Senátorský klub ODS: Prezident Zeman by neměl poškozovat dobré jméno ČR. Program pro restrukturalizaci postižených regionů má závažné trhliny
17. května 2018

Senátorský klub ODS: Prezident Zeman by neměl poškozovat dobré jméno ČR. Program pro restrukturalizaci postižených regionů má závažné trhliny

(www.ods.cz) Senátorský klub ODS vyzývá prostřednictvím usnesení Miloše Zemana, aby se zdržel výroků, které poškozují dobré jméno České republiky, uvedl místopředseda senátorského klubu Jiří Oberfalzer. Na programu jednání horní komory je také Program pro restrukturalizaci postižených regionů, který je ale podle Zdeňka Nytry nedotažený do konce a chybí plán jeho financování. Senát projedná i vodní zákon, jehož podobu chce prostřednictvím pozměňovacích návrhů upravit senátor Jiří Burian.

 
Místopředseda senátorského klubu Jiří Oberfalzer přednesl na úvod usnesení senátorského klubu ODS: „Senátorský klub ODS vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby se zdržel výroků, které poškozují dobré jméno České republiky.“
 
K programu pro restrukturalizaci v postižených regionech se vyjádřil senátor Zdeněk Nytra: „Je dobře, že program vznikl a že se projednává na půdě Senátu, protože je pravdou, že Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj jsou nejpostiženější regiony v ČR. Vidím tam ale dvě zásadní chyby. Za prvé, ani tyto tři regiony nejsou stejné a program bohužel nepočítá s žádnou variabilitou. Jeho části jsou vypisovány komplexně na celý region. Naopak chybí koncepce pomoci územím, která jsou vně těchto regionů, ale situace v nich je podobná, namátkou třeba Jesenicko. Jako závažnější problém ale vidím to, že program počítá se 43 miliardami korun, které ale nejsou ve státním rozpočtu nijak alokovány. Pro program tedy nejsou zajištěny žádné zvláštní finanční prostředky, a ty se pak asi budou muset brát z běžných rozpočtů, což úspěšnou realizaci programu značně ohrožuje.“
 
„Velkým problémem těchto regionů je také veliké zadlužení obyvatelstva, upřímně se často těmto lidem nelze divit, když sledují, jak se zadlužuje stát, tak si možná říkají, že je to normální,“ uvedl s nadsázkou místopředseda Senátu Jaroslav Kubera. „Cestu vidím také v tom, aby stát zastropoval úroky na nějaké přijatelné úrovni a garantoval pak splátku, která by odpovídala výši úvěru plus tento státem nastavený maximální úrok. Pokud chce někdo podnikat s půjčkami s vyšším úrokem, bude to pak jeho osobní riziko,“ dodal.
 
Novelu vodního zákona okomentoval senátor Jiří Burian: „V novele vidím tři problémové body. První z nich je rozšíření působnosti vodoprávních úřadů, hlavně v případě posuzování vlivu staveb na povrchové a podzemní vody a posuzování geologických průzkumů. To s sebou nese navýšení personálních požadavků obcí s rozšířenou působností, návrh už ale nepočítá s navýšením finančních prostředků pro ně. Druhým problémem je likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek. Bude povinnost likvidovat tyto vody v ČOV – to nese zvýšené náklady majitelů jímek i provozovatelů čističek, ti budou navíc muset vždy požadavku na likvidaci odpadních vod vyhovět. Třetí problém se týká zpoplatnění čerpání podzemních vod. Ten, kdo čerpá více než 6 000 kubických metrů ročně, musí veškeré množství čerpané vody uhradit. Já budu navrhovat, aby existovala povinnost uhradit pouze vodu čerpanou nad tento limit. Pokud někdo nyní odčerpá 5 999 kubických metrů, neplatí nic a ten, kdo využije 6 001 kubických metrů, musí zaplatit veškeré množství čerpané vody, tato situace mi připadá velice nespravedlivá.“
 
Senát se bude dnes zabývat také novelou zákona o střetu zájmů. „Očekávali jsme, že v novele zákona o střetu zájmů bude omezen přístup k údajům zastupitelů na základě místa výkonu jejich funkce. To se bohužel nestalo. Podle nás by bylo nejlepší vrátit tu praxi tak, aby zastupitelé odevzdávali majetková přiznání na příslušný úřad, a jeho občané by do něj mohli nahlížet,“ uvedl místopředseda senátorského klubu Jiří Oberfalzer.
 
Toho doplnil také Jaroslav Kubera: „Na dnešním jednání navrhneme zrušení zákona o střetu zájmů k 30. 6. 2019, s tím, že do té doby by měla vláda připravit zákon nový a přehledný. V tom současném se totiž stěží vyzná senátní legislativa. Natož běžný zastupitel nebo radní.“