0
11. dubna 2018

Jan Zahradník: ODS pomohla zabránit opatřením v neprospěch venkova

(www.ods.cz)


Jsem rád, že aktivní práce poslanců ODS zabránila přijetí sporných ustanovení do novely vodního zákona. Návrhy prosazované Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím poslanců hnutí ANO mohly zásadně zkomplikovat život lidem v rodinných domcích nebo chalupářům, kteří nejsou napojení na kanalizaci a musejí se starat o vlastní žumpy a jímky. Hrozilo, že v důsledku neuvážených změn ve vodním zákoně by již tito občané nemohli vyvážet odpadní vody do komunálních čističek vod jako doposud, anebo by museli předem prokazovat jejich nezávadnost. Široce pojatý návrh zabalený do snahy o ekologický přístup k čištění vod by se tak obrátil především proti lidem na venkově a v menších městech.
 
V ODS jsme přesvědčeni, že lidé na vesnicích a menších obcích mají stejné právo na dobrý a pohodlný život jako lidé ve velkých městech, a proto takové návrhy podporovat nebudeme. Budeme se naopak snažit život lidem v regionech ulehčovat a současně dbát na to, aby zásahy úřadů a politiků do běžného života lidí byly co nejmenší.
Jan Zahradník

Jan Zahradník

poslanec
expert pro životní prostředí

Více o autorovi