Chceme zachovat právo obcí promlouvat do vyplácení dávek na bydlení
8. září 2016

Vladislav Vilímec: Chceme zachovat právo obcí promlouvat do vyplácení dávek na bydlení

Obce by i nadále mohly promlouvat do vyplácení doplatků na bydlení v ubytovnách na svém území. Neposkytovaly by sice závazný souhlas, úřadům práce by ale pro jejich rozhodování dodávaly důležité podklady. Úřady práce by je měly zohlednit. Počítá s tím pozměňovací návrh k aktuálně projednávané vládní novele zákona o hmotné nouzi, jenž předložil poslanec ODS a místostarosta Kdyně Vladislav Vilímec a který podpořil i Svaz měst a obcí ČR.

 
Návrh počítá konkrétně s tím, že obec bude moci krajské pobočce úřadu práce nahlásit lokality, kde dochází ke koncentraci sociálně nežádoucích jevů, a současně doporučit maximální počet osob, jimž by měl být poskytnut doplatek na bydlení. Úřad by pak musel toto stanovisko při svém rozhodování zohlednit. Předložená vládní novela možnou spolupráci obcí s orgány pomoci v hmotné nouzi omezila na minimum a navíc ji vztáhla pouze na pověřené obecní úřady.
 
„Původní znění zákona, které přesunulo rozhodování o doplatcích na bydlení na obce, bylo kritizováno za svou údajnou protiústavnost. Je důležité, aby současná novela obce pro změnu nevyšachovala úplně, nebo jim nedala jen formální pravomoci. Právě na radnicích nejlépe znají místní podmínky a ví, zda a kde bují na území obce byznys s chudobou, který sype peníze nepoctivým majitelům ubytoven,“ komentuje návrh Vladislav Vilímec a pokračuje: „Pokud by prošla vládní novela, budou moci do rozhodování orgánů v hmotné nouzi promlouvat pouze pověřené obecní úřady, kterých jsou necelé čtyři stovky. Téměř šest tisíc obcí ale ztratí jakoukoliv možnost rozhodování úřadů práce ovlivnit. Příkladem může být město Janovice v Plzeňském kraji, na jehož území funguje substandardní bydlení, místní radnice by přesto nemohla do rozhodování o doplatcích jakkoliv zasáhnout,“ komentuje návrh Vilímec. Podle jeho slov je návrh kompromisní a bezpochyby i ústavně konformní.
 
Vilímec také navrhuje vypuštění paragrafu, v němž se sociálním pracovníkům ukládá povinnost sepisovat s příjemcem dávky motivační plán. „Když si současná vláda neví rady, přikáže úředníkům sepsat nový papír. S klienty sociálního systému se už dnes pracuje dostatečně, například se sepisují individuální akční plány. Motivační plán je proto jen další formální dokument, který bude přinášet nové požadavky na personální, organizační a technické vybavení. Bydlení nikomu stejně neobstará,“ doplňuje Vladislav Vilímec.

Ing. Vladislav Vilímec
poslanec PČR
krajský zastupitel
místostarosta
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi