1. září 2017

Přehazovaná pokračuje

Nepovažuji přehazování parkujících vozidel z jedné městské části na druhou v žádném případě za řešení dopravy v klidu.

 

Nesouhlasím se zřízením ZPS za současně platných pravidel, metodiky a ceníku hl. m. Prahy. Kombinace podmínek v pravidlech a metodice vede k tomu, že zhruba pětina v Praze bydlících obyvatel se stává méněcennou i v místě, kde bydlí. Ten, kdo nemá nebo nemůže z různých důvodů mít trvalý pobyt v místě, kde žije, se stejně jako ten, kdo má vozidlo půjčené od rodičů, od dětí či osob blízkých, nebo pronajaté jinak než na leasing, se stává personou non grata bez ohledu, že vlastní byt, dům či ho má pronajatý.

Stejně tak jsme všichni osobami nežádoucími a méněprávnými jen co přejedeme hranici městské části. S tímto omezováním pohybu obyvatel nesouhlasím. Zrovna tak nepovažuji parkování za sociální dávku nebo otázku pomsty živnostníkům a podnikatelům, kteří zcela nelogicky platí mnohonásobně více.

Vadí mi neustálé přerozdělování, přídělové hospodaření a upřednostňování jedné skupiny uživatelů vozidel před jinými. Tato přerozdělovací neřešení jsou drahá na provoz, silně náchylná na korupční chování (každý nedostatkový statek rozdělovaný úřadem …) a nepřináší pomoc v dnešní situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku.

Co mělo smysl jako tuhá restrikce v Pražské památkové rezervaci, vypadá na sídlišti poněkud směšně, zejména protože na sídlišti je obvykle čtvrtina parkovacích míst oproti počtu vozidel místních obyvatel.

Nezbude nám než vytvořit celopražský systém hrazení poplatku za užívání veřejného prostranství a současně masivně investovat do výstavby parkovacích kapacit všeho druhu, od podzemních okolo historického centra a míst husté zástavby přes parkovací domy na sídlištích po rozsáhlá parkoviště na všech kříženích významných komunikací a MHD.

Přes vše výše uvedené chápu, že nás kolegové přehlasovali, ono je skutečně obtížné vydržet stát mimo a neúčastnit se hry, když v rámci přehazované vám Praha 1, 2, 5 a další nasypou na vaše území vše, co nechtějí …

 

Ing. Zdeněk Kovářík, zástupce starosty MČ Praha 4