ODS: Komunikaci s úřady zjednodušíme a prosekáme byrokratickou džungli.
15. června 2016

ODS: Komunikaci s úřady zjednodušíme a prosekáme byrokratickou džungli.

Občanští demokraté dnes představili programové priority v oblasti veřejné správy. Požadují například, aby bylo možné s úřady komunikovat elektronicky a chtějí omezit zbytečnou byrokracii. ODS postupně pod heslem „Zjednodušme to“ představuje konkrétní opatření v různých oblastech.

„Současná vláda se ráda inspiruje na Balkáně, my dáváme přednost zemím, jako je Estonsko nebo Velká Británie. To jsou země, kde elektronická veřejná správa funguje a moderní technologie neslouží ke sledování občanů, ale naopak jim pomáhají. Musíme však myslet i na ty občany, kterým elektronická komunikace spíše překáží – těm musí zůstat možnost osobního vyřízení žádostí na úřadech. Chceme lidem zpřístupnit kompletní sbírku zákonů na internetu a umožnit jim komunikovat s úřadem elektronicky z domova. Například živnostenský list by mělo být možné získat, aniž by podnikatel musel navštívit úřad,“ řekl Petr Fiala.

 

„Džungli nesmyslných předpisů prosekáme. Vždyť různých nařízení je už tolik, že se v nich neorientují ani úředníci. Lidé ani nemohou zjistit, jaké všechny možné povinnosti vůči státu mají. Proto chceme nejen zbytečné zákony rušit, ale také sestavit jednoduchý přehled povinností občana vůči státu, který bude dostupný on-line. V 21. století musí být samozřejmostí možnost zaplatit poplatky a daně platební kartou,“ vysvětlil Martin Kupka, expert ODS pro veřejnou správu.

 

„Po úřadech mají obíhat formuláře, ne lidé. Zavedeme možnost vyřízení většiny žádostí z domova a elektronicky. Za nejdůležitější považuji, aby byl občan úřadem vnímán jako klient, jako vážený zákazník. Má být vnímán jako někdo, kdo přichází s očekáváním, že bude vyslyšen a bude mít pocit, že se mu úředník snaží pomoci a jeho problém vyřešit,“ uvedl Miloš Vystrčil.

 

 

KOMUNIKACE S ÚŘADY ELEKTRONICKY A Z DOMOVA


CÍL 1 ZJEDNODUŠENÍ KOMUNIKACE S ÚŘADY

• Zavedeme možnost vyřízení většiny úředních žádostí z domova a elektronicky. Osobní projednání však musí zůstat dostupné pro ty, kdo takový způsob upřednostňují.
• Prosadíme princip – „na úřadě vždy jen do jedněch dveří“. Úředník stejně jako osobní bankéř vyřídí vše potřebné na jednom místě.
• Umožníme jednodušší možnost identifikace na úřadu například i s využitím datové schránky nebo mobilního telefonu.

CÍL 2 ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNÉ BYROKRACIE
• Zavedeme možnost úhrady správních poplatků vždy i bankovní kartou.
• Zveřejníme kontaktní seznam všech úřadů a úředníků on-line na jedné adrese.
• Spustíme jeden moderní portál veřejné správy obsahující všechny potřebné formuláře a postupy pro řešení životních situací, při kterých je potřebná komunikace s úřady.
• Omezíme vícenásobné (duplicitní) vykazování dat o vašem podnikání (např. téměř totéž Českému statistickému úřadu a Finančnímu úřadu).

CÍL 3 VÍCE ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB AŽ DO DOMU (CZECHPOINT@HOME)
• Vytvoříme systém automatického upozorňování státu na dodržování termínů (např. platba daní, ukončení platnosti dokladu, atd.) prostřednictvím emailu či SMS.
• Podpoříme zavádění jednotného modelu open dat využitelného pro vývojáře nejrůznějších aplikací.
• Zjednodušíme způsob nahlížení do rejstříku trestů i do evidence bodového hodnocení řidičů prostřednictvím internetu.
• Zjednodušíme majitelům nemovitostí přístup k informacím o tom, kdo se přihlásil k trvalému pobytu v jejich nemovitosti.

CÍL 4 VŠECHNY ZÁKONY SNADNO A RYCHLE NA INTERNETU
• Vytvoříme jednoduchý přehled povinností občanů a firem vůči státu. Systém sám řekne, co a kdy byste měli podat a splnit.
• Rychle zavedeme eSbírku jako veřejně dostupný zdroj všech platných norem.
• Spustíme automatické upozorňování na novely zákonů podle vašeho výběru emailem.

CÍL 5 KONEC ŠMÍROVÁNÍ OBČANŮ
• Zveřejníme přehled všech agend státu a všech úřednických míst.
• Zrušíme nepotřebné registry, jejichž cílem je sbírat informace, aniž by měly pro stát praktické využití (např. elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení DPH).
• Zavedeme možnost nahlédnutí do přehledu toho, který státní úřad a organizace se zajímala o vaše osobní data a proč.