9. února 2018

Události, komentáře: Spor o střet zájmů

(ČT 24) Zmírněte zákon o střetu zájmů, jinak se rozpadnou obecní zastupitelstva, požadují starostové a hejtmani. Mnohým vadí, že musejí přiznávat majetek a tak už raději nebudou pro obec pracovat. Chtějí snad něco skrývat? Nebo je to zbytečný hon na lidi, kteří pracují pro ostatní? Téma Událostí, komentářů pro místopředsedu, poslance a 1. náměstka primátora Plzně Martina Baxu.

 

Celý rozhovor s Martinem Baxou můžete zhlédnout na ČT24.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Starostové a hejtmani proberou v pondělí s premiérem v demisi návrhy na zmínění zákona o střetu zájmů. Chtějí, aby je Andrej Babiš přes nesouhlasné stanovisko vlády podpořil, jinak podle zástupců samospráv hrozí, že se nepovede sestavit kandidátky pro komunální volby.

Stanislav POLČÁK, předseda Sdružení místních samospráv /STAN/:
Nám především vadí možnost anonymního prohlížení, transparentnost bude zachována, protože každý si bude moci požádat a bude moci bez uvedení právního důvodu získat jakékoliv oznámení toho veřejného funkcionáře.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Někteří starostové nebo jejich zástupci už podle Sdružení místních samospráv rezignovali, jiní to zvažují. Poslance teď čeká rozhodování o dvou novelách zákona. Podle první by ve veřejném registru neměly být údaje o neuvolněných radních, podle druhé by pak informace o všech měly být jenom na vyžádání. Proti úpravám je ale třeba ministr spravedlnosti v demisi.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti v demisi /ANO/ /18. 1. 2018/:
Všichni jsme museli podat ta majetková přiznání a já myslím, že to tak je dobře, protože všichni nějakým způsobem rozhodujeme o veřejných věcech a existuje nebezpečí, že této své moci budeme zneužívat ke svému obohacení.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Hosté Událostí, komentářů Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv České republiky. Dobrý večer.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Dobrý večer.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A na dálku zdravím primátora Brna a místopředsedu hnutí ANO Petra Vokřála. Dobrý večer.

Petr VOKŘÁL, primátor Brna, místopředseda hnutí /ANO/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A zdravím o občance, poslance Občanské demokratické strany Martina Baxu. Dobrý večer.

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
Dobrý večer z Plzně.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, u pana Polčáka bych začal, je na místě změna takto vážných pravidel takto brzy po jejich zavedení? Proč?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Ano, je to nepochybně na místě, protože skutečně hrozí, že se radnice vylidní těmi úspěšnými a schopnými. Je to skutečně na místě také proto, že ten zákon je nedokonalý, že má řadu temných míst, které jsou výkladově velmi nejasná a myslím, že je...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Myslím, že nepamatuju zákon, o kterém by někdo tohle řekl.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Ale je třeba to říci asi možná znovu. Ale ne, ať jsme vážní. Skutečně starostové, pokud už dneska rezignují v zásadě v desítkách, možná už dokonce ve stovkách, nejen starostové, ale hlavně ti místostarostové neuvolnění funkcionáři, tak to dává jasná signál, že skutečně ta norma je špatná, ale to se děje teď, kdy ti lidé ještě dojíždějí to období, kdy řeknou si - teď to ještě přežiju. Ale co se bude dít po těch komunálních volbách, to si myslím, že neví ani pan ministr, který hovoří o tom, že by měla platit stejná pravidla. Ale na druhou stranu, ona ta pravidla nejsou stejná, protože pan ministr, který tam také své prohlášení má, on získává ze státu měsíční odměnu v bratru kolem 150 tisíc korun a jak k tomu přijde ten konkrétní místostarosta, který vykonává v neuvolněné funkci pro svoji obec měsíční odměnu 1500 korun měsíčně, je to někde kolem těchto..., je to nesrovnatelné.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane hejtmane.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Já se musím připojit k panu kolegu Polčákovi, protože my jako kraj jsme se připojili a jako asociace, respektive Komise pro veřejnou správu a legislativu především proto, že nejde o krajské politiky, ale já se pohybuji mezi starosty pravidelně a byl jsem na toto upozorněn velmi brzy. A ostatně v našem kraji vznikla iniciativa regionů Severolanškrounsko, který na to upozorňuje a dneska ta iniciativa má 2,5 tisíce podpisů z 6 tisíc obcí. Ale upozorňuju, že ne všechny obce byly kontaktovány. A pokud tady je nějaký názor pana ministra a musím konstatovat, že jeho vystupování vůči samosprávám je mimořádně arogantní, tak možná by pak ministr spravedlnosti...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Arogantní v čem? Prostě řekl, co si myslí.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
To ano, ale jakým způsobem a jakou formou. Já s ním mám nějakou zkušenost a musím říct, že to není poprvé. A tady to nepřetlačíte silou hlasů, ale tohle to by se mělo řešit skutečně sílou argumentů a já jsem přesvědčený, že síla argumentů je na straně starostů. Protože, pokud máme řádově 70 tisíc členů zastupitelstev a uděláme tady řádově 30 tisíc povinných osob, které de facto šikanujeme, nota bene stát o nás všech má veškeré informace už z rejstříku, například z katastrů nemovitostí, všichni podávají daňová přiznání. Jak to, že stát není schopen provázat systém a de facto zkontrolovat si, jestli naše příjmy a náš majetek odpovídá? My musíme vyplňovat poměrně komplikovaná přiznání. A vůbec nerozumím tomu, proč ještě tam existují nejrůznější sankce, které de facto sankcionují lidi, kteří se chtějí podílet na správě věcí veřejných. Ta situace je velmi komplikovaná.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Promiňte, pane hejtmane, tyhle argumenty neplatily v době, kdy se schvaloval ten zákon, kdy na to mnozí upozorňovali, že to je šikana, že by tato pravidla přijata být neměla?

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Ale já s vámi naprosto souhlasím, všichni na to upozorňovali, nicméně ministerstvo...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Kteří všechno, tak by to asi neprošlo tím parlamentem, kdyby to někdo říkal.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Jak zmiňujete, všichni, právě, že na to spousta lidí upozorňovala. Problém byla ta předvolební doba.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Neprošlo to vaší vládou?

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Problém byla ta předvolební doba. Prosím vás, mojí vládou určitě ne. Prostě jde samozřejmě o to, že byla nějaká předvolební doba, tam sehrávaly roli emoce, samozřejmě i situace kolem Andreje Babiše. A nejsem si jistý, jestli by právě kvůli této osobě by najednou všechny samosprávy, kterých je v České republice 6250, měly trpět jakousi presumpcí viny, že všichni kradou. To prostě takhle není, není to pravda. A já vám říkám stanovisko nejenom za sebe, ale za velkou část starostů třeba i v našem kraji, kteří jsou otráveni z toho, jak stát jim svazuje neustále podmínky k výkonu funkce. Uvědomme si, že to jsou lidi, kteří vykonávají veřejnou funkci, jdou dobrovolně spravovat veřejné záležitosti. A víte, ono to všude nefunguje jako v Praze, Brně, Ostravě a v těch velkých městech. My se bavíme o malých samosprávách, kde je dneska problém sestavovat kandidátní listiny, a to už bylo před předchozími volbami. Chceme ty lidi otrávit? Já myslím, že snad ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane místopředsedo Vokřále, jak k tomu přijde starosta s odměnou 1000 korun proti ministrovi spravedlnosti s odměnou 150 tisíc korun, jestli si dobře pamatuji to číslo vyřčené panem Polčákem?

Petr VOKŘÁL, primátor Brna, místopředseda hnutí /ANO/:
Já bych to rozdělil na dvě části. Já musím říct, že nemám nic proti majetkovým přiznáním. Já sám osobně v roce 2014 ještě dávno před platností tohoto zákona, v okamžiku, kdy jsem byl zvolen do funkce, tak jsem zveřejnil svoje majetkové poměry a nemám s tím problém. Problém je někde jinde, problém je opravdu v tom zákoně, v té detailnosti toho rozvedení a v tom, kdo má k těmto informacím přístup, protože ten detail je opravdu neskutečný. Já musím říct, že mě to samotného zaskočilo. A potom to, že de facto i anonymní člověk může mít teoreticky přístup k těmto informacím, mě opravdu nenechává chladným a v tomto je potřeba určitě úpravu udělat. Ono totiž...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Promiňte, pane místopředsedo, vás to zaskočilo, protože to taky neschválila vaše vláda, rozumím tomu dobře?

Petr VOKŘÁL, primátor Brna, místopředseda hnutí /ANO/:
Ne, já na rozdíl od pana hejtmana nebudu tvrdit, že u toho naše vláda nebyla. Samozřejmě vláda to schvalovala. Nedomyslelo se, na rovinu se přiznám, nedomyslely se všechny ty konsekvence, které to má. A je pravdou, že to nejvíce dopadá na malé starosty, na starosty malých obcí. Já teď se nacházím na jedné městské části, která patří k nejmenším v Brně, je tady z 9 zastupitelů de facto 8 nezávislých. Takže to jsou lidé, kteří to dělají opravdu ve svém volném čase. A já musím říct, že tady je potřeba určitě sjednat nápravu, protože souhlasím s tím, že na těch menších obcích to může vést k tomu, že nebude zájem o výkon těchto funkcí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Baxo, stejná nebo podobná otázka na vás, je na místě změna těchto pravidel?

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
Já bych především chtěl komentovat, jak pan hejtman Netolický ze sociální demokracie i kolegové z ANO teď bouří proti těmto úpravám, ale byla to právě jejich vláda, která do sněmovny poslala návrh zákona, který...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pan Vokřál se k tomu taky přihlásil, ale.

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
...který obsahoval šikanu starostů, zastupitelů v neuvolněných funkcích, který obsahoval to, že se musí všechno kompletně zveřejňovat a všichni k tomu mají přístup. ODS je přesvědčena, že je to jednoznačně špatný zákon. I já mám zde v Plzeňském kraji řadu reakcí starostů, místostarostů, radních, kteří zvažují, zda budou v komunálních volbách kandidovat, kdy pracují jako neuvolnění, chtějí se věnovat ve svém volném čase rozvoji svých obcí a místo je stát nyní šikanuje. Ten zákon v každém případě potřebuje změnu a mimo jiné i senátoři za ODS podepsali návrh podání k Ústavnímu soudu, aby byly tyto části zákona zrušeny.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A co je, pane Baxo, špatného na tom, že ten, kdo spravuje veřejné peníze, dá vědět o svém majetku, aby se dalo porovnávat, jestli se třeba neobohatil?

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
Já chci zdůraznit jednu věc, my protestujeme proti tomu, že tento zákon směřuje i proti neuvolněným politikům, kteří spravují, jak už jsem říkal, malé obce ve svém volném čase, a přitom musejí otevřít kompletně svoje majetkové poměry, do nich může kdokoliv nahlédnout. A já si myslím, že toto je šikana. Chceme-li mimo jiné, aby se rozvíjel venkov, aby tam pracovali lidé, kteří mají zájem na tom, aby lidé na venkově zůstávali, tak přece nemůžeme lidi, kteří jsou ochotní stát v čele často velmi malých obcí nebo malých měst, takovýmhle způsobem šikanovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Polčáku, jak tedy jinak kontrolovat to, jestli se neobohacuje daný funkcionář?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Víte, jedna z těch novel, která je předložena, novela Starostů a nezávislých vlastně říká - prohlášení se budou nadále dávat, ale nebude možný k nim anonymní přístup. Jinými slovy dneska si najdete každého anonymně, každý si ho může prohlídnout. A Starostové a nezávislí chtějí, aby ten přístup byl nadále možný, ale k individuální žádosti. Já to řeknu na konkrétním případě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pan ministr říká, že se to pak stejně roznese mezi lidi, že to vůbec žádná ochrana bezpečnostní není.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
To není pravda, to je jeho tvrzení. Podívejte...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ministr spravedlnosti, aby bylo jasno.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Podívejte, já teď jedu zde z jižních Čech, mluvil jsem konkrétně s panem starostou Houbou ze Sedlece, on mi říká: já jsem ochoten ta prohlášení dále dávat, ale jak k tomu přijde ten můj místostarosta, který je neuvolněný, má skutečně velmi minimální odměnu, je to třeba bankovní úředník nebo je to úspěšný podnikatel, stavař a on opravdu nemá žádný zájem na tom, aby za tisíc korun měsíčně nebo 1500, to jsou velmi malé částky, ukazoval to, co legálně nabyl a co je jeho vztah s finančním úřadem. Proč to mají vidět jeho sousedé? Bavíme se o poměrech na poměrně malých vesnicích. Tam ta závist ještě existuje. Takže my jsme pro transparentnost. Pan hejtman dneska velmi správně řekl, transparentnost nesmí se zvrhnout v šikanu, to je naprosto trefné. Až mě mrzí, že jsem na to nepřišel sám na toto pojmenování. Ale když to zase vrátím do té vážné roviny, mně opravdu vadí, že tady probíhá šikana na základě toho, že se bohužel ve svatém boji proti Andreji Babišovi, ta novela byla tlačena v tlaku proti Andreji Babišovi, se skryl tento detail, který prostě bohužel nikdo nedohlédl. Vy jste se na to ptal. Ano, tento detail, já si cením toho, jak řekli pan primátor Vokřál, že se skutečně na to nedohlédlo a měli bychom to opravdu změnit a všichni. Je jedno, kdo byl u vlády. My se musíme postarat o to, aby se to změnilo.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Já musím reagovat, protože mně se líbí najednou ta odvaha jednotlivých pánů. Nicméně já upozorňuju na to, že taky byla nějaká politická situace, ať se každý podívá na sjetinu hlasování. Takže já bych si troufnul říct, že to není jenom o ČSSD a Martinovi Netolickým, ale ať se podívají kolegové na to, kdo jak hlasoval. Prostě to byla předvolební atmosféra, kde té odvahy poněkud je méně než v jiném období, a to, že na to starostové upozorňovali a že celý podzim se samotný formulář, to znamená, technická stránka té záležitosti je naprosto neuvěřitelná. Když jsem to vyplňoval, vyplnil jsem to teda poctivě, jenom upozorňuju, že poté, když jsem si četl, co je ve vztahu k mojí osobě veřejné, tak já bych na sebe podnět podal taky, protože mě překvapilo, protože to vypadá, že jsem nevyplnil...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tím, že přiznáte všechno legální, tak to může vypadat, aby na vás někdo podal podnět?

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Ano, bohužel, protože ve chvíli, kdy se podíváte na moje jméno a podíváte se na ten formulář, tak vypadá pro veřejnost, že jsem ho nevyplnil úplně. To znamená, ideální je podat podnět, protože ta neveřejná stránka, která je poměrně podstatná včetně poznámkového aparátu, který já jsem vyplnil poctivě, tak není veřejná. Takže, když já jsem se díval na to, co ze mě, co tam vypadlo a co je veřejné, na co se každý může podívat, tak já bych na sebe ten podnět podal taky, protože to je logické. Bohužel ta technická stránka je tragická, ten centrální registr se nepovedl, pravděpodobně byl velice levný mimochodem. To je asi pravda. Já myslím, že poměrně průměrně vzdělaný ajťák, webmaster toto zvládne. Prostě se to nepovedlo a měl by se taky někdo zabývat taky tou technickou stránkou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale to se taky chce, aby to bylo levné všechno.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
No, to je právě ono. Moje babička a všichni vždycky mě vychovávali - nechci slevu zadarmo a nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci a tady se to bohužel stalo. Nicméně to už není legrace, protože se to týká každého veřejného funkcionáře. Zdůrazňuju a řeknu to jako pan primátor Vokřál, já jsem taky v roce 2012 zveřejnil veškeré svoje majetkové údaje, protože já jsem nechtěl mít nikdy žádné takové problémy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobrá, pojďme k tomu systému. Pane Vokřále, vláda to odmítla, tedy ty dvě novely zákona o střetu zájmů. Starostové chtějí požádat, já ještě dokončím tu otázku, promiňte, tam žádná nepadla zatím ještě, já jsem udělal takovou pauzu jenom. Starostové chtějí požádat pana premiéra, aby je podpořil, přestože vláda rozhodla jinak. Má hnutí ANO zájem na tom, aby se zákon měnil nebo neměnil?

Petr VOKŘÁL, primátor Brna, místopředseda hnutí /ANO/:
Jak znám pana premiéra, tak určitě bude naslouchat. Je si vědom toho, že tady tyto záležitosti nejsou jednoduché. Já bych chtěl ještě říct dvě věci. Za prvé jednak oddělit ty opravdu starosty těch malých obcí, neuvolněné a tak dále a to je záležitost, kterou musíme oddělit od velkých měst, kde to samozřejmě záležitost kolem majetků je daleko složitější. To je jeden aspekt. Ale to nejpodstatnější je opravdu to, kolem čeho se tady pořád točíme, a to je přístup k těmto informacím. To znamená, já si myslím, že v tomto bude i ochota, ochota vlády naslouchat starostům v tom, aby opravdu ten přístup k těmto informacím nebyl naprosto anonymní a nemohl si je každý sescanovat, jak potřebuje a potom obcházet po vesnici a ukazovat to každému druhému, teď se omlouvám, před hospodou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové tady ve studiu souhlasně souhlasili a bručeli, že ano. Co pan Baxa, taky souhlasí?

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
Já chci nejdřív odmítnout to, co zmiňoval, jak pan primátor Vokřál, tak pan hejtman Netolický. To nebylo žádné opomenutí nebo přehlédnutí v zákoně. Byl to tehdy vládní návrh zákona a v duchu toho, jak postupovala tehdejší koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, byl to prostě jeden z mnoha případů, jak šikanovat v tomto případě starosty malých obcí, jak všechny kontrolovat, jak všechny podezírat z toho, že a priori konají nekalé věci. Já jsem přesvědčen o tom, že je to špatně a zcela...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A teď budete postupovat jak? Podpoříte, aby ten přístup nebyl tak veřejný jako je teď, nebo co budete chtít?

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
Já jsem zcela určitě pro to a Občanská demokratická strana určitě podpoří to, aby se tento zákon změnil, aby se nevztahoval na neuvolněné politiky, kteří spravují ve volném čase malé obce. Jsou jich stovky. Občanská demokratická strana je úspěšná a já to od nich často slýchávám. A zcela určitě také to, aby přístup k těm majetkovým oznámením byl tak, jak je to u jiných typů těch, kteří musí podávat majetková oznámení na základě žádosti a identifikovat. Jestli někdo chce v dobré víře se podívat na majetkové oznámení, jistě nebude mít problém s tím, aby o sobě podal základní údaje, aby sám sebe identifikoval.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové, vy tady mluvíte o tom, jaký je problém, jak lidi nechtějí kandidovat, mimo jiné i kvůli těmto pravidlům. Pane Polčáku, vy jste udělali průzkum mezi 537 starosty, kde 10 % z nich to vidí jako hlavní důvod, proč nekandidovat, 40 % jako jeden z mnoha důvodů, 537 starostů v 6,5 tisíci obcích, je to o něčem vypovídající tohle to číslo?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Je to naprosto vypovídají, je to téměř 10% vzorek, pane redaktore. A to už opravdu o něčem vypovídá. Jestliže rozešlete, my jsme to rozeslali do našeho členského sdružení...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, 10% vzorek, ale půlka z nich s tím problém nemá. 30 % to ještě vydrží a 12 % nemá vůbec žádný problém...

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Jasně, ale už jenom to, že vlastně tento vzorek identifikuje problém v řádu desítek procent, tak je patrné, že to skutečně problém je. A co se stane po těchto volbách komunálních? Tam, kde nebude podána kandidátka žádná, tak bude muset na svá bedra ten výkon té nezbytné složky samosprávy vzít stát. To znamená, ministerstvo vnitra. Já jsem o tom dneska měl možnost hovořit i s panem náměstkem Mlsnou z ministerstva vnitra, oni ví, že ten problém je skutečně vážný a že, pokud tam ty kandidátky nebudou podány, tak oni budou muset zajistit nezbytně nutnou dobu výkon té samosprávy, a to půjde opět k tíži státního rozpočtu, takže tato čísla jsou vypovídající.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To asi není ten hlavní problém, že to bude stát něco stát. Stát to něco stát bude, ale problém je, jestli to zastupitelstvo tam je nebo není. Já jsem se ptal, jestli to je vypovídající a vy říkáte, že ano.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Já chci ještě jenom říct jednu větu, že si myslím, že ten problém je skutečně završením mnoha problémů, které se valí na samosprávy. Je to opravdu padající problém neuvěřitelné administrativní zátěže, a na tom se bohužel podílely mnohé vlády předtím. Já jsem poslouchal stranické školení od pana kolegy Baxy, na tom se podílely i vlády ODS, to tak prostě je. Ano, i naše vláda se na tom podílela.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Přesně tak. Já myslím, že bychom se opravdu měli dívat na problém a nesnažit se teď tady získávat laciné politické body. Opravdu by to stálo za to se podívat na sjetinu hlasování z minulého roku. Nicméně já se musím zastat pana kolegy Polčáka v jedné věci. Já jsem zmiňoval iniciativu regionu Severolanškrounsko, ostatně pan starosta Halekal je v tomto velice aktivní, a to podepsalo 2,5 tisíce starostů z 6250, a to mě pan starosta upozorňoval na to, že nekontaktovali všechny. To znamená, téměř polovina se dneska připojila svým podpisem za to, aby došlo k určité dílčí změně. My nejsme proti tomu přiznávání, ale jsme proti těm parametrům tak, jak jsou nastaveny. A musím teda říct, že ministerstvo spravedlnosti bohužel šlo i nad rámec toho zákona. Ta iniciativa jejich vlastní a ten extenzivní výklad toho zákona mně i překvapil, například my tomu říkáme bonzácké tlačítko, nicméně to je ten jakýsi anonymní podnět, který může podat každý, přitom zákon o tom v žádném případě nemluví, naopak. Tam je potřeba se podívat i na to, jak ten zákon je formulovaný. Takže my jsme papežštější než papež a já nevím, jestli je to pro dobrou věc. Prostě já jsem dneska zmínil, že to nesmí být šikana a na tom trvám.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Vokřále, proč je ministerstvo spravedlnosti papežtější než papež?

Petr VOKŘÁL, primátor Brna, místopředseda hnutí /ANO/:
To je otázka spíš na pana ministra spravedlnosti. Já bych ale chtěl ještě zareagovat na jednu věc, já musím říct, že...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Promiňte, to vypadá, jako kdybyste s tvrzením pana Netolického tedy souhlasil, že to tak je, že je to až moc, že to je za čarou.

Petr VOKŘÁL, primátor Brna, místopředseda hnutí /ANO/:
Já bych velmi rád doplnil tu informaci ještě o jednu záležitost, které já se naopak obávám. Já se neobávám toho, že bychom neposkládali kandidátky. Já si myslím, že kandidátky se koneckonců poskládají. Bohužel dojde k tomu, že to může být na úkor kvality, protože kvalitní lidé nebudou mít zájem se, když to řeknu takto, svléknout donaha a de facto svoje majetkové poměry vyvěsit na anonymní tabuli. V tomto já jsem samozřejmě připravený jednat s panem ministrem spravedlnosti. Ta otázka, na kterou vy jste se mě zeptal, ta je adresovaná jemu. Já odpověď na toto neznám. Budu s ním určitě o tom mluvit, protože to je záležitost opravdu, která nás trápí. Já bych velmi nerad, aby obsazování kandidátek šlo na úkor kvality jenom proto, že tam někdo je ochoten zveřejnit o sobě víc informací, než ti druzí. Tak to by bylo samozřejmě velmi choulostivé a špatné.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Předpokládám ale, pane Vokřále, že nějaký názor na to máte, tak řekněte panu ministrovi, až s ním o tom budete jednat, když jste teď říkal, že s ním o tom budete jednat, že to přehnal, že je papežtější než papež?

Petr VOKŘÁL, primátor Brna, místopředseda hnutí /ANO/:
Já mu nebudu říkat, že je papežštější než papež, já mu sdělím svůj názor, ten, který jsem sdělil i vám tady. To je to, že jsem přesvědčen o tom, že přístup k těm informacím tak, jak je nastaven nyní, není úplně motivující pro lidi, kteří by chtěli pracovat ve veřejném sektoru. Je to záležitost, která může vést dlouhodobě k řekněme k úbytku zájmu o výkon těchto veřejných funkcí, a tak, jak bylo již řečeno mnohokrát zejména v těch menších obcích.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Poslední otázka pro vás pro všechny, pánové. U pana Baxy bych začal. Není tenhle zákon nakonec jakési předsíto, který prostě zajistí, že lidi, kteří by potenciálně mohli mít nějaké nekalé úmysly při správě veřejných věcí, prostě nebudou kandidovat a dostanou se tam jenom lidé, kteří chtějí kvalitně spravovat veřejné věci? Pane Baxo.

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
Já bych předně dodal, že když jsem na úvod slyšel pana ministra Pelikána, jeho opravdu arogantní vystoupení, tak já jsem prostě přesvědčen o tom, že hnutí ANO, současná vláda v demisi nemá žádný zájem na tom, aby se toto změnilo a místo toho plánuje pod tlakem Tomia Okamury...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře, ale ta otázka moje byla naprosto jasná, prosím, odpovězte mi na ni.

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
...radikální změny, které se týkají přímé volby hejtmanů a primátorů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Baxo, prosím, odpovězte mi na moji otázku.

Martin BAXA, poslanec, místopředseda strany, 1. náměstek primátora Plzně /ODS/:
Já odmítám přistupovat k těm lidem, kteří se chtějí angažovat v komunální politice, a priori jakoby by měli nekalé úmysly. My přece máme zájem na tom, aby v jednotlivých obcích a městech kandidovali lidé, kteří mají zájem o správu svých obcí a měst a není v žádném případě možné, abychom je dopředu šikanovali a vystavovali podmínkám, které pro ně nebudou splnitelné.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Vokřále, stejná otázka, není to předsíto, které vybere ty lidi, kteří mají zájem kvalitně spravovat věci veřejné?

Petr VOKŘÁL, primátor Brna, místopředseda hnutí /ANO/:
Já si to nemyslím. Já musím odmítnout tady tuhle tu předvolební jakousi agitku pana Baxy, to je opravdu neuvěřitelný. Já bych opravdu se koncentroval na tu věcnou podstatu. Nemyslím si, nemyslím si, že by to selektovalo ty, kteří mají nekalé úmysly. Opravdu se obávám, že bychom se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem nakládáme s informacemi o jednotlivých osobách tak, abychom právě do politiky dostali do nejkvalitnější, co kolem sebe máme, to znamená, aby to opravdu nedělali lidé bez jakýchkoliv majetkových poměrů jenom proto, že pro ně není problém tyto záležitosti zveřejňovat. Já musím tady toto, co říká pan Baxa, odmítnout, naopak bych byl velmi rád, kdybychom se zamysleli nad nějakou aktualizací.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, pane hejtmane.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Jestli žijeme v právním státě a máme dostatek prostředků k tomu, abychom všechny kontrolovali, to znamená, jsou zde orgány činné v trestním řízení, fungující policie, justice a ti se mají zabývat tímto, protože uvědomme si, ta forma těch přiznání, to je pořád forma čestného prohlášení. To znamená, předpokládám, že pokud se chce někdo dívat do detailů do mých majetkových záležitostí, tak k tomu má dostatek informací, všechny možné rejstříky a já myslím, že stát by spíš měl umět pracovat s informacemi, které o nás všech má a spíš nevytvářet nějaké nové agendy, které jsou zbytečně náročné a stejně nevedou k ničemu jinému, než akorát podezírání.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Polčáku.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Já jsem velmi rád, že jsem to stanovisko slyšel od všech tří kolegů, kteří jsou z jiných politických stran. A Sdružení místních samospráv se skutečně obává toho, že radnice budou ubývat, v nich budou ubývat ti úspěšní a schopní. Já jsem přesvědčen, že to není žádné legitimní síto, že to naopak bude odrazovat šikanózním způsobem ty, kteří chtějí ve svém volném čase, především ve svém volném čase přispívat k rozvoji svých samospráv.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové, uvidíme, jak se vaše strany k té věci postaví, až bude v Poslanecké sněmovně. Budeme to sledovat. Teď vám všem čtyřem děkuju za rozhovor v Událostech, komentářích. Na shledanou.

Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/:
Na shledanou.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/:
Děkuji. Na shledanou.

Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR za ODS
1. náměstek primátora města Plzně