22. dubna 2016

NA PANKRÁCI BUDE MÉNĚ AUT

Lidé projíždějící Vyskočilovou ulicí zaznamenali v oblasti křížení s magistrálou konečně čilý stavební ruch. Začala zde dlouho odkládaná a přitom pro dopravu zásadní výstavba takzvané vratné rampy, která usnadní nájezd vozidel ve směru od Brumlovky na magistrálu a dálnici ve směru na Brno. Několik desetiletí připravený a dosud městskou reprezentací nepochopitelně opomíjený projekt dostal zelenou.

„Nový nájezd na magistrálu má význam nejen pro řidiče, ale zejména pro obyvatele Pankráce v okolí křižovatek Budějovické s Olbrachtovou a Na Strži, kudy doposud vozidla musela při výjezdu z Prahy projíždět,“ vysvětluje zástupce starosty MČ Praha 4 Ing. Zdeněk Kovářík (ODS) a dodává: „Dopravní zatížení této lokality se stále zvyšuje a tak nová řešení jsou zde nezbytná nejen s ohledem na návštěvníky pankráckých obchodních center a kancelářských komplexů v okolí metra, nebo populárního sportovního areálu Brumlovka, ale především zásluhou vysoké koncentrace místních obyvatel.“

„Zklidnění na Budějovické po celé její délce vidím jako zásadní pozitivní změnu, kterou podporujeme už několik let,“ konstatuje zastupitelka MČ Praha 4 Lucie Michková (ODS) a pokračuje ve své vizi: „Konečně zde máme konkrétní výsledek našeho snažení. Z hlediska bezpečnosti dopravy věřím, že se v zápětí podaří realizovat i druhou nájezdovou rampu na protější straně Vyskočilovy ulice ve směru od Budějovické.“

Nyní budovaná vratná rampa je jednoduchou stavbou, která nepřinese zásadní dopravní omezení, i když si vyžádá úpravy stávajícího vodovodu DN 500 nebo přeložku některých optických komunikačních tras a vedení kabelů 22 kV. K bezpečnosti tohoto úseku po uvedení do provozu přispěje i samostatné veřejné osvětlení. Náklady na stavbu ve výši necelých patnácti milionů korun hradí pražská Technická správa komunikací. Hotovo bude do začátku září.

Štítky:
tisková zpráva