22. dubna 2017

ODS nabízí silný program a pevné odhodlání

(www.ods.cz) Úvodní projev předsedy ODS Petra Fialy na Programové konferenci ODS: Silný program pro silné Česko.


Dámy a pánové, milí přátelé, vážení hosté,

všechny vás s radostí a hrdostí vítám na naší programové konferenci.

Dnes jsme se tu sešli, abychom všem oznámili, jaký je náš cíl a jaká je naše strategie do parlamentních voleb 2017.

Abychom dnes řekli velmi nahlas, že naším cílem – cílem Občanské demokratické strany – je zlepšit život lidem v této zemi. Že naší strategií je silný program pro silné Česko. Velmi konkrétní program 190 kroků pro lepší život našich občanů.

Přišli jsme také říct, že do voleb 2017 jde ODS dobře vyzbrojená a připravená obrátit pozornost společnosti k tomu, co je opravdu důležité. A také jsme dnes přišli potvrdit – a všechny naše sympatizanty i oponenty ujistit –, že se nenecháme v následujících měsících znejistit a z této cesty vykolejit.

Proto považuji dnešní den za významný nejen pro ODS. Považuji ho za významný den pro českou politiku. A společně s vámi všemi věřím, že dnešní den se ukáže jako důležitý pro budoucnost naší země.

Protože jsme se tu dnes sešli, abychom na rozdíl od koblihového marketingu vrátili politice v České republice skutečný smysl. Abychom vrátili sílu politice programu. Abychom vrátili váhu politice hodnot. A abychom letos na podzim zastavili a vyměnili levicově-populistickou vládu.

Není nic menšího, co musíme udělat, než toto – a nikdo jiný to za nás neudělá. Je to náš úkol. Je to naše povinnost a je to naše odpovědnost. A považuji to i za svůj osobní úkol, osobní povinnost a osobní odpovědnost.

Aby se nám to všechno na podzim podařilo, je před námi ještě hodně práce.

V posledních měsících dostávám od médií prakticky každý týden aspoň jednou otázku: A s kým byste šli a s kým nešli do vlády po budoucích parlamentních volbách? Pro mnohé už je výsledek voleb mnoho měsíců dopředu jasný. Tak s kým půjdete a s kým nepůjdete?

Než se ale dostanu k tomu, co vlastně tyto otázky znamenají a jakou nebezpečnou, ale rozšířenou mentalitu ve skutečnosti signalizují – nejdřív vám chci na tomto místě poblahopřát. Vám v tomto sále a všem členům ODS, které reprezentujete.

Gratuluji vám – nám všem –, protože před 3 roky jsme takové otázky nedostávali. Ještě před 2 lety nás odepisovali. A možná ještě před rokem si mnozí troufali veřejně zpochybňovat pozici ODS v české politice.

My jsme ale vrátili váhu značce ODS. Minulý rok v podzimních krajských volbách – a v měsících následujících – jsme obrátili trend. Dnes už jen málokdo zpochybňuje naši ambici sehrát v české politice znovu důležitou roli. Dnes už málokdo zpochybňuje, že ODS má pravděpodobně nejsilnější reálný koaliční potenciál ze všech politických stran. A už ani ti, co nám to nejvíce nepřejí, nemohou úplně ignorovat realitu a zpochybňovat nás.

A všem dnes můžeme říci: ODS je tady – a je třeba nás brát vážně. Jsme tady – poučení z minulosti a připravení na budoucnost. Jsme tady – abychom znovu splnili úkol. Jsme tady – abychom požádali veřejnost o podporu a abychom hráli s voliči znovu poctivou hru. Jsme tady – a říkáme, co konkrétně za tuto podporu ve volbách slibujeme udělat – a co naopak slibujeme, že po volbách nedovolíme.

Jsme posíleni o spolupráci se Stranou soukromníků, do voleb jdeme s jejich podporou. Nepotřebovali jsme abstraktně mluvit o spojování pravice, my tu skutečnou pravici spojujeme. Konkrétními činy. Soukromníci jsou nám mimořádně blízcí svým programem, spolu s nimi budeme silněji hájit zájmy aktivních a pracovitých lidí, živnostníky a podnikatele a také svobodu v této zemi. Jsem rád, že do voleb jdeme společně.

Ze současného ekonomického růstu musejí mít prospěch všichni, kteří se snaží a kteří si to zaslouží – zaměstnanci, živnostníci i podnikatelé. Nesmí z něj profitovat jen lidé závislí na všemožných dávkách, jak to prosazuje ČSSD, nebo naopak jen oligarchové, k čemuž vede politika hnutí ANO.

Současná vláda místo spravedlivého ocenění pracovitých lidí přidává jen po troškách a výběrově těm, kteří si o to nejhlasitěji řeknou, aby měla klid a lepší preference. Výsledky ekonomického růstu využívá na uplácení těch, o kterých si myslí, že ji budou volit.

To není správné a to není ani spravedlivé. Z dobré ekonomiky musejí mít prospěch pracovití dělníci, učitelé, úředníci, lékaři, podnikatelé, prostě všichni, kteří stojí za ekonomickým růstem naší země. Česká republika musí být hrdou zemí, kde budou lidé spravedlivě a dobře odměňováni za svou práci.

Nepovažuji za náhodu – a musím to zdůraznit –, že ODS je první politická strana, která představuje program pro parlamentní volby 2017. Ne nějaké sny, abstraktní vize, vzdálené plány – ale skutečný program. Konkrétních 190 kroků pro lepší život v České republice.

Nabízíme rozsáhlý daňový balíček, ve kterém se najde každý poctivý zaměstnanec a živnostník, protože lidé si dnes zaslouží víc – zaslouží si nižší daně a vyšší příjmy.

Náš antibyrokratický balíček zásadně zjednoduší život lidí i podnikatelů – protože méně byrokracie znamená víc svobody.

Máme silný program pro kvalitnější vzdělání – pro děti, učitele, rodiče –, aby školy učily věci, které jsou použitelné pro další studium a pro práci, aby vůbec měly čas učit, protože na kvalitním vzdělání závisí naše lepší budoucnost.

A zatímco ostatní o bezpečnosti jen mluví, my máme program, jak konkrétně posílit bezpečnost České republiky, protože – jak se říká – kdo je připraven, toho nic nezaskočí.

ODS jde do voleb s programem konkrétním a zároveň programem závazným a voliči kontrolovatelným. Dnes si troufám říct, že jdeme do voleb s nejsilnějším programem v české politice.

Dámy a pánové,

za první nezbytný úkol, který za nás také nikdo neudělá, však považuji rozptýlit nezdravou a nebezpečnou mentalitu, která se rozšířila v naší zemi před parlamentními volbami.

Neboť nezdravá mentalita ovládla většinu médií a z nich se šíří do celé společnosti a otravuje náladu veřejnosti. Netvrdím, že to všichni dělají vědomě a záměrně. Ale vytváří se – a už téměř převládá – rezignovaná, ve skutečnosti poraženecká atmosféra. Jako by už bylo rozhodnuto, ale především – jako kdyby v parlamentních volbách 2017 už ani příliš o nic podstatného nešlo.

Nejprve chci všem vzkázat, požádat, vyzvat – demokratické politiky, naše politické konkurenty, naše oponenty, ale i média: neurážejme voliče. Nikdo nemá nic jisté: ani volební vítězství, ani volební porážku. Ani vládu, ani opozici.

Zvláště média často kritizují politiky: tvrdí, že politici jsou prý odtrženi od lidí, že politici ignorují vůli voličů, že prý kují pikle a dělají tajné dohody za zády lidí. A zároveň ti stejní lidé, kteří z toho obviňují politiky, dnes sami dělají šíbry, chovají se, jako kdyby bylo všechno předurčeno a na voličích nezáleželo.

My toto dělat nebudeme. My, ODS, budeme v roce 2017 v kampani zdravě sebevědomí a zároveň přiměřeně pokorní. Rozhodně nebudeme urážet voliče tak, jak je urážejí všichni, kteří už dnes sestavují koalice, počítají procenta a tváří se přitom státotvorně. Půl roku před volbami, za zády lidí, občanů naší republiky, kteří budou teprve rozhodovat.

Já osobně netančím oslavné tance na Facebooku po každém průzkumu veřejného mínění s dvojciferným číslem, které nás přibližuje k cíli. Ale ani nedělám paniku, když nás jiný průzkum pošle níže. To platí i pro procenta všech ostatních. Jako politolog a sociální vědec přece jen dokáži průzkumy číst a rozpoznat, který alespoň něco vyjadřuje a který je naopak součástí politického boje a dělání politiky. Ale i kdyby všechny řeči o tom, jak některé průzkumy vznikají, byly falešné pomluvy – stále jsou to jen průzkumy. Podstatné je a bude pouze rozhodnutí voličů ve volbách.

Poslední volby v České republice na podzim loňského roku jasně ukázaly, že ODS na sebe musí vzít zodpovědnost lídra pravice – a že se podle toho musíme chovat. A my jsme na to připraveni.

Chci tedy říct, že budeme nejen respektovat rozhodnutí voličů, ale budeme i dobře poslouchat, co svým rozhodnutím řeknou. Protože my nejsme žádné hnutí na jedno použití ani projekt pro osobní účely. My jsme Občanská demokratická strana – a na všechna ta slova kladu důraz, protože něco znamenají.

Měli by to všichni znovu slyšet, a proto to ještě jednou zopakuji: Ve volbách 2017 jsme připraveni splnit úkol, který za nás nikdo neudělá. Zastavit levicově-populistickou vládu, vrátit politice její skutečný smysl, zjednodušit lidem život, ochránit svobodu a prosadit náš silný program pro silné Česko.

Dámy a pánové,

to, že se tu vytváří dojem, atmosféra, že tu prostě jedna strana na podzim vyhraje volby, že vznikne nějaká koalice – a že se pojede dál –, to je nepochybně alespoň částečně i záměr. Myslím, že některým silám velmi vyhovuje, aby se příliš nepřemýšlelo a nemluvilo o tom, že parlamentní volby 2017 nejsou a nebudou – jak se pěkně říká - business as usual. A proto je tu snaha zahltit veřejnost dennodenními událostmi a koblihovým marketingem. Těkáním od jednoho tématu k druhému.

Ale to všechno je jen lež, iluze. Kouřová clona k uspání veřejnosti. Parlamentní volby nebudou obyčejné volby, žádné normální volby, v nichž o nic nejde.

V parlamentních volbách 2017 půjde o samu podstatu naší demokracie, o podstatu naší svobody, naší geopolitické orientace. Ale tyto volby budou také rozhodováním o naší schopnosti využít příznivé ekonomické období, abychom osvobodili sílu a potenciál naší země.

Nebo budou o tom – a to je druhá možnost –, že v České republice spadneme na samé politické dno. Ano – říkám to přímo: České republice hrozí ve volbách 2017 pád na politické dno.

A na toto politické dno dnes vedou dokonce dvě cesty.

Poprvé od roku 1989 totiž relevantní demokratická strana – sociální demokracie – otevřeně připustila možnost pustit komunisty do vlády. To není žert, to není žádná maličkost. To je nebezpečná politická realita. A my máme historickou paměť, my víme, co znamená pustit do vlády komunisty.

Současný premiér Sobotka může stokrát působit jako kultivovaný politik, který si komunisty ve vládě nepřeje, jenže je tam už i veřejně zve. A i kdyby se nakonec ošíval, jeho slovo nemusí být rozhodující, ČSSD už otevřela náruč. Takže první cesta na politické dno vede tudy. Hlas pro sociální demokracii může být ve skutečnosti hlasem pro komunisty ve vládě poprvé od roku 1989. A už proto parlamentní volby 2017 nemohou být a nejsou obyčejné, rutinní volby.

Pak tu máme další stranu – nebo stranu, spíše konkrétně pana Babiše osobně. Ten má naopak absolutní slovo v tom, co bude jeho strana dělat. A on to říká jednoznačně. Říká, že chce získat jednobarevnou moc. Že nepotřebuje partnera. Že chce vládu své jedné strany.

A začíná být jasné, o co mu jde. Naznačuje, že chce omezit systém brzd a protivah, jak nám to už předváděl v tomto volebním období. Už víme, že parlament je pro něj žvanírna, a už se například přiznal, že chce omezit velikost parlamentu a tím samozřejmě i kontrolní sílu parlamentu. Už víme, že se snaží získat informace o každém a o všem: a že pro jednoho zavede EET a nabádá lidi k udavačským praktikám, a pro jiného – konkrétně pro sebe – obhajuje daňové kličky a nepřehledné finanční operace.

Zdá se vám nereálné, že by mohlo hnutí ANO získat absolutní většinu? Tak si vzpomeňte, jak se to u našich sousedů na Slovensku podařilo socialistickému premiérovi Ficovi v roce 2012 – získal totální většinu a všichni byli překvapení.

A teď k tomu ještě připočtěte, že u Andreje Babiše nikdo na světě nemůže vyloučit, že na tomto plánu nebude spolupracovat s komunisty. Absolutně nikdo to nemůže vyloučit a absolutně nikdo v ANO mu v tom nemůže zabránit. A představte si, že by se mu splnil jeho sen – získal by absolutní moc a jednobarevnou vládu a spolu s komunisty by měli ústavní většinu.

Takže zatímco někteří vytvářejí dojem, že volby 2017 nebudou ničím výjimečné, ve skutečnosti by mohlo být toto všechno, o čem jsem mluvil, zcela reálné.

A proto místo odpovědí, s kým by ODS šla nebo nešla do vlády a za jakých okolností, odpovídám a budu odpovídat:

Nezahrávejme si a netvařme se, že parlamentní volby 2017 jsou rozhodnuty a budou obyčejnými volbami! Ne, nebudou. Ve skutečnosti budou i o tom, jestli Česká republika spadne na samé politické dno. Anebo jestli se zachrání.

Připomínám zde známá, ale bohužel stále platná Reaganova slova, že „svoboda není nikdy dál od zániku než jednu generaci“.

My – ODS – jsme připraveni splnit úkol a ochránit svobodu pro naši i příští generaci. Jsme tedy připraveni v první řadě zabránit tomu, aby Česká republika klesla na samé politické dno. Na politické dno jednobarevné populistické vlády, anebo vlády s podporou nebo s přímou účastí komunistů.

Někteří si to možná přejí – a budou volit ČSSD. Některým to možná nevadí – a budou volit ANO.

Ale pro ty, kteří si to nepřejí, jsme tu jako jediná spolehlivá a jistá volba my – co nejsilnější ODS 2017.

Řekněme si to na rovinu – ČSSD jde na ruku těm, kteří chtějí být závislí na státu a jeho dávkách. ANO dělá politiku ve prospěch Andreje Babiše a jeho družiny. Komunisté jsou tu – bohužel stále – pro milovníky starých totalitních pořádků.

ODS je tu ale pro všechny, kteří věří v myšlenky Listopadu 1989. Pro všechny, kteří věří ve svobodu a demokracii. Pro všechny, kteří věří v tržní ekonomiku. Pro všechny, kteří věří ve spravedlnost.

ODS je tu pro lidi pracovité, pro lidi, kteří se o něco snaží a zaslouží si spokojený život. Bez ohledu na to, zda to jsou dělníci, živnostníci, lékaři, učitelé, manažeři či podnikatelé. Nebo mladí lidé, kteří věří ve svoji dobrou budoucnost. Nebo senioři, kteří už ke společnému blahu přispěli a zaslouží si prožívat důstojné stáří.

ODS tu není pro ty, kteří chtějí profitovat z práce jiných. Jsme tady pro normální, odpovědné lidi uvažující zdravým rozumem – jsme zde pro aktivní a pracovité lidi.

 

Dámy a pánové,

to, co dnes také ohrožuje českou politiku, Českou republiku i naši společnou budoucnost, to je, když se nenormální začne považovat za normální. A v české politice už od toho bohužel nejsme příliš vzdáleni.

Je jasné, že vždy bude existovat politický zápas mezi našimi hodnotami na straně jedné a sociálními inženýry z politické levice na straně druhé. Že tu proti nám – lidem konzervativních hodnot a ochráncům svobody a liberální ekonomiky – budou stát socialisté, komunisté anebo jiní extremisté. Tak to v demokracii chodí.

Když převáží socialisté – tak potom je to vždy zlé, protože na to doplatí zdravý rozum, přirozená úloha státu a peněženky poctivých občanů. Když komunisté a extremisté – tak je to v každém případě tragédie.

Ale původ všeho zlého je vždy podobný. Na začátku stojí to, když přestaneme věci rozlišovat. Když je nedokážeme pravdivě pojmenovat. Když přestaneme věcem rozumět. Když se začne za normální považovat to nenormální. Posuďte sami.

To, co tu dnes představujeme – silný program pro silné Česko, 190 opatření pro lepší život – a co budou za chvíli podrobně představovat moji kolegové – to je výsledek poctivé politické a expertní práce.

Naše týmy vytipovaly největší problémy a největší příležitosti České republiky. A jen já osobně jsem za poslední čtyři měsíce najezdil tisíce kilometrů na setkání se stovkami lidí, abychom program doladili, doplnili, nastavili a předložili tak, abychom nabídli poctivou politiku. Toto považuji za normální.

A co se děje mezitím kolem nás?

Zatímco my jsme už nějakou dobu dělali program s lidmi a mezi lidmi, vyhlásila sociální demokracie, že bude také dělat program s lidmi, ale vzápětí se odmlčela. Pak vystřelili několik progresivních návrhů, jak zničit střední třídu, a pak se zase stáhli. A teď nás doslova kopírují v našich metodách, jak oslovovat s programem lidi. Pozdě – a originál je vždy lepší než kopie. Na jedné straně by nás to mohlo těšit, ale učiteli levice vážně být nechceme.

A pak se přihlásil Andrej Babiš, že bude snít a ať mu lidé prý posílají svoje sny – a on že to potom sepíše a bude z toho program.

To jsme opravdu tak upadli a ztratili poslední zbytky smyslu pro realitu, že všichni nevidíme, jak je to nenormální?

Považuji za absurdní a totálně bezradné – ale zároveň upřímné a výmluvné –, když šéf politické strany po čtyřech letech ve vládě na postu ministra financí, který aspiruje na předsedu vlády, namísto toho, aby představil program, začíná snít. On, který by měl skládat účet z toho, co udělal – a který by první měl mít představu o tom, co naše země potřebuje, co je třeba udělat a co je reálné udělat – on se chystá půl roku před volbami snít o programu. Napište mu svůj sen a on vám ho splní. Rozumíte té absurditě?

Nebo předseda vlády, kterému jsem musel já z opozice připomenout, co je jeho povinnost ve vztahu k nejasným transakcím ministra financí. Už měsíce neví, co má dělat. A tak radši mlčí. A zřejmě se chce promlčet až k volbám. Předseda vlády. Je to normální?

Je, prosím vás, normální, když se poměrně běžně děje to, že poslanci vládní strany hlasují proti návrhům svých ministrů? Je normální, že prý máme o dálnicích rozhodovat v referendu? Že jeden předloží vizi progresivního zdanění, kterou rychle stáhne, protože narazí na odpor? Druhý řekne, že on navrhne daně jinak a určitě lépe – jenže potom už neví jak.

 

Dámy a pánové,

myslím, že je čas říct to tak, jak to je:

Předseda vlády Sobotka spí, ministr financí Babiš sní – a my, Občanská demokratická strana, pracujeme (všimněte si, že jsem odolal tomu říci makáme – sorry, jako, já ten jejich slovník přijímat nebudu).

Myslím, že je čas říct, že půl roku před volbami obě vládní strany – ČSSD i ANO – projevují únavu nebo nekompetentnost v tom, co Česká republika a její občané potřebují. Těkají od jednoho tématu k druhému, ničemu se plně nevěnují, chybí jim uvážený cílevědomý přístup a jsou posedlí jediným: aby se objevovali v médiích.

Jenže takto naše republika projí a promrhá ekonomický růst. Promarníme příležitost, jak využít konjunkturu. A proto nesmíme dopustit pokračování této zčásti unavené a zčásti nekompetentní levicově-populistické vlády.

Proto nespíme ani nesníme, ale předkládáme veřejnosti program: 190 konkrétních kroků, které jsme připraveni realizovat a které reagují na problémy i příležitosti naší země. Na rozdíl od neuchopitelných snů, silný program jako protiklad k bezradnosti a obsahově prázdnému marketingu.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

ODS je dnes jediná opoziční strana, která neříká jen, co nechce a co se nám nelíbí, ale říkáme, co chceme, co a jak uděláme.

ODS 2017 je dnes strana, která má tým složený z důvěryhodných a kompetentních osobností, který dokáže udělat, co je potřeba udělat – co je potřeba opravit, co prosadit, co je potřeba zjednodušit – a co je potřeba jednoduše zrušit.

Jinými slovy: ODS 2017 má to, co dnes české politice chybí. A to je ucelený, silný program. Poznání toho, co je důležité – a jasná představa, jak s tím naložit.

ODS dnes proto představuje daňový balíček – protože jedním z největších ekonomických problémů České republiky jsou nyní nepřiměřeně nízké mzdy – a dnes to už pro nás nepředstavuje žádnou komparativní výhodu, ale naopak ekonomicky neopodstatněnou zátěž pro občany.

Proto ODS přichází s balíčkem nižších daní, které budou znamenat vyšší příjmy pro každého zaměstnance. Mluvíme o 7 procentech čistých vyšších příjmů, říkáme pro každého a říkáme pro každého spravedlivě. Náš návrh daňového balíčku, který za chvíli představí kolegové, je podporou střední třídy v České republice, myslí na rodiny, myslí na mezigenerační solidaritu a myslí i na snížení odvodové zátěže pro podnikatele a celkově lepší podmínky pro podnikání.

A teď si to srovnejme. Co nabízí ČSSD? Nabízí zdanit úspěšné. Já doufám, že je všem jasné, co socialisté z ČSSD chtějí. Oni budou rozhodovat o tom, kolik ještě můžete vydělávat, jinak na vás uvalí dodatečnou daň za vaši snahu. Přitom tady není řeč o miliardářích – těch se to ve skutečnosti nedotkne, to by ministr financí nedovolil. Ne. Mluvíme například o úspěšných lékařích – které bychom rádi viděli tady, u nás doma, a ne aby někam utíkali. My, ODS, i jim nabízíme spravedlivých 7 % navíc, tak jako všem. Ale socialisté je chtějí dodanit. Osekat jim příjmy a tím je vyhnat. To je naše levice.

Co nabízí ministr financí, který chce být premiérem? No, abych byl celkem konkrétní: nic. Řekl, že to bude jinak a že bude lépe, a po třech a půl letech v křesle ministra financí začal snít. Já vůbec nepochybuji o tom, že nakonec přijde s něčím, co bude nějaké progresivně-neprogresivní zdanění, nějaké takové pro něj typické flip-flop řešení a ve výsledku velké nic, které se zabalí do koblihy, vymyslí k tomu kreslený film a přeúčtuje přes EET. Od ANO se jasného slova nedočkáte.

Myslím, že je jasné, o čem se bude rozhodovat. Lidé v České republice budou stát před velmi jasnou volbou.

Mezi ČSSD, která věci komplikuje,

ANO, které lidi ohlupuje,

a ODS, která snižuje daně a zvyšuje příjmy, protože si to lidé zaslouží, protože lidé vědí lépe než ČSSD nebo ANO, jak se svými penězi naložit.

ODS, která má silný program a která ví, co udělat pro lepší život lidí v naší zemi.

 

Dámy a pánové,

Českou republiku – potenciál země a nervy milionů lidí – doslova sžírá byrokracie, zbytečné administrativní úkony a papírování. Současná vláda k tomu přispěla s nadšením, jaké v jiných oblastech neprojevila, a také s velkou vynalézavostí. Nejen že máme mnohem víc úředníků než na začátku volebního období. Ale máme i více byrokratických úkonů. A nekorunovaným králem toho všeho jsou taková zbytečná opatření, jako je EET.

Chci být ale spravedlivý. Sklon k byrokracii, pokušení vlády a tendence státu vymáhat papíry a kontrolovat každého a všechny je u nás tradiční. Má hluboké historické kořeny. Na jedné straně patří k dobrému bontonu na byrokracii nadávat. Ale mnozí, když si zasednou v nějakém významnějším úřadě, jako by považovali za svou historickou úlohu něčím přispět k této naší nedobré tradici.

S tím chceme skončit. Proto dnes představíme antibyrokratický balíček, program méně byrokracie, více svobody – provedeme byrokratickou revoluci.

Slovo revoluce se ke straně jako ODS jaksi nehodí. Ale tady je namístě a používáme ho záměrně. Navrhujeme změnit základní koncepci fungování úředních postupů a státních úřadů. Slibujeme, že zavedeme princip, že žádný státní nebo veřejný úřad nikdy nesmí sám požadovat od občana či firmy údaje, které už má některý jiný úřad. Že všechno, co je možné vyřídit po internetu – a to je dnes téměř všechno –, si lidé, když budou chtít, budou moci vyřídit z domova. Ale my nechceme jen změnit papíry na elektronické formuláře – my chceme snížit počet povinností a procedur.

Nebudu zde nahrazovat své kolegy, kteří vám za chvíli představí antibyrokratický balíček ODS 2017. V tomto případě se nemusím ani ptát, jaké bude mít volič možnosti a co mu nabízí ČSSD nebo ANO.

Byrokracie je našimi občany označována dlouhodobě za jeden z největších problémů. Jenže ANO a ČSSD musejí mlčet a stydět se, protože se tu čtyři roky ve vládě chovaly tak, že občany svými kroky obtěžovaly a byrokracii dovedly až k nesnesení.

ODS se bude ucházet o podporu lidí a mandát do vlády a bude v ní chtít mít politickou zodpovědnost a volné ruce. Prosadíme zásadně méně byrokracie a papírování a prosadíme zásadně víc svobody. K tomu se zavážeme a to uděláme.

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, milí hosté,

téměř každá politická strana hovoří o vizích do roku 2030, 2040, a proč ne 2200, 2400 a tak dále a tak podobně. Čím větším písmem a čím častěji napíšou vize, tím lépe. Předseda ANO dokonce hledá vizi na inzerát.

Já tomu říkám, že je to kamufláž bezradnosti.

Ano, všichni cítíme, že lidé čím dál méně důvěřují politikům. Všichni se setkáváme s tím, že je velmi těžké nadchnout lidi pro nějaké myšlenky. Ale to se nedá vyřešit tak, že na billboard napíšu slovo vize. Nic proti vizím, ale jak řekl už kdysi Einstein: „Vize bez realizace je halucinace.“ Slovo vize nemůže zakrýt, že politici nemají cíl a nemají program.

My máme program a naším dlouhodobým cílem je silné, sebevědomé Česko v prosperující Evropě. Víme, co je třeba udělat, a náš cíl je konzistentní. Reálnou vizi máme, ale hlavně nabízíme 190 konkrétních kroků, jak našich cílů dosáhnout. A máme také schopnost a kompetenci je naplnit.

Jinými slovy: Máme dnes znovu to, v čem byla ODS v minulosti silná – a ODS byla silná v programu a byla silná v kompetenci – když převedla Českou republiku od totality k demokracii, od socialismu ke kapitalismu, ke svobodě, tržní ekonomice, a když položila základy dnešního ekonomického růstu.

Ano, bylo to i s chybami, ale povedlo se to – a jen proto je dnes Česká republika nejúspěšnější zemí z východní strany železné opony. Klidně to řekněme, protože je to pravda. A jsme na to v ODS pyšní, že tomu tak bylo a že tomu tak je a že jsme k tomu zásadně přispěli.

Ano, i s personálními klopýtnutími a některými politickými chybami. Nemá smysl to tajit, protože u každého jsou lepší a jsou horší období. Ale dnes můžeme říct, že si s sebou neseme to dobré a to špatné jsme nechali v minulosti, že jsme poučeni z minulosti, a jsme proto znovu dobře připraveni na budoucnost.

 

Dámy a pánové,

ODS má dnes znovu to, co chybí české politice. Má cíl, má program, má kompetenci. Má tedy to podstatné. Protože vize bez návrhu konkrétní realizace je halucinace, mlhavý, prchavý sen, je to bezradný a bezobsažný nápis na billboardu.

Máme také odhodlání zabránit tomu, aby Česká republika padla na politické dno. Abychom se vyhnuli nějaké české verzi „demokracie oligarchů“. Abychom nenechali rozvrátit náš politický systém. Abychom nemuseli zápasit o svobodu na náměstích. A aby nebyla znovu zpochybněna naše příslušnost k Západu.

Máme odhodlání k tomu, abychom lidi získali pro silné Česko, pro nižší daně a vyšší příjmy, pro víc svobody a méně byrokracie, pro kvalitnější školství, pro naši bezpečnost a naše dobré postavení v Evropě, pro lepší život nás a našich dětí.

Jsme připraveni to udělat a máme schopnosti a kompetence udělat to pořádně.

Proto je rozumné přidat se k ODS a volit ODS.

Proto je vlastenecké volit ODS.

Proto je pro lidi užitečné volit ODS.

Protože pro každého, komu záleží na osudu této země, není jiné rozumné volby.

Protože hlas pro ODS je nejlepší volbou.

A my slibujeme, že uděláme vše proto, aby takový hlas byl slyšet!

 

 

Petr Fiala

předseda strany