9. března 2017

Události, komentáře: Spor o rozpočtovou odpovědnost

(ČT 24) Ústavní soud bude rozhodovat o zrušení části dalšího zákona. Tentokrát jde o pravidla rozpočtové odpovědnosti. Rekordních šest desítek senátorů dnes napadlo novelu, která upravuje i hospodaření samospráv. Podle stěžovatelů ohrožuje autonomii obcí i jejich rozvoj. Ministr financí s výhradami nesouhlasí. Možnou úpravu zákona ale připouští. O tématu v Událostech, komentářích ČT diskutoval předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

 

Celý rozhovor s Milošem Vystrčilem můžete zhlédnout v archivu ČT24.


Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ústavní soud bude rozhodovat o zrušení části dalšího zákona. Tentokrát jde o pravidla rozpočtové odpovědnosti. Rekordních šest desítek senátorů dnes napadlo novelu, která upravuje i hospodaření samospráv. Podle stěžovatelů ohrožuje autonomii obcí i jejich rozvoj. Ministr financí s výhradami nesouhlasí, možnou úpravu zákona ale připouští.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka:
Před šesti lety se stal Hlavenec vesnicí roku Středočeského kraje. Na okraji kdysi rozlehlých staroboleslavských lesů v Polabské nížině v necelých dvou stech domech žije 370 lidí. Potřebovali novou kanalizaci.

Jarmila SMOTLACHOVÁ, starostka obce Hlavenec /nestr./:
Nedostali jsme takovou dotaci, jakou jsme potřebovali, protože zastupitelstvo rozhodlo, že pro nás je prioritní v obci vystavět vodovod a vystavět kanalizaci, tak rozhodlo i o úvěru.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka:
Stavba kanalizace a vodovodu trvala dva roky. Dluh 19 milionů korun bude ale obec splácet ještě 13 let.

Jarmila SMOTLACHOVÁ, starostka obce Hlavenec /nestr./:
Už těch 5 milionů se nám krásně bez problémů podařilo splatit. Máme dobře postavený vyrovnaný obecní rozpočet, takže řekla bych, že s tím nemáme nejmenší problém. Splátka měsíční je 83 tisíc.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka:
Obec má sice možnost úvěr předčasně splatit, zatím ale o tom neuvažuje. Stalo by se tak prý pouze v případě, že by jí to stát nařídil. Peníze totiž raději využívá do dalších investic, třeba na opravy silnic a chodníků. A nařídit by jí to mohl stát právě kvůli zákonu o rozpočtové odpovědnosti. V praxi počítá s tím, že pokud celkové zadlužení města dosáhne víc než 60 % jeho ročních příjmů, bude muset mít přebytkové hospodaření. Pokud pravidla poruší, přijde o část výnosů z daní.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Porušuje, omezuje, ohrožuje základní ústavní právo obcí spravovat si svůj majetek podle svého a hospodařit podle rozpočtu, který si sami schválí.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Myslím si, že oni špatně interpretují ten zákon.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka:
Šedesát senátorů se proto obrací na Ústavní soud. Normu prosadila vláda. Senát ji ale vrátil do sněmovny, i proto, že jde o běžný a nikoliv ústavní zákon. Už v lednu ho podepsal prezident.

Radko MARTÍNEK, 1. místopředseda senátorského klubu /ČSSD/:
Samospráva obcí u nás je založená na sdíleném daňovém základu, a pokud jedna z těchto složek, která se cítí jako silnější, odstraňuje vlastně hlavní zdroj příjmů pro obce a města, tak pak nabouráváme vůbec princip samosprávy v tomto státě.

Petr ŠILAR, předseda senátorského klubu /KDU-ČSL/:
Je to další bič na především malé obce. Je to skutečně diskriminační a protiústavní.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka:
Ministr financí ale výtky senátorů i některých starostů odmítá. Navíc s nimi prý o výhradách pravidelně mluví. Další jednání ho čeká zítra s vedením Svazu měst a obcí.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Jsme připraveni speciálně pro tyto případy připravit nějakou novelu, taká byla i dohoda.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka:
Návrh na zrušení části zákona se šesti desítkami podpisů odejde k Ústavnímu soudu zítra datovou schránkou. Senátoři připojí ještě jednu žádost, aby se jím soud zabýval přednostně. Štěpánka Martanová, Česká televize.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Miloš Vystrčil, předseda senátorského klubu ODS. Dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A prostřednictvím telefonu zdravím ministra financí Andreje Babiše. Dobrý večer.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane Vystrčile, ta ústavní stížnost, neznamená to, že odmítáte odpovědně hospodařit, podle těch pravidel, která jsou dohodnuta, a která zákon stanovuje?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
To vůbec ne. Obce hospodaří dneska lépe než stát a je naprosto nelogické, že stát jim stanovuje v tom zákoně tvrdší podmínky, než má sám.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč je to nelogické?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Protože jestliže dneska stát říká, že by se obce měly zadlužovat do výše maximálně 60 % svých průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky a sám je na 110 %, tak je to minimálně divné, protože je evidentní, že ty obce vědí, co mají dělat a nezadlužují se.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobrá, ale to pravidlo v tom zákoně je pro stát taky, 55, 60 %. Ta hranice je stejná.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Ne, 55 % HDP. HDP je úplně něco jiného než roční příjem. HDP je asi trojnásobek ročního příjmu. To znamená roční příjem státu, řekněme, je 1700 miliard a dluh státu je 1800 miliard, zatímco obec smí maximálně do 60 % svých ročních příjmů. Nehledě na to, že to je hlavně protiústavní, protože obec může hospodařit podle vlastního rozpočtu, a pokud někdo chce něco nařizovat obci a tím porušovat jejich ústavní práva, tak by to měl dělat, proboha, ústavním zákonem a ne obyčejným zákonem, který mimochodem kdykoliv potom může kterýkoliv parlament třeba jenom hlasováním Poslanecké sněmovny, neboť Senát je v tomto případě přehlasovatelný, změnit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, proč odlišná pravidla pro obce a pro stát a proč se vám nepodařilo prosadit tu ústavnost toho zákona?

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Já bych trošku opravil ta čísla pana senátora. Stát snížil zadlužení na 1613, 80 miliard za naší koaliční vlády, takže jsme jedna z nejméně zadlužených zemí v Evropě a příjmy jsou kolem 1250. My jsme poslední země v Evropě, která přijala rozpočtovou odpovědnost. Proč není to ústavní zákon? No, tak, bohužel, nám se to v koalici hlavně kvůli ČSSD nepodařilo prosadit. My jsme i jistou chvíli jednali s opozicí, s ODS a vypadalo to nadějně, ale ve finále ČSSD to nechtěla, tak proto ten prostý zákon. Ale já musím zásadně odmítnout ty nařčení senátorů, že by to bylo v rozporu s ústavou, a že to dokonce ohrožuje stovky obcí a tak dále. Skutečně se to týká minimum obcí a ty obce skutečně musí zodpovědně hospodařit a hlavně pan senátor neříká, z čeho ty obce a kraje žijou. No, ony přece žijou z daní, z daní, které my vybereme, a potom je rozdělujeme, ano? A to je drtivý příjem těch obcí. A když si vezmeme vlastně to, co my chceme, že nějaká obec má rozpočet 10 milionů korun a dostane se na zadlužení 60 %, to je těch 6 milionů korun a její dluh stoupne na 8 milionů korun a rozdíl je 2 miliony korun a my chceme jenom, aby ta obec zaplatila 5 % a těch 5 % je 100 tisíc korun. Tak nechť se na mě nikdo nezlobí, přece ta obec, když se dostane na ten strop, který je daný, tak přece by měla být rozpočtově odpovědná a začít ten navýšený dluh splácet a to je těch směšných 5 %. A pokud nemá těch 100 tisíc, no, tak my si potom, s dovolením, vezmeme a započteme těch 100 tisíc. Jinak obec není omezena s majetkem, může si brát úvěry a hlavně problém je, že některé obce jsou předlužené, a potom vlastně ta odpovědnost na státu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, musíme to trochu rozstrukturovat, tu debatu. Teď poprosím pana senátora Vystrčila, aby tedy zareagoval na to, že vlastně vůbec obce nejsou v ničem omezeny, teď jsme od pana ministra slyšeli. A jde o to, aby to hospodaření bylo odpovědné.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Za prvé, máme tzv. malá rozpočtová pravidla, zákon číslo 250 z roku 2000. Ten říká, že obec sestavuje rozpočet buď přebytkový, nebo vyrovnaný a deficitní pouze v případě, že má zajištěny příjmy na to, aby ho mohla splácet. To znamená, už dneska existuje zákon, který hlídá obce, a pokud některá obec to poruší a začne se zadlužovat, protože nemá na splácení, tak už porušuje v současné době zákon, který platí. To, co dělá pan ministr a co říká pan ministr, ať se na mě nezlobí. Já to opravdu neříkám proto, že to je zrovna Babiš. To jsou nesmysly. Protože jestliže někdo se zadluží dneska, tak má samozřejmě splátkový kalendář, samozřejmě nějak splácí. Jestliže mu stát nařídí, že ještě k tomu musí nějak splácet, protože přesáhl 60 %, tak ono to taky vůbec nemusí jít, protože ten, kdo mu půjčil, chce, aby plnil splátkový kalendář. Mimo to, prosím vás, kupoval jste si někdo někdy na hypotéku byt? Stojí ten byt více, než je váš roční příjem, nebo míň než je váš roční příjem? Samozřejmě vždycky více, než je váš roční příjem. To znamená, je to více než 100 %. Pak ho většina rodin v pohodě splácí, protože mají zaručené příjmy, stejně jako obce. A pozor, ty daně vybrané nejsou daně pana Babiše. To jsou daně nás všech, které se nějak podle zákona přerozdělují. Část jde obcím, část jde ministerstvu financí na další přerozdělování. To není tak, že je má všechny pan ministr, který si je pan milostivě přerozděluje. Pokud si to on tak představuje, tak si to představuje jako ve svojí firmě, ale tak to naštěstí v našem státě fakt není.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vezměme to odzadu. Pane ministře, to nejsou vaše peníze, které vy přerozdělujete.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Samozřejmě, že nejsou, pane redaktore. Já jsem to ani neřekl. Ale já jako ministr financí jsem...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pan senátor to tak pochopil očividně.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Ne, tak on to zase politizuje samozřejmě. Já jsem tady zaměstnanec daňových poplatníků, který hlídá jejich peníze, a který vybírá ty daně a já jsem za to zodpovědný a jsou na to pravidla. Já jsem přece neřekl, že to jsou moje peníze. V žádném případě. Ale já samozřejmě to musím hlídat a pan senátor neříká, že obce a kraje žijí z daní. Z daní daňových poplatníků. A v momentě, když ta obec má problémy, a máme několik obcí, které jsou předlužené, no tak potom ta odpovědnost je na nás, jestli potom funguje ta infrastruktura.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře, ale pan senátor říká, že ta pravidla na splácení jsou tady jednoznačně daná, a pokud je obce nedodržují, tak už porušují zákon a tudíž má nastat nějaké zákonné řešení. Ale v běžném režimu, v běžném běhu věcí tam žádný problém není.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Není to tak. Nefunguje to. Není to pravda. My nemáme možnost, i ty obce, které jsou už v tom, je jich několik, které jsou předlužené, takže my nemáme ty jako mechanismy. Takže my to odmítáme a my říkáme, že všichni by měli mít stejná pravidla a ještě ty pravidla pro stát a státní fondy jsou ještě přísnější a jsou úplné mechanismy, co se musí omezit, jak se musí omezit a u těch obcí je to skutečně jenom směšných 5 % rozdílu mezi tým předlužením a těmi 60 % toho rozpočtu. Tak já skutečně nechápu tu iniciativu senátorů. A my jsme poslední země v EU, která to nemá. Nám to zhoršuje rating, jináč bysme byli úplně možná na špici Evropy z hlediska nízkého zadlužení a my jsme o tom jednali několikrát, ale, bohužel, je to zase nějaká další politizace nějakého problému, který má jasné parametry, a my jsme se k tomu vyjadřovali x-krát i při jednání samospráv a máme na to zkrátka jiný názor.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Teď momentálně to stát má, pokud to Ústavní soud nezruší. To se teprve uvidí, až jak ta ústavní stížnost dopadne. Ale pan senátor...

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Samozřejmě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
...tady řekl ještě jednu důležitou věc, že ono to taky nemusí jít, to splácení, když stát uvalí, dovolím si použít slovo pokuta, ať je to srozumitelné, že prostě to splácení pak nakonec nepůjde. Nepřivedete obce vlastně tímto rozhodnutím do problémů, do kterých by se jinak nedostala?

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Určitě ne. Pane redaktore, ještě jednou. Pokud ta obec se předluží a nemá 5 % z rozdílu dluhu a 60 % z rozpočtu, nemá na těch 5 %, na těch 100 tisíc, tak my si s dovolením potom při příštím přídělu daní si těch 100 tisíc započteme. Takže já skutečně nechápu, je to směšné a ty argumenty zkrátka neobstojí.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Můžu?

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane senátore, 100 tisíc je tak velký problém?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Pane redaktore, ještě jednou. Půjčíte si milion na hypotéku, byt stál milion. Vy vyděláváte ročně 700 tisíc. Zadlužil jste se na 130 % svého ročního příjmu. Porušil jste schválený zákon, který pan Babiš tak chválí. Přesto ta hypotéka je v pořádku, vy splácíte, protože máte stálý příjem, jste v pohodě, žijete, děti studují a je to v pořádku. Tak stejně na tom jsou obce, které mají příjem 10 milionů. Když máte příjem 10 milionů, kanalizace stojí 12.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Nechte mě to, prosím, taky dopovědět. To znamená je absurdní to kritérium 60 %, který může zastavit investice obcí, protože to, když si půjčíte nad 60 %, tak už ten zákon porušujete a dochází k nějakým sankcím, které pan Babiš pak popisuje. Ale obecně tady vzniká to, že vy jste porušili zákon, a všichni vás začnou mlátit po hlavě, že jste porušili zákon, naprosto nelogicky, protože jak jinak byste chtěli některé velké investice, zejména v malých obcích, realizovat, než že si půjčíte více, než je 60 %. A to je jenom jeden z problémů, jenom jeden z těch problémů. Druhý ten problém je, že stát se chová jinak k sobě a k těm obcím. Zatímco on přistupuje k nějakým svým sankcím až v případě 55 % HDP, což, prosím, je zhruba ten víc než jeden roční rozpočet, tak v případě obcí jde na 60 % jejich příjmů. Je to celé nesmysl. A druhá věc, dělá to všechno běžným zákonem, nikoliv ústavním. On připravuje o práva obce, která jsou daná ústavou, běžným zákonem a to přece nám musí vadit. My se těch obcí musíme zastat. A poslední věc, 3500 obcí má zadlužení nula. Chovají se velmi zodpovědně a některé z nich nikoliv.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, ale ta pravidla se dělají pro problémy, že ano.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Dobře. A protože mámě několik desítek obcí předlužených, na které máme prostě už dneska zákon, tak zavedeme nesmyslná pravidla pro všechny obce, z nichž naprostá většina hospodaří pořádně a lépe než stát.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, jedna reakce. To, co tady vlastně podruhé zaznělo od pana senátora, jiný metr na stát a na obce. Proč máte jiný metr na stát a na obce?

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Prosím vás, není to pravda. Stát dneska dluh vůči HDP klesl na 34 % a já nechápu, proč pan senátor mluví o hypotékách. My se nebavíme o nějaké...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne, samozřejmě, prosím reakci na ten jiný metr pro stát, jiný metr pro obce.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Není jiný metr, není. Pro obce je podstatně menší metr a měkčí metr než pro stát. Stát, pokud by se dostal do té dluhový hranice, tak potom nastupují jasně tvrdá pravidla, co všechno stát musí udělat. U obcí to není. Ještě jednou. Obec, když má 10 milionů rozpočet a každý rok dostane 10 milionů, respektive dostává víc, protože my vybíráme víc daní a má 6 milionů dluh a by zrazu měla 10 milionů dluh, takže ten rozdíl je 4 miliony a z tých 4 miliony my chceme jenom, aby ročně splatila 5 %. Tak je to 200 tisíc. Tak mi neříkejte, že ta obec, pokud by neměla 200 tisíc a má půjčených 10 milionů na rozpočet 10 milionů, že nemůže ročně zaplatit 200 tisíc. To je směšné. A pokud nemůže, no tak logicky ten stát chce, aby tých 200 tisíc mohl započíst z tých příštích 10 milionů. Tak já nevím, to je trojčlenka. Tak snad to pan senátor už pochopí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, rozumím. Názory naprosto odlišné. Bude rozhodovat Ústavní soud. My to budeme sledovat. Budeme o tom informovat. Pánové, oběma díky za účast v Událostech, komentářích. Na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:
Na shledanou. Děkuji za pozvání.

Andrej BABIŠ, ministr financí a předseda hnutí /ANO/:
Na shledanou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Poděkování i vám a taky přání večera od celého týmu Událostí, komentářů. Na shledanou.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu