3. dubna 2018

Byrokratický kariérista

(Zpravodaje senátního obvodu 52) Na začátku března pořádal Spolek pro obnovu venkova starosty zejména menších obcí v Senátu seminář s názvem Snižování administrativní zátěže.

Není asi žádným překvapením, že většina vystupujících kritizovala neustále narůstající počet různých formulářů, výkazů a také prodlužování lhůt vyřizování různých povolení a žádostí, které starosty neskutečně otravují a především brzdí rozvoj obce.

Získat stavební povolení, vyplnit žádost o dotaci nebo jen obyčejný formulář zasílaný na příslušné ministerstvo zabírá totiž stále více času. O složitosti výběrových řízení a zvyšujícím se počtu kontrol by mohli účastníci vyprávět romány.

Zdá se, že definitivním hřebíčkem do chuti některých schopných starostů se i pro příští volební období účastnit voleb může být současný zákon o střetu zájmů. Zjednodušeně napsáno jsou dnes všichni starostové, místostarostové a radní povinni do určité doby podle tohoto zákona sdělit veřejnosti veškeré údaje o svém majetku a stavu svých účtů a to tak, aby informace byly volně dostupné i pro anonymní zvědavce.

Tento na první pohled bohulibý zákon v některých případech způsobí jediné. Neuvolnění starostové a místostarostové jsou většinou aktivní a schopní lidé, kteří mají svoji čest a hrdost a nebudou tedy ochotni nadále snášet tento bezprecedentní zásah do svého soukromí a soukromí svých rodin a na kandidaturu do obecního zastupitelstva a práci pro obec se jednoduše vykašlou. Mají svých starostí dost a nemají zapotřebí, aby kvůli své pozici neuvolněného starosty, kterou často dělají na úkor volného času, ještě navíc snášeli tento další byrokratický a jim implicitně nedůvěru vyjadřující krok státu.

A tak se může stát, že příštím starostou obce se třeba stane podle slov jednoho z vystupujících starostů tzv. byrokratický kariérista. Jinými slovy člověk - starosta, který bude dobře a spolehlivě vyplňovat výkazy, nebude příliš aktivní v práci pro obce, ale bude poslušný a disciplinovaný a všechny papíry bude mít v pořádku. To, že správně vyplněný papír chodník ani kulturní dům v obci neopraví, víme všichni.

Osobně jsem přesvědčen, že zejména na malé obci, ale nejen tam, si lidé svého starostu pohlídají sami a nemusí to tedy za ně dělat stát nepovedeným zákonem. Věřím proto, že se nám podaří nesmyslný zákon, když ne zrušit, tak alespoň změnit.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu