22. března 2017

Předseda ODS Petr Fiala diskutoval s občany Jihomoravského kraje o volebním programu

(www.ods.cz/jihomoravsky) Na jižní Moravě, která je domovským regionem předsedy ODS Petra Fialy, pokračovala v úterý 21. března série jeho cest do všech krajů ČR pod heslem „Tvoříme program“. Cílem těchto cest, jejichž nedílnou součástí jsou setkání s odborníky i se širokou veřejností, je především diskutovat s lidmi o volebních prioritách ODS pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny a zapojit je tak do přípravy volebního programu strany.

 
„Před letošními volbami jsme se rozhodli pro netradiční přístup. Chceme se při tvorbě našeho programu nechat inspirovat lidmi. Chceme se zeptat přímo jich na to, co je trápí, co od nás očekávají a co by chtěli změnit. Netvoříme náš program jako jiné strany pouze od stolu a za pomoci marketingových odborníků, ale tvoříme jej přímo s občany a otevřeně s nimi o jednotlivých prioritách diskutujeme,“ objasnil předseda ODS účely své tour v úvodu setkání s veřejností, které se uskutečnilo v podvečer v brněnském klubu Šelepka. Spolu s tím uvedl, že ODS se chce ve volbách zaměřit na čtyři oblasti, které považuje za klíčové pro budoucnost České republiky. „Mezi tyto oblasti patří ekonomika a podnikání, omezení byrokracie, podpora vzdělávání a zajištění bezpečnosti naší země a jejích občanů. Naším cílem je zastavit levicově-populistickou vládu, nabídnout veřejnosti silný program pro silné Česko a zjednodušit lidem život," zdůraznil Petr Fiala.
 
Veřejné diskusi předcházelo jednání u kulatého stolu s významnými podnikateli a dalšími osobnostmi z Jihomoravského kraje, které proběhlo v salonku Stopkovy pivnice. Obou setkání se zúčastnil také jihomoravský poslanec za ODS Pavel Blažek, který po jednání řekl: „Pokud něco kromě zvyšující se administrativní zátěže, nových šikanózních nástrojů, jako jsou EET či kontrolní hlášení, a dalších byrokratických překážek podnikatelům komplikuje život, pak je to zejména nepřehledná legislativa. Množství právních předpisů, zákonů a vyhlášek je zcela neúměrné a problémem je, že se v těchto normách mnohdy nevyznají již ani soudci či úředníci. Naší prioritou je proto prosekat právní džungli, zrušit nadbytečné zákony a duplicitní ustanovení a zabránit tomu, aby legislativní proces nadále probíhal tak, že se novelizují zákony, které ještě ani nevstoupily v účinnost."
 
Předsedu ODS čeká v nadcházejících týdnech ještě návštěva dalších pěti regionů. Již ve středu zamíří do kraje Jihočeského. Ti, kteří se nemohou zúčastnit některého z veřejných setkání, mohou své náměty k volebnímu programu zaslat elektronicky prostřednictvím webu na adrese www.ods.cz/program. Kampaň s názvem „Tvoříme program“ pak vyvrcholí v dubnu závěrečnou ideovou konferencí v Praze, na které bude představena finální verze programu ODS pro volby do Poslanecké sněmovny.