Nejdříve zdanit, potom regulovat a nakonec vybrané dotovat
3. března 2017

Miloš Vystrčil: Nejdříve zdanit, potom regulovat a nakonec vybrané dotovat

Zejména na malých obcích a městech máme spoustu různých aktivních spolků, sdružení a dalších organizací, které sice ve své hlavní činnosti nepodnikají, ale jednou dvakrát či třikrát do roka organizují ples, výlov nebo třeba masopust, kde se prodávají různé výrobky zejména potom jídlo a pití.

Pokud tržby těchto tzv. veřejně prospěšných poplatníků (chovatelů, rybářů, myslivců, dobrovolných hasičů apod.) přesahují ročně 175 tisíc korun, podléhá jejich činnost elektronické evidenci tržeb (EET).

Rovněž tak v případě, že se hospodu v obci rozhodne provozovat obec nebo třeba církev nejsou tyto subjekty osvobozeny od povinnosti elektronicky evidovat své tržby, pokud tyto ročně přesáhnou 175 tisíc korun.

Například u spolků zavedení EET společně s dalšími administrativními povinnostmi jako je například oznamování prodeje lihovin v třídenním předstihu před pořádáním akce celní správě a to včetně odhadu množství, které se prodá nebo dokonce v některých případech při realizaci prodeje (na plese, zábavě, výlovu apod.) vyžadované otevření pouze jedné láhve s daným typem alkoholu, jsou příklady dalších opatření a regulací, která začínají dusit normální život na venkově.

Samozřejmě daně se musí platit a pořádek musí být, ale stále více a více se ukazuje, že v případě zavádění EET nebo jiných administrativních povinností stát v případě různých spolků, sdružení a dalších veřejně prospěšných poplatníků a rovněž tak v případě těch nejmenších živnostníků a firem přestřelil. Kdo se chce například zdanění vyhnout, tak bude stejně konat (prodávat, pracovat) bez vzniku jakékoliv účtenky.

Ta většina ostatních malých a poctivých se naproti tomu bude pinožit s online připojením k několika pokladnám, aby následně například u spolků ze získaných tržeb nad 175 tisíc korun neodvedla státu ani korunu, neboť pokud jde o prostředky určené na činnost spolku, tyto minimálně do výše tržeb 300 000 tisíc korun ročně dani nepodléhají.

Další fáze nastane poté, co některé spolky svoji činnost ukončí, nebo malé venkovské hospody zavřou. Předpokládám, že se ukáže, že je třeba vymyslet a administrovat nějaký státní dotační titul a začít společenský život na obcích přerozdělováním dotací podporovat. A tak hospodský začne psát projekty, aby mohl provozovat s pomocí dotace hospodu, myslivecké sdružení, bude psát projekt, aby získalo dotaci na pořádání tradičního mysliveckého plesu apod. A tak si tady pěkně budeme žít, budeme prosit o dotace, stát se o nás bude starat a říkat nám, co máme dělat, aby nás potom mohl zkontrolovat a neposlušné případně spravedlivě potrestat. Nevím, jak Vy, já si, že je to správně, nemyslím.

www.vystrcil.cz

Miloš Vystrčil
místopředseda strany
předseda senátního klubu
předseda klubu krajských zastupitelů
zastupitel města
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení

Více o autorovi