Členové volebních komisí musejí dostat více peněz
7. prosince 2017

Martin Kupka: Členové volebních komisí musejí dostat více peněz

(www.ods.cz) Odměny členů volebních komisí, především v dvoukolových volbách jsou naprosto neadekvátní. Hodinová odměna volebním komisařům za případné druhé kolo voleb činí pouze 11,33 Kč. Martin Kupka požádal proto Ministerstvo vnitra o úpravu příslušné vyhlášky a ve druhém čtení státního rozpočtu předloží pozměňovací návrh, který na zvýšení odměn uvolní potřebné finanční prostředky.

 
„Současná výše odměn pro druhé kolo voleb je naprosto neudržitelná, činí pouze 200 Kč. Malé i větší obce mají už dnes problém s obsazením volebních komisí. V případě dvoukolových voleb musí komisaře přesvědčovat ještě složitěji. Pokládám za logické a nezbytné, aby odměny ve druhém kole byly shodné s prvním kolem. Navrhl jsem proto náměstku ministra vnitra Petru Mlsnovi úpravu vyhlášky, která srovnává výše odměn za obě kola. Nová vyhláška by měla platit od 1. ledna 2018 a členové volebních komisí by tak měli již v prezidentských volbách 2018 - pokud budou dvoukolové - získat stejnou odměnu i za druhé kolo voleb,“ sdělil místopředseda ODS Martin Kupka.
 
Zvýšení odměn je podle jeho slov jen první nezbytný krok. Pokusí se ve spolupráci se zástupci Ministerstva vnitra a také s odborníky z vysokých škol přijít v krátké době s dalšími návrhy úpravy současné praxe při organizaci voleb.
 
Místopředseda poslaneckého klubu a ekonomický expert Jan Skopeček k tomu dodává: „Navýšení odměn by znamenalo nárůst výdajů na volby o zhruba 200 milionů Kč. Ve druhém čtení státního rozpočtu tak předložíme pozměňovací návrh, který ministerstvu potřebné finanční prostředky uvolní. Když se podíváme na některé další kapitoly státního rozpočtu a absurdity v nich, není toto navýšení nikterak závratné a naopak nepochybně přispěje ke zvýšení kvality práce volebních komisí. Prostředky hodláme přesunout z kapitoly všeobecná pokladní správa - poplatky za vedení účtu peněžním ústavům, která má meziroční nárůst o 150 milionů Kč a dále z kapitoly ministerstva zemědělství - položka marketingová podpora, která meziročně vzrostla o 80 milionů Kč."

Martin Kupka
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi