19. února 2018

GDPR se dotkne i soukromých subjektů v řádu statisíců

(www.parlamentnilisty.cz) Přestože na to měla vláda ČR 2 roky, teprve nyní byly projednány v Legislativní radě vlády návrhy zákonů, které mají do českého právního řádu adaptovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které má celoevropskou platnost a které bude účinné od 25. května 2018. Obecné nařízení bylo totiž Radou a Evropským parlamentem přijato v dubnu 2016.

 
V současné době v ČR neexistuje žádný akreditovaný subjekt, který by byl schopen posoudit a případně vydat osvědčení (certifikaci) o tom, že příslušný dotčený subjekt podmínky nastavené evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů splňuje. Pokud tedy objednáváte a platíte subjekty, které slibují, že Vám naplnění Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zajistí, je to od nich velmi zvláštní a z hlediska jeho pravdivosti dosti nepravděpodobné tvrzení.
 
Obecné nařízení se dotkne nejenom veřejnoprávních, ale i soukromých subjektů v řádu statisíců! Dle mého názoru nejlepší přípravný postup dotčeného subjektu je zjistit si, zda příslušný subjekt splňuje v současnosti platný zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ohledně ostatních úkonů doporučuji postupovat velmi opatrně a obezřetně s minimalizací výdajů a maximalizací komunikace s odpovědnými institucemi, které by měly a snad i budou poskytovat základní informace zdarma například i formou veřejného portálu.
Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu