31. ledna 2012

Územní rozvoj oblasti smíchovského nádraží a jeho okolí

Jaký je váš názor na budoucí územní rozvoj oblasti smíchovského nádraží a jeho okolí?

Proměnit oblast Na Knížecí i okolí Smíchovského nádraží v moderní městskou čtvrť s živým bulvárem je představou radnice od počátku přestavby Smíchova. Konkrétní podoba této čtvrti zatím existuje pouze v představách architektů – jsou zpracovány nové studie na řešení lokality, které čekají na posouzení i ze strany městské části.

Urbanistické řešení musí tedy najít budoucí využití jednotlivých funkčních ploch jihu Smíchova směrem na Zlíchov ve vazbě na zástavbu centra Smíchova. Nový dopravní koncept oblasti a propojení funkcí smíchovského vlakového nádraží s autobusovým a záchytným parkovištěm ve společném terminálu uvolní i přetížené plochy křižovatek Na Knížecí a Kartouzské – Štefánikova, umožní jejich zklidnění a nové využití. Jsem přesvědčen, že občané přivítají uplatnění promíšené zástavby spojující funkce bydlení, veřejných staveb a obchodů tak, aby byla zachována stála živost a pestrost celé nové čtvrti.

Vojtěch Zapletal

předseda místního sdružení ODS Hlubočepy
člen oblastní rady
zastupitel MČ Praha 5