokonce všechny koalice od roku 2004 podporují dostavbu jádra. Dokonce to podporují podle mě všechny strany, které dnes jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně. A tady nejde o nic jiného, než že se musí definitivně rozhodnout. Tahle vláda musí rozhodnout, jinak bude pozdě. Nebo musí začít realizovat nějakou novou cestu, která podle všech odborníků v České republice bude znamenat dražší elektřinu pro občany firmy. Bude znamenat riziko bezpečnosti dodávek. A budeme se vystavovat prostě nějaké velké energetické krizi. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pane Štěpánku? 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Myslím, že oba pánové zapomněli naší veřejnosti říct, kdo to zaplatí. A ty scénáře jsou jenom dva. Vzhledem k vyjádření ČEZU, mám-li je brát vážně, tak tu výstavbu zaplatí alespoň z části stát a tu konečnou cenu energie potom ti odběratelé. To znamená každý, kdo si doma rozsvítí a já vám k tomu dám pár čísel. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Potřebujeme to na to, aby si každý mohl doma rozsvítit? 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Nepotřebujeme, já vám to vysvětlím hned v tom druhém kroku, ale napřed ta čísla. My dneska, když platíme složenkou nebo bankovním převodem elektřinu, tak platíme zhruba 30 eur za megawatt hodinu té silové elektřiny. A Hinkley Point v Británii dneska vlastně už má garantovanou vládně 110, takže skoro čtyřnásobek. A je tam inflační doložka, takže, takže ty částky půjdou dál bez ohledu na reálnou cenu elektrické energie. V Maďarsku je to asi polovina, ale pořád je to dvojnásobek ceny tady. Jedno je západní francouzské, druhé je ruské Rosatom. Ale obojí jsou na tom úplně stejně. To ještě nezačali /souzvuk zvuků/. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jestli tady bude stát jádro, nebo ne? 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
To nezaplatíte, protože ty ceny, které jsou, tak jsou ve srovnání s tím britským modelem čtvrtinové. A ty ceny s tím maďarským modelem jsou poloviční. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Musí tady stát jádro? 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Nemusí. Jádro tady stát nemusí. A pánové se opírají o energetickou koncepci, která je, která vychází z 80. let z toho mixu. Ale, když se podíváme do tabulky cen dneska v Evropě nebo ve Spojených státech, tak je tady mezikrok. Já s panem Kubou zásadně souhlasím v tom hodnocení obnovitelných zdrojů jsem optimističtější v tom jejich nástupu a v té ceně, protože už de facto jsou konkurence schopné cenově z hlediska investic a z hlediska návratnosti. Ale je tady mezitím ještě zemní plyn. Ty elektrárny jsou levné jak na pořízení, tak levné na spouštění. Dají se využívat ve špičkách a je to, je to jednoznačný. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jinými slovy tím chcete říct, až se nebude stavět jaderný zdroj, tak ta elektrika nebude tak drahá? 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Přesně tak, nebude tak drahá a bude nahraditelná z jiného zdroje a ten mezikrok je zemní plyn, který je podstatně čistší než uhelné elektrárny a vytváří ten prostor pro nástup obnovitelných zdrojů. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pane Kubo, tak nestavět, protože to je tak drahé, že se postaví jiné zdroje, tak to bude levnější? Elektrika. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Já s panem Štěpánkem zásadně nemůžu souhlasit a je tam strašná spousta argumentů proč ne. On tam uvádí. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Nejdůležitější vyberte prosím. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Nejdůležitější vyberu. Tam uvádí příklad stavby z Británie, která se stavěla na základě nějakého principu contract for difference. Dneska už britská vláda při stavbě další té jaderné, jaderné elektrárny uvažuje o tom, že by jí stavěl stát. U té ceny, o které pořád mluvíte, je strašně nutné, jestli jí staví soukromý subjekt jako nějaký komerční záměr a nebo jestli jí staví stát. Protože je nutné spočítat peníze, které se do toho dávají, ať už soukromé nebo státní nebo, které se seženete někde na trhu. A tohle je věc, která v konečném důsledku rozhoduje o ceně té elektrárny a také o ceně té elektriky, která bude vyráběna. Je to vidět na srovnání třeba toho maďarského a toho britského modelu. Já jsem přesvědčen, že tohle musí stavět stát. Jaderná elektrárna nejde stavět jako komerční projekt, na kterém někdo vydělá. Je to strategický zdroj, který stát musí zajistit. Pan Štěpánek nabízí občanům České republiky plyn. Na tom asi z pohledu z emisi nic není. Problém je, že kohoutek od toho plynu není na území České republiky. Může ho kdokoliv, kdykoliv zavřít a nezavírá ho na území České republiky ale na území jiného státu. A stát prostě musí tyto energetické věci rozhodovat také z pohledu energetické bezpečnosti. A co se týče obnovitelných zdrojů, oni budou mít mnohem větší nárůst, než jsme si možná mysleli před 5, 10 lety. Já jsem vždycky jako ministr říkal, že budou v sektoru České republiky tvořit velké procento. A ono možná pane redaktore to budoucna bude tak, že my té energie z obnovitelných zdrojů. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ale já pořád čekám na to ale. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Ale, ale musí být v podstatě decentrálně. To znamená téměř na každém domě, téměř na každé firmě ukládat se přímo v tom místě a nezatěžovat tu přenosovou soustavu. Do budoucna ty panely, tak jak se vyvíjejí, budou schopny vyrábět té elektřiny mnohem více, než jí zrovna v tom daném objektu spotřebujete. Bude třeba je kombinovat s ukládáním, ale nezatěžovat s nimi tu přenosovou soustavu. Do budoucna té elektrické energie z obnovitelných zdrojů bude skutečně dost, ale není to energie, která má zajišťovat rozběhnutí průmyslové základny 2. února v 5 hodin ráno, kdy nesvítí slunce, nefouká vítr. Prostě Česká republika musí mít svoje stabilní zdroje. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ano rozumím, rozumím ano. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Pro tu průmyslovou základnu. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak krátký komentář pana Urbana, pokud má jiný názor, než měl pan Kuba. Ta původní otázka se týkala toho, že když se nepostaví jaderný zdroj, tak elektrická energie bude daleko levnější. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Přidám možná další argumenty. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jeden prosím. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Za prvé ty alternativní scénáře nikdo vyčíslil a já se vsadím, že budou mnohem dražší. Za druhé je tady jakoby nový svět. Průmysl 4, 0, čistá mobilita. Tedy chcete-li elektromobilita. Budoucí nárůsty spotřeby elektrické energie a jejich řešení. Podle mého názoru prostě, jestli chceme tady zavádět elektromobilitu, tedy čistou mobilitu, tak my potřebujeme mít taky bezemisní výrobu elektrické energie. Nedává smyslu, aby v tomhle mixu, který teď máme, tak abychom zaváděli elektromobilitu, protože to je posunutý komín. Takže z mého pohledu ty odborníci, kteří jsou zastřešeni například v české jaderné asociaci, zastřešují ten odborný svět, zastřešují hospodářskou sféru, tak jsou právě tím důležitým partnerem v rozhodování té státní správy. A podle mého už teď není o tom to, jestli jádro ano, nebo ne. Prostě jádro ano. A jde o to kdy. To je důležité. Jestli to bude prostřednictvím nějaké státní instituce typu Škoda Praha Invest nebo bude to i nějaká jiná forma, to není úplně podstatné. Důležité je, kdy začneme, protože počítejme s tím, že minimálně 12 let a to by byl skoro unikát, budeme tu elektrárnu stavět. A já doufám, že s využitím maximálně českého průmyslu, tedy že tam zapojíme vše, co v České republice umíme. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ano, kdo to bude stavět, hned se k tomu pane Urbane dostaneme. Poprosím velice krátkou reakci pana Štěpánka. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Připočtěte si to, připočtěte si to k tomu času. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ano pane Urbane. 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Tak především tohle je problém geopolitický. Ty spálené červené trenky vytvořily kouř zatím, že v tuhle chvíli vlastně je tady obrovská ofenziva z Ruska, abychom přistoupili na podobnou smlouvu jako Maďaři se svým poměrně autoritativním premiérem a byla by to obrovská chyba odchýlení od té cesty na západ. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Čímž jste vlastně otevřel to téma, které jsem chtěl otevřít. Takže má Česko řešit, jestli je to Rus, dodavatel je ruský, americký, jiný? 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
To máme řešit úplně na prvním místě, ale ne jaký bude dodavatel, ale jestli máme se vydat cestou jaderné energetiky a právě geopolitické závislosti na dodavatelích. A když si vezmete /nesrozumitelné/ Areva vyvázaná High Pointem /souzvuk zvuků/. A v podstatě ne akce schopná další zakázky. Takže tady máte vlastně jediný roz atom, který je schopný tu elektrárnu postavit. Čili rozhodujeme-li o dalších blocích, rozhodujeme o jednoznačné závislosti na Rusku v úplně nejnevhodnější chvíli. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pane Kubo, jednoznačná závislost na Rusku, Američani nejsou schopni to dát Francouzi také ne. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Já se obávám, že s panem Štěpánkem prostě nejsem schopen vůbec shodnout. To jsou opravdu demagogické argumenty, kdy v jedné větě vám pan Štěpánek řekne, že máme vyrábět elektřinu z plynu, který nám dodává dneska teda převážně Rusko a ty zdroje jsou především tam a vystavit Českou republiku závislosti na někom jiném, a pak v druhém argumentu okamžitě použije geopolitické pohledy. Já jsem přesvědčen, že Česká republika nemá jinou cestu. Opakovaně se to ve všech těch analýzách a všech těch energetických koncepcích opakuje. Já si prostě neumím představit, jak bychom tu českou průmyslovou základnu a pan Štěpánek prostě divákům České televize trochu lže, protože ono to není technicky možné. A kdo té elektrice a energetice trochu rozumí, tak si přeci umí představit, že není možné, aby obnovitelné zdroje tady táhly všechny ty průmyslové podniky. Ty obnovitelné zdroje skutečně patří do určitého segmentu. Oni budou v budoucnu vyrábět té energie hodně. Dokonce bych řekl, že nám opravdu bude přebývat a bude třeba s ní dobře a logicky pracovat v těch jednotlivých lokálních místech, kde se vyrábí, ale prostě není možné a ukazuje se to na všech těch problémech té přenosové soustavy, aby táhly ten průmysl. A mimochodem souhlasím s Milanem Urbanem. Tady se počítá s 20 procenty elektromobilů někdy v roce 2040. To je milion 300 tisíc aut. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pane Kubo, já bych chtěl opustit tyhle ty technické argumenty proto a zůstat u té geopolitiky. A na to jste odpověděl, proto se obrátím na Milana Urbana. Jednoznačná závislost na Rusku, půjdeme-li jadernou cestou? 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Podívejte, my tady s Martinem Kubou, já a Martin Kuba pravděpodobně nemusíme nahánět nějaké politické body straně, která skoro zanikla jako to dělá tady pan kolega Štěpánek. My se snažíme expertně. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A teď mluvíte, o které straně? 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
A poctivě vysvětlit, proč potřebujeme. Myslím Strana Zelených. Je to tak ne? Je to pan předseda Strany Zelených, pan Štěpánek? 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ano ano ano. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Aspoň doufám. Tak vidíte, ta se nedostala do sněmovny, protože prostě své postoje neobhájila. Teď se snaží tady různými pseudoargumenty prostě nějak zaujmout. My se je snažíme, aspoň já to tak vnímám s Martinem Kubou tady říkat věci poctivě a na expertní úrovni a prostě tak to je. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jednoznačná závislost na Rusku, nebo to neplatí prostě? 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Já na to odpovím, odpovím. No, neplatí to samozřejmě, protože my musíme podle mého názoru být investorem. To znamená stát musí být investorem. Využít maximálně českého průmyslu, ale ten neumí úplně všechno. To znamená, že ty komponenty toho jaderného bloku budeme muset mít dodány od někoho. A já si myslím, že tam prioritně musí být, musí být kritérium bezpečnost, moderní zdroje, cena a spolehlivost. A v současné době těch firem, které vyrábí ty reaktory na světě je dost, aby se toho výběrového řízení mohly zúčastnit. To znamená, já tam žádnou geopolitickou závislost nevidím, protože musíme nechat vyhrát toho nejlepšího. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pane Štěpánku, vidíte nějakou souvislost s rozhodováním v Dukovanech a tou schůzkou na Hradě? Zeman, Babiš, Beneš. 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Já vidím, je to jednoznačně příprava na ofenzivu a je legrační, když tady mluvíme o soutěži, protože to, co tady dávali pánové jako ten ideální model v Maďarsku, tak tam žádná soutěž nebyla. Tam byla normálně natvrdo mezinárodní smlouva. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dobře, ale oni mluví, že tady by měla být soutěž. 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Ale jaká soutěž bude, když tady je v podstatě v tuto chvíli jediný možný dodavatel a to je Rosatom. Takže jsme zase zpátky na tom začátku. Je to prostě závislost na Rusku. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pane Urbane, jaká soutěž? 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
No, samozřejmě, že tady soutěž je, prostě já nevím, jak to souvisí s červenými trenkami na Hradě a podobně. Prostě vyhlásí se výběrové řízení na dodavatele a to výběrové řízení musí proběhnout transparentně. To je důležité. Každý musí vědět, že ten výběr nebyl nějak jakkoliv politicky modelován a jakkoliv jakýmkoliv způsobem geopoliticky ovlivňován. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Pane Kubo, souvislost dostavby Dukovan a schůzka na Pražském Hradě, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Daniel Beneš? 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Já tam žádnou souvislost nevidím. Já si skutečně myslím, a tak jak jsem já četl výstupy z té schůzky a myslím, že je logické, že se skutečně vede debata o to, kdo má, kdo má zaplatit tu výstavbu toho jaderného bloku a já poměrně rozumím argumentaci vedení ČEZU, že to nemá být ČEZ v té podobě jaké je, protože tam 30 procent je minoritních akcionářů a já tvrdím, že kdyby ty akcie pane redaktore třeba část jich byla vašich, tak prostě není fér, aby vám stát řekl, teď za ně postavíme jádro a ono není ekonomické a nevychází a vy jako soukromý vlastník najednou ztrácíte hodnotu těch akcií. To je věc, kterou má vlastnit stát nebo má postavit stát, protože on má nejlepší přístup k těm penězům. On taky, když ten projekt zafinancuje, tak potom vyjde nejlaciněji z pohledu vaku toho váženého průměru vlastních a cizích zdrojů, který je třeba vždycky u téhle investice počítat. A potom taky vyjde nejlaciněji ta energie, kterou si ty zákazníci budou kupovat. To jsou ty bohužel zmatené argumenty pana Štěpánka, kdy on motá dohromady věci. Já neříkám, že Maďarsko je ideální v tom, že podepsalo mezinárodní smlouvu. Ale liší se od té Británie tím, že je to stavěno sto procenty s financí státu a to právě v tomhle tom dlouhém procesu výstavby a v tom, jak je ten projekt finančně nákladný v konečném důsledku rozhoduje, když tam nepustíte ten soukromý kapitál, tak ho nepotřebují ti akcionáři zhodnotit a tudíž ta cena, kterou nakonec nabídnete tomu spotřebiteli za tu energii. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ano, ano tomu rozumíme /souzvuk zvuků/. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Mnohem nižší. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
To jste, to jste tady říkal. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Vy tomu rozumíte zdá se, že pan Štěpánek. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Velice krátká reakce pana Štěpánka. 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
To, co je v tuhle chvíli navrženo, tak je tunel na druhou, protože z ČEZU se vyvede to, co je moderní a profitabilní. Tam získá větší podíl ti soukromníci, ty soukromý držitelé akcií a to, co následně bude ztrátové, tak vybuduje stát. To znamená, daňový poplatníci a cenu nakonec zaplatí ještě odběratelé elektřiny. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak pánové díky za vaše komentáře, za vaší účast v Událostech komentářích /souzvuk zvuků/ určitě to není naposled. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Já jsem chtěl pane redaktore říct jednu možná větu. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ale to bude jediná věta, víc vám nedovolím pane Urbane. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Já nejsem podporovatelem rozdělení ČEZU. Já myslím, že jsou i jiné varianty, jak se dá docílit té stavby nového bloku. 

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A myslím, že se k tomu ještě někdy v budoucnosti dostaneme. Pánové, teď už opravdu děkuju všem. 

Petr ŠTĚPÁNEK, předseda strany /SZ/ 
Na shledanou. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Budu rád. 

Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/ 
Hezký večer, na shledanou. 

Milan URBAN, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/ 
Hezký večer. 
 

Martin Kuba

expert pro průmysl a obchod
předseda regionálního sdružení