20. února 2018

Varuji před další spornou reorganizací specializovaných složek

(FORUM 24) Reorganizace tzv. elitních útvarů vyvolala již v loňském roce vlnu komentářů v médiích a bude nadále vzbuzovat polemiky, protože skoro neexistuje kontrola nad její skutečnou realizací.

Ukazuje se, jak fatální chybou byla absence potřebné odborné diskuze s odpovídajícími závěry pro veřejnost.

Když jsem si v posledních dnech přečetl konstatování, že Národní Centrálu proti organizovanému zločinu opustilo 112 policistů, přišlo 128 nových, což si vedení policie pochvaluje, vedlo mne to opět k zamyšlení. Skutečně máme informaci, že odejde cca 14 % zkušených policistů v důsledku způsobu reorganizace celorepublikového útvaru a náhradou za ně jsou ne noví policisté, ale ti, které jenom přesuneme odjinud, vnímat jako dobrou zprávu? Ne! Těch 128 nových policistů přišlo z tzv. krajských a okresních kriminálek – opravdu nám nebudou chybět při šetření kriminality v místech, odkud přišli?!

O to více VARUJI před další spornou a doposud pouze uvnitř policie avizovanou reorganizaci specializovaných složek, ve které spatřuji snahu interně centralizovat specializované policejní činnosti. Sloučením tzv. krajských „sledek“ pod Policejní prezidium může dojít k „určitému ohrožení citlivých informací“. U policie v její novodobé historii vždy platilo, že na většině krajských ředitelství – ale i v působnosti Policejního prezidia – jsou specializované týmy zajišťující sledování osob a věcí v případech, které šetří kriminalisté v jednotlivých regionech. Takové organizační rozdělení bylo nastaveno i proto, aby nedocházelo k soustředění mnoha citlivých informací o sledování osob na jednom útvaru.

Každý si určitě dovede představit, jak citlivé informace jsou soustředěny na sledovacích útvarech. Je proto nesmírně důležité s ohledem na obavu zneužití případně centralizovaných dat, aby koncentrace odpovědnosti za tyto útvary byla rozdělena na příslušné krajské ředitele a náměstka policejního prezidenta. Pokud se ovšem uskuteční avizovaná reorganizační změna, bude vše centralizovaně podléhat patrně náměstkovi policejního prezidenta.

Nechci spekulovat, ale komu podobná snaha může vyhovovat?! A uvědomují si současní politici naznačená rizika, zejména pokud se uvnitř policie opakovaně projevuje nechuť k centralizaci těchto specializovaných týmů? Proč se připravují další kroky a opět bez skutečné odborné diskuze, kterou se vedení policie ve své „koncepci rozvoje policie“ zaklíná?

Nastal čas OPRAVDU kontrolovat policii, zda postupuje ve svém rozvoji podle deklarovaných strategických materiálů a nelze se tvářit, že podivné přesuny vyřeší personální problémy nebo mlčky přecházet nezodpovězené otázky!

 

Zdroj: Forum24

Martin Červíček

člen výkonné rady ODS
expert ODS pro bezpečnost
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
předseda oblastního sdružení ODS Náchod