26. října 2011

Novela zákona o pedagogických pracovnících zakotví hlavně rozumnější podmínky pro uznávání kvalifikací učitelů

Poslanci dnes propustili do druhého čtení vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících. Podle zpravodajky a poslankyně ODS Jaroslavy Wenigerové novela reaguje na stávající rigidní systém uznávání odborné kvalifikace a umožní učitelům snáze přecházet mezi jednotlivými stupni škol.

„Samostatný zákon o pedagogických pracovnících máme od roku 2005. Praxe ale ukázala, že v některých případech jsou požadavky na odbornou kvalifikaci učitelů nepřiměřeně přísné a zbytečně svazují ruce ředitelům škol. Učitelé si také jen obtížně mohli doplnit své vzdělání tak, aby mohli vyučovat i jiné obory, než které původně vystudovali. Předkládaný zákon tento stav zásadním způsobem napravuje,“ připomíná důvody předložení zákona Jaroslava Wenigerová.
 
Nově by tak například učitelé základní školy s odbornou kvalifikací pro první stupeň základních škol mohli být uznáni jako učitelé mateřských škol a naopak. Stejně tak učitel na druhém stupni bude mít možnost učit na prvním stupni. Jak ale Jaroslava Wenigerová připomíná, tato možnost není v předložené verzi automatická a zákon stanovuje pro tyto přestupy poměrně přesné podmínky. 
 
Za důležitou považuje Jaroslava Wenigerová i další změnu v uznávání kvalifikace. „Pokud má učitel splněnu odbornou kvalifikaci v jakékoliv části úvazku, pak bude pro pracovněprávní účely považován za kvalifikovaného pracovníka. A to oproti dnešku, kdy je odborně kvalifikován pouze při splnění nadpoloviční části týdenního úvazku. Tato změna se logicky promítne i do ohodnocení jednotlivých pedagogických pracovníků,“ doplňuje Jaroslava Wenigerová.
 
Kromě uznávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků zákon zavádí pořádek do organizace přesčasových hodin a zpřesňuje ustanovení týkající se akreditací, když mimo jiné umožňuje ministerstvu školství věcně přezkoumat rozhodnutí akreditačních komisí o vzdělávacích institucích, které se proti tomuto rozhodnutí odvolají. Zákon obsahuje také další dílčí změny, které by měly zpružnit současný systém vzdělávání učitelů. „Na požadavky z terénu reaguje například ustanovení, podle kterého si budou moci učitelé za stanovených podmínek doplnit kvalifikaci pro výuku cizích jazyků, po kterých je na školách stále vysoká poptávka,“ říká Jaroslava Wenigerová.
 
Zákonem se bude v příštích týdnech zabývat školsky výbor a poslanci o něm rozhodnou na prosincové schůzi poslanecké sněmovny.
 
Zákon o pedagogických pracovnících obecně upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a školského zařízení, pracovní dobu pedagogických pracovníků a stanoví systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně obecných zásad jejich kariérního systému. 
PhDr. Jaroslava Wenigerová

krajská zastupitelka
poslankyně PČR