15. února 2018

Senátorský klub ODS: Vláda ve věci GDPR zaspala. Dala prostor obchodu se strachem

(www.ods.cz) Senát se na své dnešní schůzi zabýval problematikou tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Senátorský klub ODS v rámci tohoto jednání podpořil usnesení, které upozorňuje na skutečnost, že přestože toto nařízení bylo schváleno již před dvěma lety, vláda v jeho implementaci zaspala a subjekty z veřejného i soukromého sektoru, které by se jím měly řídit, nemají v současnosti dostatek informací o tom, jak při aplikaci postupovat.

 
„Současná i minulá vláda přistoupila k této záležitosti velmi laxně. V současné chvíli není k dispozici prováděcí legislativa, kterou by se obce, podnikatelé a další subjekty měly od 25. května, tedy od data účinnosti GDPR, řídit. Byl dán prostor obchodu se strachem, kdy tyto subjekty si kvůli obavám z dopadů nařízení objednávají různé analýzy od soukromých firem, které se zaštiťují certifikacemi, které však s ohledem na neexistenci příslušného zákona ani certifikačního místa nemohly získat. Za velký problém považujeme i to, že není k dispozici ani nějaký informační portál, kde by se obce dozvěděly, jak postupovat v konkrétních situacích, kdy dochází ke shromažďování osobních údajů, jako jsou například různé společenské akce, vítání občánků, sportovní utkání a podobně, které budou GDPR také podléhat,“ uvedl k situaci kolem aplikace nařízení předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.
 
Horní komora dnes projedná také senátní novelu přestupkového zákona, která do právního řádu navrací sankci zákazu pobytu za opakované narušování veřejného pořádku a další přestupky. Podle slov senátora Zdeňka Nytry senátorský klub ODS tuto normu podpoří, neboť tato sankce se v minulosti ukázala jako účinná a současný návrh byl dopracován tak, že vyšel vstříc všem zásadním výhradám, které vůči němu byly vzneseny. „Oproti původnímu návrhu se maximální délka zákazu pobytu zkracuje ze šesti měsíců na tři a nemůže být uplatněn proti lidem, kteří mají v daném místě trvalé bydliště nebo zde reálně bydlí. Jsou jasně stanoveny podmínky, které musí být pro uložení sankce naplněny kumulativně,“ doplnil Zdeněk Nytra.