12. dubna 2016

Připravme se na revoluci v průmyslu

Digitalizace postupně proniká do všech oblastí života. Pro výrobní podniky ale nabývá na důležitosti další vývojová etapa, další průmyslová revoluce – tzv. Průmysl 4.0.

Spíše než o ucelený koncept se jedná o princip využití nejmodernějších technologií za účelem zefektivnění a propojení výrobních procesů. Firmy mi jistě dají za pravdu, že zákazníci jsou čím dál náročnější. Zatímco dříve se tlačilo na velkovýrobu unifikovaného produktu za účelem snížení ceny, dnes chce každý odběratel individualizovaný výrobek za velkovýrobní cenu.

Digitalizace, robotizace či propojování skrze internet v rámci tzv. Průmyslu 4.0 dává možnost realizovat obojí. Zaměstnanci ve firmách si však již nevystačí se vzděláním na začátku kariéry, důležité bude celoživotní vzdělávání. Musíme zlepšit výuku matematiky, bez které se v oblasti moderních technologií neobejdeme. Pokud se na nový trend připravíme včas, budeme z těchto změn těžit. Pokud ne, připraví se jiní.

Ing. Alexandra Udženija

1. místopředsedkyně strany
uvolněná místostarostka městské části
předsedkyně oblastního sdružení