26. dubna 2016

Jarní tour Petra Fialy pokračuje v Ostravě

Předseda občanských demokratů včera navštívil Ostravu, kde ve zcela zaplněném sále diskutoval s lidmi o problémech školství.

 
„Děsí mě, jak vláda ke vzdělávání přistupuje. Místo uvážlivé politiky ve prospěch dětí jsme svědky zavádění neomarxistických opatření od povinné školky, přes jednotné přijímačky, až po chaotickou inkluzi. Jediným výsledkem může být zhoršení kvality výuky. Ministerstvo neřeší problémy s nerovností ve financování, ani se nesnaží zlepšit podmínky pro práci ředitelů škol a učitelů. Ti jsou dlouhodobě špatně finančně ohodnoceni, proto navrhujeme, aby plat dobrého učitele byl alespoň kolem 35 tisíc korun měsíčně. Na rozdíl od vlády nechceme ale jen zvýšit tarify a sebrat odměny, ale naopak posílit nadtarifní část mzdy, aby ředitelé měli možnost odměnit učitele podle výsledků jejich práce,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.
 
„Školství je téma, které je pro náš kraj velice důležité. Musíme trvat na zkvalitnění výuky ve školách, které zřizuje kraj. Dobré střední a zejména vysoké školy Moravskoslezský kraj potřebuje, aby z něj mladí lidé neodcházeli pryč,“ tvrdí lídr ODS pro krajské volby Jakub Unucka.
 
„Ostrava je město závislé na průmyslu. Ten se bez vzdělaných řemeslníků a techniků neobejde. Obnova učňovského školství musí být jednou z priorit ve vzdělávání,“ řekl kandidát do Senátu za ODS Zdeněk Nytra.