19. února 2018

Události, komentáře: Jak zajistit energetickou bezpečnost?

(ČT 24) Česko bude muset v příštím desetiletí řešit tlak na dřívější odstavení bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Uvedla to předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle ní by to znamenalo ukončit na nich výrobu skoro o deset let dřív, než se plánovalo. Jak to do budoucna ovlivní ceny energií? Otázka pro experta ODS pro oblast hospodářství Martina Kubu.


Celý rozhovor s Martinem Kubou můžete zhlédnout na ČT24.

David BOREK, moderátor:
Česko bude muset v příštím desetiletí řešit tlak na dřívější odstavení bloků jaderné elektrárny Dukovany. Uvedla to předsedkyně úřadu pro jadernou bezpečnost paní Drábová. Termín ukončení provozu se může uspíšit až o deset let. V současné době se elektřiny v tuzemsku vyrábí víc, než je potřeba. Cenu pro spotřebitele to ale neovlivní. Tu určuje obchodování na burzách.

redaktor:
Budovu obecního úřadu v Bystřici vytápí plynem z této kotelny. Poslední tři roky platí za teplo stále stejnou částku, a tak už předpokládají, kolik je bude stát i ta letošní topná sezona.

Roman WRÓBEL, starosta Bystřice /Sdružení nezávislých kandidátů/:
V té časově řadě posledních tří let je průměrná spotřeba cca 320, 330 gigajoulů. Očekáváme, že celkové výdaje, které jsou v současné době pro celý objekt ve výši plus mínus 150, 160 tisíc korun ročně, budou konstantní.

redaktor:
Také tady v obci stejně jako v celé republice platí, že většina tepla vzniká z uhlí. Víc než 30 % pak také ze zemního plynu. V budoucnu by jeho množství mohly ovlivnit dodávky prostřednictvím plánovaného plynovodu ze zahraničí.

Vladimír OUTRATA, předseda ERÚ:
Pro nás znamená jistotu přepravy zhruba 40 miliard metrů krychlových zemního plynu zhruba do horizontu roku 2035.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost:
Co se týká ropy a zemního plynu, tak tam jsme prakticky 100% závislí na dovozu. Ale elektroenergetika, tam soběstační jsme, dokonce ještě pořád jsme mírně přebytkoví.

redaktor:
Rozhodujícím faktorem pro koncové ceny ale není přebytek energie. Ceny určují burzy.

Jiří GAVOR, výkonný ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií:
Obchodníci zatím nečekají nějaký výrazný nárůst, že bychom se vrátili k cenám, které platily v podstatě před 10 lety.

David BOREK, moderátor:
A je tu s námi Martin Kuba, stranický expert ODS pro oblast hospodářství a bývalý ministr. Zdravím vás.

Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Hezký večer.

David BOREK, moderátor:
Jak vážné je to riziko, že tady bude, jak říkala paní Drábová, větší tlak z Bruselu na výrazně časnější odstávku reaktorů v Dukovanech?

Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Já to riziko v téhle chvíli neumím posoudit, do jaké míry je. Ono bylo vždycky nebo vždycky co já pamatuji. Jako ministr jsem musel jezdit na setkání do Bruselu, v podstatě obhajovat. Ten tlak vznikl v momentě, kdy nastala v Německu ta filozofie odklonu od jaderné energetiky. Ale já jsem přesvědčen, že Česká republika musí prostě hájit svůj energetický mix. Ono je to o tom, že ten energetický mix vždycky musí vyplývat z toho, jaké máte klimatické podmínky. Prostě jestli máte možnost vyrábět energii z obnovitelných zdrojů nebo z jiných a také, jaké máte, řekněme, spotřebu, tu průmyslovou základnu. A pokud si Evropa vytyčí základní parametr, že chce dělat energetiku bez emisí, to znamená mít co nejčistší prostředí, pak těch možností, které jsou, už není nepřeberné množství, je tu nějaký odklon, dlouhodobý odklon od uhlí a od těch konvenčních zdrojů a tady potom, mají-li to být čisté zdroje, pak je tu jádro a jsou tu obnovitelné zdroje. Je nutné říct, že Česká republika nemá ideální větrné podmínky, nemá sluneční podmínky, jako má třeba jižní Evropa, takže pro nás základní energetický zdroj, který je bez emisí a utáhne v zimních měsících celou tu průmyslovou základnu, je prostě jádro. Já jsem přesvědčen, že z tohoto pohledu je to racionální volba a každá země prostě musí mít právo si ten mix nastavit.

David BOREK, moderátor:
Dobře. Teď mi řekněte, já jsem byl trošku zaražen, když tady 1. února letos vystupoval pan Kolovratník, a možná je to kvůli tomu, že v těchto měsících všichni řešíme nebo hodně lidí i v této televizi řeší vládu a všechny ty hrozné volby, co se konaly v posledních měsících a co se možná ještě budou konat. Pan Kolovratník zmiňoval, že ještě letos na jaře musí padnout zásadní rozhodnutí právě o Dukovanech. Jak to je? Jede ten vlak takto časně, že musíme už stát na zastávce na jaře 2018 a něco zásadního rozhodnout ohledně Dukovan?

Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Pane redaktore, pamatujete si debaty, které jsme vedli, a já nevím, jestli s vámi nebo s vašimi kolegy, kdy já jsem byl ministr, probíhalo výběrové řízení na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Všichni jsme byli přesvědčeni, že už to rozhodnutí musí padnout, ono nepadlo. Je jasné, že čím dříve by padlo, tím dříve by bylo jasné, kudy se budeme moci ubírat, protože ono postavit jadernou elektrárnu není jako postavit rodinný domek nebo nějakou halu. Já mám pocit, že si to v České republice ne všichni uvědomujeme a zvlášť někteří politici, kteří o tom mluví. To rozhodnutí má v sobě řadu stavebně rozhodujících, potom extrémně odborných kroků, ale já si tady myslím, že je tu ještě jedno politické, a to si myslím, že si politici musí vyjasnit, že totiž jaderný zdroj, kvůli tomu, jak jsou předotované ty obnovitelné zdroje a jak zamíchaly ty dotace energetikou, není něco, co by se komerčně vyplatilo. Tudíž když dneska někdo z politiků říká ČEZ: běžte a postavte to vy za své peníze, tak potažmo říká utraťte peníze těch nestátních akcionářů za něco, co se jim jakoby možná vůbec nevyplatí, protože...

David BOREK, moderátor:
Dobře, dobře, co...

Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:
...ti by rádi investovali někam jinam. Takže ta rozhodnutí ...

David BOREK, moderátor:
Jestli to chápu správně, tedy vy radíte nespěchat a z hlediska toho modelu financování, co doporučujete, pokud by to přišlo napřetřes. A ono to vypadá, pan Kolovratník opět, to není úplně tedy nějaká nižší liga z Poslanecké sněmovny. Tak když to přijde napřetřes třeba letos, jaký model financování by ODS navrhovala?

Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Já jsem přesvědčen, že jaderný zdroj je zdroj, který je v podstatě nějakým státním zdrojem, který vytváří nějakou energetickou základnu. Nikdo ho nebude stavět na komerční bázi. On dneska nejde postavit na komerční bázi. Čili pokud vy budete mít energetickou firmu nebo budete v jejím vedení, nějaké energetické firmy, která je ryze komerční, tak se určitě nepohrnete do jaderného zdroje. Ten jaderný zdroj je prostě zdroj strategický, který vytváří nějakou státní základnu a v té chvíli já jsem přesvědčen, že stát musí být tím, kdo rozhoduje o jeho postavení, kdo ho nějakým způsobem financuje, protože především náklady, které jsou s tím spojeny, jsou náklady dané tou investicí při výstavbě. Stát má mnohem lepší přístup k tomu financování než soukromé firmy. Takže já preferuji a jsem přesvědčen, že je to jediná logická varianta, že to musí proběhnout pod státní kontrolou, ať už nějakým vydělením té jaderné energetiky ze současného ČEZ, nebo najetím nějakého modelu, ale neumím si představit, že by nějaká, ať z třiceti, nebo padesáti procent soukromá polostátní firma, kterou ČEZ je, dneska šla na trh a postavila takovýto zdroj, aniž by se ti malí akcionáři neozvali a logicky neříkali: no, my ho stavět nechceme, protože naše akcie to nijak nezvýhodňuje nebo nezvyšuje to jejich cenu.

David BOREK, moderátor:
Dobře. Na závěr ještě prosím, opět máme tak minutu a něco, tak prosím spíše stručněji. Pařížský klimatický balíček nebo ta dohoda, když se schvalovala ve sněmovně, tak z ODS jsme slyšeli občas hrůzostrašné představy, co to může udělat v reálu. V příštích třeba pěti, deseti letech, nemyslím, za dvacet, za třicet let, to asi nikdo neovlivníme, ale za pět, za deset let, co změní ta pařížská klimatická dohoda třeba na fungování energetiky v této zemi, respektive co tam bude to závazné, co tam bude to direktivně z toho vyplývající?

Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Já si úplně nemyslím, že něco bude měnit nějaká konkrétní dohoda. Když se podíváte, tak ty dohody jsou potom dobíhány v té realitě poměrně složitě. Já nejsem fanouškem toho, aby se vždycky někde za sklem v Bruselu nebo v Paříži vymyslela nějaká čísla, aby vypadala sexy, tak se udělá 20 % do roku 20 nebo 30 % do roku 30, ale málokdo si tam představí, co za tím je. Ta energetika se především bude měnit, pane redaktore, tím, že se objevují nové malé zdroje a to, že vy jste doteď se svým domem třeba byl pouze zákazník a existoval tu jeden velký zdroj, tak se teď bude měnit na to, že vy za chvíli můžete mít naprosto v pohodě na své střeše solární panel, v domě nějaké zařízení, které akumuluje energii a budete si tu energii vyrábět sám. V podstatě můžete být pět měsíců soběstačný, budete potřebovat energii jenom v létě, bude to klást úplně jiné nároky na přenosovou soustavu. A také je nutno říct, že Evropská unie chce výrazně podpořit elektromobilitu. A teď si jenom představte, co pro ty sítě bude znamenat, kdyby jenom 30 % aut, které vidíte kolem sebe, se teď zapojilo do zásuvky. To všechno jsou věci, které zní ideologicky hezky, ale budou klást na tu energetiku řadu reálných problémů. Já neříkám, že nejdou vyřešit, ale nejsem fanouškem toho, abychom se zafixovali na nějakou pařížskou nebo jinou dohodu, ale...

David BOREK, moderátor:
Dobře.

Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:
...abychom postupovali logickým směrem k tomu, co chceme, což je prostě čistší prostředí.

David BOREK, moderátor:
Martin Kuba. Děkujeme za váš úhel pohledu. Na shledanou.

Martin KUBA, expert pro oblast hospodářství /ODS/:
Na shledanou.

David BOREK, moderátor:
Děkujeme i vám. Takové byly Události, komentáře. Hezký večer.

Martin Kuba

expert pro průmysl a obchod
předseda regionálního sdružení