Další podpora „zelené nafty“ zvýhodní velké zemědělské firmy
21. října 2016

Simeon Karamazov: Další podpora „zelené nafty“ zvýhodní velké zemědělské firmy

(ECHO24.cz) Koaliční poslanci dnes podpořili rozšíření tzv. „zelené nafty“ i na živočišnou výrobu. Tento typ dotací přitom zvýhodní zejména velké podniky, kterým přispějeme na byznys všichni ze svých daní.

 
Dotace různých druhů jsou výhodné vždy pouze pro konkrétní skupinu, která je pobírá, ostatní občané musí vše zaplatit ze svých daní. Nakonec chce každý nějakou tu dotaci, aby své znevýhodnění kompenzoval. Vzniká tak složitý a netransparentní sytém. Náš daňový systém patří k nejsložitějším na světě.
 
Místo, abychom daně zjednodušovali, vše se dále komplikuje dotačními výjimkami. Místo, abychom netransparentní dotace odstraňovali a vytvořili tak rovné prostředí, ve kterém firmy uspějí díky svému know-how, vláda se vydává opačným směrem.
 
Jen těžko lze obhájit fakt, že někteří podnikatelé musí do aut a strojů koupit palivo za běžné tržní ceny, ale ti, kteří podnikají v zemědělství, dostávají příspěvek. Kdo to zaplatí? Odpověď je snadná: my všichni. Všichni občané ze svých daní. Vláda zároveň zůstává věrná své doktríně, že jakýkoliv styk občana s úřady musí být pro člověka co nejsložitější.
 
Čerpání dotací na v uvozovkách zelenou naftu tak kvůli složitému papírování zůstává výhodné zejména pro velké podniky. Ano, o dotaci mohou žádat i rodinné farmy, ale kde má rodina získat znalosti o složité administrativě? Navíc hodiny strávené papírováním za ně nemá kdo odpracovat a časová investice v porovnání se získanou dotací nemusí být ani výhodná.
 
Nová úprava tak zjevně vychází vstříc obřím zemědělským a potravinářským konglomerátům. Je otázkou, zda je opravdu náhoda, když se novými úlevami pro tyto podniky zabýváme ve chvíli, kdy je ministr financí zároveň vlastníkem firmy, která v odvětví patří k největším.
 
Těžko může někdo soudný souhlasit s tím, že poslanci jsou tu od toho, aby podporovali obří podniky, aby byly ještě větší. Jsem přesvědčen, že Sněmovna je tu proto, aby nastavila rovné a férové podmínky, které budou platit pro všechny. Není úkolem státu, aby deformoval trh a jednu skupinu občanu zvýhodňoval před jinou.