9. listopadu 2017

Modrý pavilon aneb jak jsem se zmýlil

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století vyrostly na sídlištích stavby takzvané občanské vybavenosti. Také na našem krčském sídlišti vyrostla horní a dolní samoobsluha, mototechna, zelenina a kulturně společenské centrum služeb nazývané díky barvě již od samého začátku Modrý pavilon. Sídliště se mi stále velice líbí a považuji ho za jedno z nejlepších nejen v Praze. Bohužel Modrý pavilon vykazoval od naprostého začátku stavební nedostatky, které způsobily uzavření velkého sálu pro hudební produkce a velké akce. V devadesátých letech radnice musela výrazně vyztužit stavební konstrukci. Přesto si objekt zachoval přitažlivost zejména díky službám, které na sídlišti a v okolí nebyly a nejsou jinak k dispozici.

Dlouholetý nájemce, který pro městskou část zajišťoval pomocí podnájemců poměrně pestrou nabídku služeb, zemřel a provoz nabral sestupnou dráhu. Svoji činnost ukončila firma Kabát a navíc po nedohodě odešel nájemce kanceláří. Rada vypsala výběrové řízení, které nebylo na poprvé úspěšné.

Protože jsme všichni chtěli zachovat stávající služby, vypsali jsme výběrové řízení s podmínkou, že smlouvu s vítězem schválíme až po třech měsících, v kterých má vítěz za povinnost se dohodnout se stávajícími poskytovateli služeb tak abychom měli kontinuitu fungování. Zde jsem se bohužel mýlil. Při schvalování smlouvy jsem uvěřil tvrzení, že k dohodám došlo a pouze dva nepříliš významné subjekty končí. Osobně jsem si to neprověřil a byla to moje chyba. Smlouvu jsme schválili a v létě jsme pak s překvapením zjistili, že drtivá většina stávajících poskytovatelů služeb dohodu s novým nájemcem nemá a hrozí jejich konec. Chyba v komunikaci s novým nájemcem a ochota věřit předložené informaci bez prověření způsobila spoustu zlé krve mezi Vámi, krčskými obyvateli i mezi členy rady a dotkla se jak stávajících poskytovatelů služeb, tak nového nájemce.

Seznámil jsem se zástupcem nájemce a po mnoha intenzivních jednáních s nájemcem mi nyní nezbývá než věřit, že nový nájemce, který velmi seriózně začal s opravami a nezbytnými rekonstrukcemi podobně seriózně naplní svůj záměr přivést nové poskytovatele tolik potřebných služeb na sídliště.

Vedle stávající Městské knihovny, Městské policie, Foto copy centra Tomáš Adamov, kadeřnictví s manikúrou a pedikúrou PROFI NAIL, smíšeného zboží Hana Vaňkátová, ovoce zeleniny Dong, oděvů Truong TRAN, textilu SECOND HAND Pospíšil a baru Nikolas Mavromatidis, které by měly být dle informací a zčásti již i smluv zachovány. Nájemce počítá s oživením poskytovaných služeb a jedná o otevření potravin ICE Land, pekařství cukrárny a kavárny MARKOL, drogerie TETA, jídelny s bistrem K+M, restaurací Budvarka, dětskými oděvy PEPCO a kancelářemi pro Realitní spol. České spořitelny. Rozhodně naplnění uvedených plánů věnuji a budu nadále věnovat při jednání maximální pozornost, abych se znovu nemýlil.

Omlouvám se Vám všem a doufám, že nový nájemce dotáhne přivedení nových provozoven služeb do zdárného konce a my všichni již před Vánocemi budeme v Modrém pavilonu moci najít potřebné zboží a služby, které pomohou znovu oživit naše krásné sídliště.

 

Dovolte mi proto Vám všem popřát pevné zdraví a více radosti a pohody

 

Ing. Zdeněk Kovařík