Ministr Tomáš Chalupa zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumného území „Trutnovsko“
10. dubna 2012

Ministr Tomáš Chalupa zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumného území „Trutnovsko“

Ministr Tomáš Chalupa jednal v Božanově se starosty 56 dotčených obcí o situaci kolem těžby břidlicového plynu v Královéhradeckém kraji. Na základě stanoviska rozkladové komise, která posuzovala rozhodnutí Odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí Hradec Králové o stanovení průzkumného území „Trutnovsko“, se rozhodl po vypracování nezbytných právních podkladů zrušit prvoinstanční rozhodnutí a vrátit ho k novému projednání.

„Jsem přesvědčen, že nebylo postupováno plně a precizně podle správního řádu. Nedošlo také k dostatečnému vypořádání se s vyjádřeními dotčených subjektů – např. obcím nebyly poskytnuty odpovídající informace a nedostaly ani dostatečný prostor, aby se k dané věci vyjádřily. V novém řízení je také nutné náležitě zohlednit základní veřejný zájem, kterým je ochrana vod a přírody a krajiny,“ říká ministr Tomáš Chalupa. Zároveň dodává, že půjde o precedentní rozhodnutí, které by se mělo stát vzorem pro další podobné případy: „Musíme vycházet z právního stavu, ve kterém se pohybujeme, ale v budoucnu se budu snažit legislativu změnit,“ říká ministr.
 
Žádost o stanovení průzkumného území pro vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu vázaných na břidlicová souvrství „Trutnovsko“ podala v dubnu 2011 firma BasGas Energia Czech s.r.o. Stejná firma podala v lednu 2011 ještě jednu žádost o stanovení průzkumného území „Berounka“ pro vyhledávání zemního plynu získaného z břidlic. MŽP v současné době eviduje žádost ještě od další firmy Caudrilla Resources, resp. její pobočky v ČR Caudrilla Morava s.r.o., která v září 2010 podala žádost o průzkumné území pro vyhledávání zemního plynu z břidlic v lokalitě „Meziříčí“. 
 
V případě řízení o stanovení průzkumných území „Trutnovsko“ a „Meziříčí“ byla v prosinci vydána kladná rozhodnutí příslušného Odboru výkonu státní správy MŽP. Proti oběma byl v zákonné lhůtě podán rozklad ze strany obcí, které nesouhlasily se stanovením průzkumného území. Rozhodnutí proto nenabyla právní moci. Ve správním řízení ve věci stanovení průzkumného území „Berounka“ byly vyžádány další doplňující podklady, které žadatel dosud nedodal.