7. června 2017

Senátorský klub ODS: stavební zákon a zákon o kybernetické bezpečnosti jsou příklady nekvalitní práce současné vlády

(www.ods.cz) Novela stavebního zákona a novela zákona o kybernetické bezpečnosti, kterými se dnes na své schůzi zabývá Senát, jsou typickými příklady nekvalitní práce současné vlády. Senátorský klub ODS považuje obě tyto novely za vadné a v současné fázi legislativního procesu v zásadě za neopravitelné.

 
Stavební zákon v podobě, v jaké jej schválila Poslanecká sněmovna, budí velké rozpaky. „Předložená novela byla v Poslanecké sněmovně významně změněna 131 pozměňovacími návrhy a ze zákona se tak stala v některých částech slušně řečeno bramboračka,“ okomentoval současnou podobu návrhu předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.
 
„Důkazem toho, o jak špatně zpracovanou legislativní předlohu se jedná, je například skutečnost, že se zásadně rozcházejí stanoviska tří senátních výborů. Zákon totiž obsahuje řadu potřebných změn, jako například zkrácení doby schvalování územních plánů nebo možnost spojeného územního a stavebního řízení. Na druhé straně ustanovení o možnosti umisťování vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší v zastavěném území pouze nad zemí nebo nemožnost přímého a okamžitého přezkoumání správnosti závazného stanoviska dotčeného orgánu vnímáme jako nesprávná. Navíc vláda již v tuto chvíli chystá další novelizaci této normy, což je dalším důkazem nekoncepčního přístupu současné koalice,“ vysvětluje svůj ambivalentní postoj k zákonu senátor Miloš Vystrčil.
 
Senátor Zdeněk Nytra uvedl výhrady k novele zákona o kybernetické bezpečnosti: „Tento zákon je v současné době zhoršené bezpečnostní situace a množících se hybridních hrozeb samozřejmě velmi potřebný. Nicméně přesto či spíše proto je třeba, aby byl funkční a neobsahoval chyby a vnitřní nelogičnosti, jak tomu bohužel u současného návrhu je. Zákon obsahuje například rozdílné sankce u stejného přestupku, což znamená, že daný přestupek nelze sankcionovat. Zákon pravděpodobně podpoříme, ale bude tomu tak se skřípěním zubů.“