Jean Claude Juncker by měl převzít spoluzodpovědnost za Brexit a odstoupit.
28. června 2016

Přemysl Sobotka: Jean Claude Juncker by měl převzít spoluzodpovědnost za Brexit a odstoupit.

To co se odehrává v některých komentářích po Brexitu ukazuje na totální nepřipravenost skleníkových politiků v Bruselu.

U části politiků vedených předsedou Evropské komise J. C. Junckerem převládá hysterie a tlak na prohloubení EU směrem k superstátu, federaci, k přijetí eura všemi členy atd.
Jean Claude Juncker by měl naopak převzít spoluzodpovědnost za Brexit a odstoupit.
Normálnější politici, včetně českého premiéra B. Sobotky chtějí změny v EU. Ale jaké, to je otázka.
Postoj ČR však vyžaduje souhru všech demokratických stran, ať z pravice nebo levice a společný konsensus na požadavcích. Tématem musí být: a) méně Bruselu, více národních suverénních států, b) řešení nelegální imigrace a s tím souvisejících teroristických hrozeb, c) návrat ke čtyřem základním svobodám, na kterých EU vyrostla.
Navrhuji okamžité zahájení jednání v rámci ČR, následně ve formátu V4 a hledat společné stanovisko.

MUDr. Přemysl Sobotka

MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR

Více o autorovi