18. května 2016

Události, komentáře: Návrat k jaderné energii?

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Celý rozhovor s Martinem Kubou můžete zhlédnout v archivu ČT24.

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

A u životního prostředí vlastně svým způsobem v Událostech, komentářích zůstáváme. Po nehodě v japonské elektrárně Fukušima před 5 lety totiž několik zemí, hlavně Německo to bylo, oznámilo odklon od jaderné energetiky. Proto se mnohým zdá zcela absurdní plán Evropské komise, který počítá s užší spoluprací členských států Unie na stavbě nových reaktorů a také spolupráce na jejich financování. O plánu Junckerovy komise dnes informovala německá média. Snahou Bruselu je podle novinářů nejenom snížit emise CO2, ale taky omezit závislost na ruském plynu. 


redaktorka /citace: dokument Evropské komise o rozvoji jaderné energetiky/: 

Evropa si může vedoucí pozici v jaderné energetice udržet pouze tehdy, pokud zachová živoucí domácí jaderný průmysl a k tomu i dobře financované a diverzifikované možnosti výzkumu. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Někdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Dobrý večer. 


Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/:

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Jaderná renesance, je to to, co byste na plánech Evropské unie podpořil? 


Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/:

Já musím říct, že to je po dlouhé době z energetiky jedna z pozitivních zpráv, které já z Bruselu slyším. Já jsem bohužel zažil to období, kdy jsme jezdili na všechny rady ministrů a my jsme tam byli jako země, která dlouhodobě hájila jaderné elektrárny, má je ve svém portfoliu, počítáme i s jejich navýšenou kapacitou a bylo to v období, kdy jsme tam byli takovými jakoby řekněme otloukánky a já považuji za velmi rozumné a jsem velmi rád, že se opět vrací k té racionální úvaze někdo v Bruselu, že jaderná energetika je v podstatě pro státy, který mají silný průmyslu jako my, nemohou být závislé na obnovitelných zdrojích, tak je to velmi kvalitní bezemisní zdroj energie a v tom zdrojovém mixu zvlášť třeba České republiky je velmi důležitý. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Podle některých názorů velmi drahý zdroj z nejistou návratností. Nejsou to vyhozené peníze? Nemají se investovat do něčeho jiného? 


Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/:

Pane redaktore, ono v té energetice definovat, co je drahý zdroj, jestli si oba dva vzpomeneme a oba dva o tom víme, protože vy v médiích a já v tom průmyslu jsem se v tom pohyboval, Evropa nainvestovala obrovské peníze do obnovitelných zdrojů, naprosto tím zkreslila jakoby tržní reálnou hodnotu té elektrické energie vyráběnou v jiných zdrojích. To, co dnes zažíváme, není žádný přirozený trh s elektřinou. Na ten trh byly vrhnuty obrovské dotace a všechno se to zkreslilo. Čili vy vždycky musíte se podívat, jaké máte zdroje v té republice. V České republice nemůžeme spoléhat na vítr a na sluníčko, máme velmi silný průmysl. Pokud bychom byli závislí jenom na plynu, tak nám kdokoliv může zavřít kohoutek, takže na to se vždycky musíte dívat strategicky. Ta cena není vždycky jenom to rozhodující, ale znovu chci říct, že to, co Evropa udělala s podporou obnovitelných zdrojů, vlastně ten přirozený trh úplně zlikvidovalo a zničilo, takže hodnotit, jestli je to drahý zdroj nebo není, je v té zkreslené předotované energetice trochu problém. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Když jste mluvil o tom kohoutku, že může někdo zavřít kohoutek s plynem, to je tedy také jeden z argumentů Evropské komise snížit energetickou závislost na Rusku. Nevznikne jiná závislost, závislost na potřebě jaderného paliva, která ostatně taky může směřovat do toho Ruska. 


Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/:

Bezesporu je to faktem. U nás obě jaderné elektrárny v současné chvíli berou jaderné palivo z ruské společnosti, byť už v Temelíně se uvažuje, že by se tam vrátil Westinghouse, který tam byl před rokem 2010, ale má to jednu zásadní výhodu, a ta, pane redaktore, spočívá v tom, že zatímco plyn vám tak plynule proudí a ten kohoutek se uzavře, tak toto palivo jste schopni si nakoupit na 4, na 5, třeba na 6 let dopředu a uložit ho v zásobnících, čili ta země se může předzásobit, můžeme si udělat nějakou rezervu. Mimochodem ČEZ právě v březnu takovéto dohody uzavřel. Bude odebírat teď palivo, aby měl předzásobeno na nějaké období, kdyby se vyhrotily mezinárodní vztahy. V tomto řekněme ta jaderná energetika je také výhodná, byť to palivo přímo nemáme na našem území v tom rozsahu, v kterém by potřebovaly naše elektrárny, tak jsme schopni si ho nakoupit dopředu a vytvořit si jakousi jistotu třeba na 4, na 5 let dopředu. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Už byla zmíněna i ta Fukušima. Absolutně bezpečnost nejde nikdy zajistit. Není právě Fukušima důkazem toho, že příroda vždycky může vymyslet něco, na co člověk připraven není a tudíž způsobit neštěstí obrovského rozsahu? 


Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/:

Já jako konzervativní politik tvrdím, že příroda vždycky nad námi bude mít tu moc, stát se může vždycky všechno, a přesto je třeba říct, že česká jaderná energetika je na špičkové úrovni, řekněme i geologická situace v České republice je opravdu jiná. Nemáme tady nějaké seismologické silné výkyvy, zemětřesení. Skutečně je to poměrně stabilní a musím říct, že tak, jak jsou české jaderné elektrárny koncipovány, opravdu a testovány z pohledu bezpečí, tak odpovídají naprosto těm nejvyšším standardům. Kam se bude do budoucna ta situace v těch reaktorech vyvíjet, jestli to budou menší zdroje, to je naprosto jasné a může to být v té bezpečnosti samozřejmě se posouvat mnohem dále. Já jenom jsem přesvědčen, že z pohledu toho, co dneska umíme předvídat, čemu se umíme bránit, tak české jaderné elektrárny jsou nastaveny velmi dobře a bezpečně. Co je pro mě spíše otázka toho, v čem si myslím, že si Evropa trochu odporuje, je, že podporu, nebo že na jednu stranu říká, že bude podporovat výstavbu nových takovýchto zdrojů, ale když se dnes podíváte, jak složité legislativní procesy Evropa vymýšlí ve smyslu různých povolení, stavebních procesů, různých ekologických hnutí, které dnes mohou vstupovat do naprosto jakéhokoliv stavebního řízení, tak já jsem v tomto velmi skeptický, jestli vůbec takovéto zdroje na území Evropy s takto přebujelou legislativou vůbec půjdou stavět, to je pro mě spíš taková otázka řekl bych k zamyšlení, ale ten směr já bezesporu podporuji a tvrdím, že jaderná energetika v českém zdrojovém mixu má svoje nezastupitelné místo. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Martin Kuba, někdejší ministr průmyslu a obchodu, děkuju za rozhovor. Na shledanou. 


Martin KUBA, bývalý ministr průmyslu a obchodu /ODS/:

Děkuji. Hezký večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pro vás přání pěkného večera, pokud možno ve společnosti České televize a Události, komentáře zítra v 10 zase pro vás budou připraveny. Pěkný večer. Na shledanou. 

MUDr. Martin Kuba

člen výkonné rady
předseda regionálního sdružení