Pro ODS i krajinu je rozhodující způsob zemědělského hospodaření
18. května 2018

Veronika Vrecionová: Pro ODS i krajinu je rozhodující způsob zemědělského hospodaření

(www.ods.cz) Diskuse nad zásadami zemědělské politiky a pojetím zemědělství v ČR byla náplní setkání expertního týmu ODS s vedením společnosti Rhea Holding, která hospodaří v regionech Vysočiny a Jihomoravského kraje.

 
Společnost patří k největším zemědělským podnikům u nás, na druhou stranu ale hospodaří na principu rodinných farem, tedy na vlastní půdě, podílí se na spolkovém životě v regionu, zaměstnává místní lidi a současný ředitel firmy Josef Kolář počítá s tím, že hospodářství převezmou jeho potomci. To vše jsou zásady, které ODS preferuje a které jsou v souladu s programem ODS v oblasti zemědělství. Příklad Rhea Holding tak ukazuje, že obvyklé dělení zemědělského podnikání na velké a malé podniky, kdy velké podniky jsou symbolem nesprávného zemědělského hospodaření, nemusí vždy platit.
 
„Jsem ráda, že jsme si mohli některé formulace a postoje ODS k zemědělskému podnikání s panem Kolářem vyříkat, a věřím, že jsme se prakticky ve všem shodli. Nesdílíme snad jen názor na otázku tzv. zastropování evropských dotací, které je ale v kompetenci především Evropské komise. Nějaký způsob krácení dotací pro velké firmy nás s největší pravděpodobností stejně nemine,“ uvedla po setkání vedoucí expertního týmu ODS pro zemědělství a poslankyně Veronika Vrecionová.
 
Podle poslankyně je pro ODS rozhodující přístup k zemědělskému podnikání, který je přitom u většiny velkých podniků - nástupnických firem po bývalých zemědělských družstev, jiný než ve Rhea Holding. „Velké zemědělské firmy bohužel často sídlí ve velkých městech, nemají k místu podnikání žádný vztah a existují pouze s vidinou okamžitého zisku. Pan Kolář buduje svoji firmu jako něco, co jednou předá další generaci a v co nejlepším stavu. To je základní rozdíl,“ uvedla Veronika Vrecionová.
Veronika Vrecionová

Veronika Vrecionová

expert pro zemědělství a venkov

Více o autorovi