10. května 2012

Edvard Kožušník: Trh s roamingem potřebuje hlavně rozpohybovat

Evropský parlament dnes schválil další snižování cen za mobilní roaming. Od července se tak bude platit za odchozí hovory maximálně 7,25 Kč/min. a za příchozí hovory 2 Kč/min. Cena za SMS by měla klesnout na 2,25 Kč. Nově by měla být regulovaná i koncová cena za mobilní data. Ceny za volání by měly postupně klesat až do roku 2014, přičemž regulace velkoobchodních cen by měla trvat přinejmenším až do roku 2022.


Podle českého europoslance Edvarda Kožušníka sice mohou mít občané před odjezdem na dovolenou radost, že ušetří za roamingové volání. Tato radost je však krátkozraká. „Cena samozřejmě klesne, avšak jako posledních pět let, po které již regulace trvá, se ceny za roaming budou držet u horní hranice předepsané nařízením. Uběhlých pět let ukázalo, že cena za roaming poklesla, ale na ziscích operátorů se to nijak neprojevilo. Praxí většiny operátorů je, že si ušlý zisk z roamingu saturují na cenách ostatních služeb. Zákazníci tak operátorům ve výsledku zaplatí stejně. Tratí na tom však ti, kteří roaming nevyužívají."

Kožušník by právě po dosavadní nevalné zkušenosti s regulací koncových cen za roaming upřednostnil jiná opatření. „Trh s roamingem potřebuje rozpohybovat. Schválené nařízení působí zcela opačně. Roamingový trh zcela ustrnul, operátoři nemají potřebu na něm nic měnit. Postupné snižování regulovaných cen se jim sice nelíbí, avšak stále mají garantovány zisky. A to zcela bez hrozby jakékoliv konkurence. Vpustit do roamingového trhu konkurenci by přineslo snižování cen."

Kožušníkovi se proto zamlouval nový nápad Komise. Ta od roku 2014 navrhla oddělení prodeje vnitrostátních mobilních služeb a prodeje roamingových služeb. „Ta původní myšlenka je naprosto skvělá, bohužel její provedení je spíše šito na míru několika málo globálním operátorům. Tudíž od toho velký příliv konkurenčních tlaků neočekávám," doplnil Kožušník.

Celá regulace roamingu je dle Kožušníka spíše jen populistickým gestem evropských politiků: "Je to jeden z mála příkladů, na nichž mohou občané pocítit dopad Evropské regulace bezprostředně na vlastní kůži. Hodně mi to připomíná doby reálného socialismu, na všech výrobcích byla vytištěna maloobchodní cena, která se klidně celou dekádu neměnila. Bohužel se tehdy nikdo zákazníků neptal, zda mají o zboží vůbec zájem. Jak jinak si vysvětlit situaci, kdy nařízení stanovuje velkoobchodní cenu za SMS až do roku 2022. Cožpak je dnes schopen někdo predikovat podobu trhu elektronických komunikací za deset let? To je jako by někdo před deseti lety stanovil cenu, za kterou se má dnes prodávat telegram. Telegram je v současnosti naprosto neživotaschopnou službou," uzavřel své hodnocení schválené regulace Kožušník.

Edvard Kožušník

Edvard Kožušník

poslanec EP

Více o autorovi