Stavební řízení kolabují, lidé čekají na svá stavební povolení i měsíce
5. dubna 2018

Martin Kupka: Stavební řízení kolabují, lidé čekají na svá stavební povolení i měsíce

(www.ods.cz) Vinou poslední novely stavebního zákona se po celé ČR prodlužují stavební řízení až o měsíce. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo situaci urychleně řešit.

 
Novela stavebního zákona, kterou parlament přijal v loňském roce, přinesla kromě jiných změn také povinnost pořídit tzv. závazné stanovisko orgánu územního plánování. V něm příslušný odbor úřadu obce s rozšířenou působností posuzuje soulad navrhovaných staveb s územními plány. Takovou agendu dosud zmíněné odbory nevykonávaly – a proto na ni nebyly připraveny, úřady např. dosud obtížně hledají odborníky, které pro tuto činnost potřebují. Přitom např. jen ve Středočeském kraji novela vytvořila 15 tisíc nových a zbytečných úředních dokumentů s úředními razítky ročně. Důsledek je jednoznačný – neschopnost vyřizovat stovky žádostí v přiměřeném termínu, prodlužování stavebních řízení o týdny až měsíce. Místo zjednodušení, odstranění byrokracie a zavedení rychlejších postupů přináší tato změna dramatické komplikace a zpomaluje investice na území celé ČR. Pro stavitele menších staveb, např. rodinných domů, to může znamenat vážné problémy při financování jejich projektů.
 
Plnou politickou odpovědnost za toto nepromyšlené opatření v novele stavebního zákona nese Karla Šlechtová jako bývalá ministryně pro místní rozvoj. Zákon prosadila, ačkoli přinejmenším ODS na nesmyslnost této nové povinnosti opakovaně upozorňovala při projednávání návrhu. Paní ministryně prosadila svou a vyřešila problém, který neexistoval, a vytvořila tím problém nový, ovšem skutečný. Proto nezbývá než vyzvat současné vedení ministerstva, aby urychleně připravilo změnu zákona s cílem toto zbytečné a komplikující ustanovení zrušit.
 
 

Martin Kupka
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi