Odvolání ředitele Lesů ČR ministrem v demisi je nestandardní
11. května 2018

Veronika Vrecionová: Odvolání ředitele Lesů ČR ministrem v demisi je nestandardní

(www.ods.cz)

 
Veronika Vrecionová: „Odvolání ředitele Lesů ČR je krajně nestandardní a důvody jeho odvolání považuji za zástupné. Je navíc krajně nevhodné, když k tomuto kroku přistoupil ministr zemědělství, který je s celou vládou v demisi a ve své funkci pravděpodobně již nebude pokračovat. Odvolání generálního ředitele Lesů ČR je alibistickým a pro veřejnost populistickým krokem Ministerstva zemědělství. Primárním viníkem současného neutěšeného stavu lesních porostů v naší zemi ohrožených plošnou kůrovcovou kalamitou je totiž samo Ministerstvo zemědělství, které je zakladatelem státního podniku Lesy České republiky, a které tak stanovuje podmínky hospodaření ve všech lesích na území ČR i v podniku Lesy ČR.
Na zhoršující se stav lesních porostů v naší zemi upozorňují odborníci Ministerstva zemědělství již řadu let, ministerstvo samo mělo a má k dispozici množství potřebných údajů k přijetí potřebných opatření. Resort ale dlouhodobě nutné změny prostřednictvím lesnické legislativy neřešil, a to ani v posledních letech, kdy se stav lesů zhoršoval rychleji. Jednou z příčin současného stavu je přístup resortu k lesnickému podnikání, především pak při zpracování dřeva, v němž hrají stále významnější roli velcí průmysloví zpracovatelé na úkor místních lokálních pil, které by byly schopné operativněji zajistit prevenci rizik kůrovce díky znalosti místní situace. Malí a střední zpracovatelé dřeva jsou však, stejně jako malí a střední podnikatelé v zemědělství, zahlceni nadměrnou byrokracií, což mimo jiné vede k úbytku takových podniků, vylidňování venkova a poklesu pracovních příležitostí v lokalitách, v nichž není kromě těžby a zpracování dřeva příliš jiných možností. Jedním z důsledků je však také zhoršující se stav lesů v naší zemi."
Veronika Vrecionová

Veronika Vrecionová

expert pro zemědělství a venkov

Více o autorovi