Otázky Václava Moravce: Míří Česko na Východ nebo na Západ?
3. dubna 2016

Petr Fiala: Otázky Václava Moravce: Míří Česko na Východ nebo na Západ?

Hostem nedělního diskusního pořadu ČT Otázky Václava Moravce byl předseda ODS Petr Fiala.

Celý rozhovor s Petrem Fialou můžete zhlédnout na ČT.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Vítejte a hezkou neděli vám všem ze Žižkovské televizní věže. Slunečný den pro Českou republiku. Těmito slovy Miloš Zeman coby premiér České republiky ohlašoval v roce 1999 vstup České republiky do Severoatlantické aliance. Obranného vojenského uskupení, ve kterém mají dominantní roli Spojené státy americké. Připomeňme si slova, kdy si psal 16. březen roku 1999. 


Miloš ZEMAN, tehdejší předseda vlády; 16. 3. 1999 /ČSSD/: 

Od vzniku České republiky v roce 1993, naše integrace do NATO a Evropské unie byla potvrzena jako strategický cíl zahraniční politiky každé vlády u moci bez ohledu na svou politickou orientaci. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Miloš Zeman coby premiér v roce 1999 také prohlásil, cituji, že hlavním úkolem musí být sladění myšlení, které umožní zapojit se do specifické a unikátní vojenské kultury, kterou Severoatlantická aliance vybudovala za 50 let. A 17 let po vstupu České republiky do Severoatlantické aliance Miloš Zeman coby prezident České republiky v rozhovoru pro čínskou televizi mluví i těmito slovy. 


Miloš ZEMAN, prezident republiky; interview pro čínskou televizi; 28. 3. 2016: 

Je to nový začátek, protože mezi Čínou a bývalou vládou České republiky byly velmi špatné vztahy. Zdůrazňuji bývalou vládou, protože ta vláda velmi podléhala tlaku Spojených států a Evropské unie. Teď jsme znovu nezávislá země a formulujeme svou zahraniční politiku, která je založena na našich vlastních zájmech. Nevměšujeme se do zájmů žádné jiné země. A to je moje vysvětlení toho nového začátku. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Slova prezidenta Miloše Zemana, který oznamuje, že tedy současná vláda oproti té bývalé už nepodléhá tlaku Spojených států amerických a Evropské unie. Prvními hosty Otázek jsou ministr obrany České republiky Martin Stropnický z hnutí ANO. Pane ministře, vítejte po čase v Otázkách. Hezký, dobrý den. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Děkuju za pozvání. Dobrý den. 


Václav MORAVEC, moderátor:

A vítám i předsedu občanských demokratů Petra Fialu. Hezký, dobrý den. Vítejte. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Dobrý den. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře, rozumíte těm slovům tak, že Miloš Zeman restartuje svou vlastní politiku, kterou nastavoval v 90. letech jako premiér této země? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já myslím, že to pan prezident řekl v roce 99 velmi přesně a... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ale teď už není rok 1999 ale rok 2016. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ano. Ale máme pořád, máme parlamentní demokracii, máme moc zákonodárnou, výkonnou. Vláda je to těleso, které realizuje politiku České republiky i tu samozřejmě zahraniční a bezpečnostní. A na tom základním kurzu samozřejmě se nic nemění. To jsou základní 2 stavební kameny, které jsou řekněme nějakým odkazem i listopadu 89 a, a to je naprosto nesporné. Já to chápu jako v kontextu. Chápu to v kontextu toho, že přijíždí čínský prezident, a to vycházím i z toho, co řekl, a to bylo docela zajímavé, zahraničně politický poradce pana prezidenta, pan Kmoníček, že je to prostě normální ekonomický konkurenční boj. Oddělme teď tu politiku a to základní směřování od nějakého usilování o ten ekonomický potenciál, o to partnerství s Čínou na té ekonomické bázi. Já jsem toho svědkem nebyl, já jsem se v té době tím nezabýval, ale pan Kmoníček tam něco říkal o tom, že některé evropské státy tomu nebyly nakloněny, aby my bychom nějakým způsobem s Čínou navazovaly ty ekonomické kontakty. Já to nevím. Ale v tomto smyslu chápu ten restart takzvaný... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, ale kdybych vám řekl, že koncepční dokumenty vlády tomu restartu nevypovídají, protože například v bezpečnostní strategii České republiky, která je na vládních stránkách, je například uvedeno, že musí Česká republika prohlubovat transatlantickou vazbu a přispívat k ní. V bodě 23 se píše, cituji: „Jedním z dopadů současného vývoje může být změna relativní váhy jednotlivých aktérů, včetně možného oslabení postavení Evropy a Spojených států amerických a přetrvávající tendence států nadřazovat národní zájmy na úkor společných a další možné tendence, které mohou vést ke snížení solidarity a efektivity Severoatlantické aliance a Evropské unie.“ To nevypovídá o vládě a bezpečnostní strategii, která není pod vlivem Spojených států a Evropské unie. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ale to je v součinnosti. To jako pod vlivem, co tím myslíme? Myslíme tím nějakou /nesrozumitelné/ nebo...? To je nesmysl. My jsme toho dobrovolnou součástí, máme bezpečnostní záruky, jaké jsme nikdy v minulosti neměli a byli bychom bláhoví, kdybychom od toho ustupovali. Naopak chceme být aktivním členem jak tam v Unii, tak tam v Alianci. Tady se otevírá s Čínou... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Byli jsme tedy v těch uplynulých letech podle vás příliš pod vlivem Severoatlantické aliance, respektive Spojených států, které jsou hegemonem v NATO a Evropské unie? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Hegemonem, řekněme dominantním hráčem. Ale ne, já jsem měl pocit, že jsem to řekl v té první odpovědi. To, co říká pan prezident, já vnímám, že se vztahuje k ekonomické spolupráci s Čínou. Že tam budeme emancipovanější nebo jsme tím, že tady k tomu setkání došlo. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Takže jenom v ekonomické spolupráci jsme byli pod tlakem Spojených států a Evropské unie? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Spojených států. Já jsem řekl, že jsem u toho nebyl... 


Václav MORAVEC, moderátor:

To řekl prezident. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já jsem u toho nebyl svědkem, čili já to nemohu doložit z nějaké osobní zkušenosti. Nebyl jsem u žádného jednání, kde by nám někdo zakazoval jednat s Čínou. Ale samozřejmě ten konkurenční boj tady je. A když se podíváme, jak i velké země usilují o tu porci nebo o tu část nějakého toho ekonomického čínského koláče, tak bychom byli bláhoví. Vždyť vemte si, my máme, já nevím, pětinu procenta čínských investic na úrovni finských u nás. Daleko míň než Maďarsko, daleko míň než Rumunsko, nemluvím o Velké Británii, o Francii, o Spojených státech. Čili já nemyslím, že se tady děje nějaká mesaliance. Tady se prostě otvírá prostor pro spolupráci, která se teprve ukáže, jestli bude skutečně tak výhodná pro Českou republiku. A to je potřeba pečlivě hlídat, aby skutečně byla, aby vytvářela místa nová, aby ty investice byly ku prospěchu třeba těch výrobních kapacit, které tady změní vlastníka, protože sama změna vlastníka ještě nutně nemusí přinášet... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Jde tedy jen o restart v ekonomických vztazích, pane předsedo Fialo? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Samozřejmě nejde o restart v ekonomických vztazích. Já se tady trošku usmívám, jak se pan ministr snaží pana prezidenta tak trochu hájit. Chápu to z hlediska nadstandardních vztahů, které má hnutí ANO s Milošem Zemanem. Na druhé straně rád slyším, že nebudeme měnit naši euroatlantickou vazbu. To mně připadá jako důležité ujištění a tady si myslím, že je dobře, že to ministr české vlády říká. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Tak ujišťoval i premiér Bohuslav Sobotka, pane předsedo, když odjel den po návštěvě čínského prezidenta. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ale poslechněme si ještě jednou, co pan prezident řekl. Jsme znovu nezávislá země a formulujeme svoji zahraniční politiku. Tady se nemluví o ekonomických vztazích. To vypadá, že jsme předtím nebyli nezávislá země, podle prezidenta Zemana, že jsme neformulovali svoji zahraniční politiku. Ale to je něco, co já musím jednoznačně odmítnout a nechápu, kam Miloš Zeman míří. Na jedné straně... Počkejte. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, kdybych vám ale jenom, kdybych vám řekl, nemíří Miloš Zeman, že udělal chybu v 90. letech společně s Václavem Klausem, když přivedli Českou republiku do Severoatlantické aliance a Evropské unie, že teď restartuje to, co nastavoval? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Já to vysvětlím. Na jedné straně by to bylo směšné, protože byl to Miloš Zeman, který tady vykládal, že máme mít společného evropského ministra obrany, máme mít společného ministra zahraničí, že musíme mít do roku 2017 euro, vyvěšoval vlajku Evropské unie na Hradě a ještě kritizoval minulé vlády za to, že byly málo proevropské. A tentýž Miloš Zeman tady najednou má pocit, že jsme podléhali Evropské unii, což je samo o sobě nesmysl, když jsme členem Evropské unie, a že podléháme Spojeným státům. Podle mě je to nepřijatelné. A to, co na tom není směšné, a to, co je na tom závažné, je to, že hlava státu tady, a není to poprvé, nějakým způsobem se snaží dát signály, že naše zahraničně politická orientace bude jiná. Že od toho pevného ukotvení k západu budeme směřovat kamsi k východu. A to si myslím, že je naprosto nepřijatelné a musí to být vláda, která se musí ohradit a musí všemi silami vrátit prezidenta do jeho role. A to není formovat zahraniční politiku. Mimochodem ani Miloš Zeman... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Udělala to vláda? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ani Miloš Zeman nebyl zvolen s tím, že bychom měli najednou měnit zahraniční politiku a posunovat se na Východ. Tohle nám Miloš Zeman teda ve volební kampani zatajil. Já si myslím, že to vláda nedělá dostatečným způsobem. Všimněme si, kam se ztratilo Ministerstvo zahraničních věcí, kde je ministr zahraničních věcí? Jak se ozývá... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Je v Izraeli a v Palestině dnes. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ano. Ale jak se ozývá v té veřejné debatě? Máme tu spoustu témat. Dneska se zahraniční politika dělá bohužel na Hradě, kam nepatří a evropská politika se dělá na Úřadu vlády. Kde je Ministerstvo zahraničí, jak formuje veřejnou debatu o zahraniční politice? Nijak. A to je obrovská chyba, protože pak vláda dává prostor Miloši Zemanovi, aby mohl realizovat svoji zahraniční politiku. Já kdybych byl premiérem, tak bych mu to nedovolil, protože mu to nepřísluší. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Myslíte si, že vláda je vůči prezidentu republiky submisivní a přenechává Miloši Zemanovi formulaci zahraniční politiky země? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Vláda obtížně může ovlivňovat nebo diktovat to, co má prezident říkat. To by ani nebylo v pořádku. Já si myslím, že... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ona ale rozhoduje o jeho zahraničních cestách, o i vystoupeních nebo měl by je prezident, protože se dělíte o moc výkonnou s prezidentem republiky, prezident je nezodpovědný z výkonu své funkce, protože za jeho kroky v zahraniční politice svým způsobem odpovídá vláda. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:


Já si myslím, ale je důležité, co ta vláda dělá. A musím se ohradit, jako pan premiér Sobotka to řekl ve Spojených státech naprosto jasně, jako tam nebyl stín pochybností nad tím, co je pro nás prioritní v zahraniční a bezpečnostní politice, řekl to naprosto jasně. Čili já bych teď asi to považoval trošku za nadbytečné pitvat každou slabiku. Já na té své úrovni a z hlediska svých kompetencí dělám úplně to samé a jednám, myslím si, že ve prospěch České republiky v tomto ohledu. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Takže bezpečnostní strategie se měnit nebude? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

V žádném případě. My jsme docela jako v těsném kontaktu v tomto smyslu nejenom se Spojenými státy, ale s řadu dalších aliančních partnerů. A pracujeme na konkrétních věcech, takže já bych tomu takový význam nepřikládal. Upřímně řečeno, samozřejmě že to souvisí s tím, že přímo volený prezident získal jaksi větší prostor nebo větší váhu. My jsme přímou volbu prezidenta nezpůsobili. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Teď mluvíte jako hnutí ANO. Pane předsedo, není ta námitka logická? Je tady přímo zvolený prezident. Vy říkáte, že kdybyste byl premiérem České republiky, že byste se choval jinak než Bohuslav Sobotka. Jak byste se choval? Co byste v této situaci, kdybyste byl premiérem České republiky, dělal? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Nenechal bych pana prezidenta, aby překračoval svoje pravomoci a ani aby si je nově definoval. Protože my sice máme přímou volbu prezidenta, což je věc, s kterou já jsem nikdy nesouhlasil nebo nepovažoval ji za správnou pro náš politický systém, ale máme ji, dobře. Ale nezměnily se pravomoci prezidenta. Prezident neformuluje naši zahraniční politiku, nemůže to dělat. A premiér má spoustu možností, jak mu samozřejmě oponovat a vahou svého úřadu vytvářet protiváhu a vracet ho do správných mezí. 


Václav MORAVEC, moderátor:

To premiér dělá. Ve Spojených státech prohlásí, že... 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ale to není naprosto dostatečné. Tady.... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Který krok byste udělal jako premiér, když...? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ne. Tady zaprvé je potřeba, aby ty výroky i v té české veřejné debatě byly silnější a byly jasné. A to premiér Sobotka, nezlobte se na mě, nedělá. Ale druhá věc je, že má i možnosti, které vyplývají z jeho pravomocí. Já tady nemám na mysli tu nejkrajnější a to je třeba seškrtat rozpočet prezidentské kanceláře. I tu možnost vláda má, ale to je samozřejmě krajní možnost. Ale je možnost třeba jiným způsobem napomáhat prezidentovi ve formulování jeho zahraniční politiky třeba účastí ministrů na jeho zahraničních cestách, diskusí o těch zahraničních cestách, pravidelnými debatami s prezidentem. Nic z toho premiér Sobotka nedělá. A to, že nám z Washingtonu vzkáže, že zůstáváme pevnou součástí euroatlantických vazeb, to je pěkné, já jsem za to rád, já v tomto směru pana premiéra Sobotku plně podporuji, ale nepovažuju to za dostatečné. Vždyť sami vidíme, v kolika kauzách jsme znejistěli svoje zahraniční partnery a ta česká politika zahraniční dlouhodobě není jednoznačná a vyvstává z ní plno otazníků. Já jsem si skoro chtěl vzít svoji Na konci bezstarostnosti, kterou jsem vydal před rokem a půl, kde mluvím o našich vztazích v Číně, o tom, co dělá prezident Zeman se zahraniční politikou, jak je naše zahraniční politika nejednoznačná. A bohužel všechno, co tam píši, se nezměnilo, je to čím dál horší a dlouhodobě to nevytváří dobrý obraz České republiky v zahraničí. A nemůžeme si pak myslet, že budeme spolehlivými partnery, že se budeme těšit důvěře a ochraně našich spojenců. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, ale vy jste zatím, pane předsedo, ve vší úctě, vy jste zatím řekl, že byste jako premiér posadil do prezidentského speciálu při prezidentské návštěvě ministry, kteří by víc si povídali s prezidentem a vy jste neřekl konkrétní kroky, které... 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

To jsou třeba konkrétní kroky, ale konkrétní krok přece taky je postavit autoritu premiérské funkce proti autoritě prezidenta. A to se tady v tomto případě neděje. A ty signály musí být naprosto zjevnější. A já jsem vám řekl i ten krok, který je samozřejmě možný udělat. To je financování zahraničních cest, financování prezidentské kanceláře. Ale to já říkám, že je až krajní krok. Podle mě se předtím... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Takže byste byl jako Jiří Paroubek, který Václavu Klausovi říkal, že mu zakáže... 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ne. Počkejte. Nesrovnávejte mě s Jiřím Paroubkem. A já říkám naprosto jasně, co chci po premiéru Sobotkovi a co premiér Sobotka nedělá. A taky jsem jasně řekl, že je odpovědností premiéra Sobotky, aby fungovalo Ministerstvo zahraničních věcí, které podle mě nefunguje. A těch příkladů bych vám mohl dát celou řadu. Například z poslední doby ta poměrně nejasná pozice České republiky ve vztahu k dohodám s Tureckem a to, že premiér tady jedná i v rozporu s tím, co po něm chce Poslanecká sněmovna a tak dál a tak dál. Těch příkladů, kdy ta zahraniční politika je nejasná, je spousta a je to odpovědnost premiéra Sobotky a měl by začít jednat. Jinak nechává prostor Miloši Zemanovi, který v poslední době dělá věci, které jsou z hlediska mně a lidí, kteří chtějí být pevnou součástí Západu, naprosto nepřijatelné. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Uvažujete jako hnutí ANO, jako jeden z koaličních partnerů, že byste tyto věci na vládě probírali a prezidenta zatlačili do jeho role, tam kam patří, aby prezident nebyl tím aktivním, který predefinuje nebo formuje novou zahraniční politiku Česka? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já si myslím, pane redaktore, že je zbytečné tady vytvářet nějakou atmosféru jakoby téměř strachu nebo obav nebo co. Já chápu, že opozice jaksi nic jiného dělat nemůže, ani nechce, ale je to trošku jablka, hrušky. Když mluvíme o Turecku, tak to je zase úplně jiný příběh. Já si myslím, že jestli v minulosti jsme jezdili do Unie jako němí nebo když tak jako kritici kdekoho a tam jsme poučovali, co mají oni dělat, tak teďko rozhodně toto neděláme. Tam přijíždíme s nějakou aktivitou, s nějakými rozumnými návrhy jako plán B na Balkánu třeba. To jsou příspěvky do nějaké diskuse, do nějakého řešení té situace. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, pane ministře, když říkáte, že předchozí vlády nebo její ministři jezdili do Evropské unie jako němí, tak když si připomeneme, byl to Petr Nečas, který čelil kritice médií i lidskoprávních organizací, když v roce 2012 na strojírenském veletrhu v Brně mluvil o vzývání například dalajlámismu. Byl to Petr Nečas, který v pozici premiéra České republiky říkal, že jsou podstatné i ekonomické aktivity. Připomeňme si Nečasova slova. 


Petr NEČAS, tehdejší předseda vlády; 10. 9. 2012 /ODS/:
 
Vzývání tohoto politického směru není podporou svobody a demokracie a pokud se naprosto nevhodně toto podporuje, tak samozřejmě potom může být teoreticky zpochybněna česká politika, která razí politiku jedné Číny a tu my razíme a jsem přesvědčen, že těmito umělými problémy si nemáme házet klacky pod nohy, protože je to mimo jiné i ve prospěch naší ekonomiky, ale není to žádný kšeft, žádný deal, na základě kterého obětujeme svou politiku podpory lidských práv, protože v těchto případech o žádná lidská práva nejde. Jde pouze o módní teorie, na které nemáme hloupě naskakovat. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ve světle těchto Nečasových slov, neměl prezident na mysli Rusnokovu vládu, když to byla Nečasova vláda, která kritizovala vzývání dalajlámismu? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Je to docela pikantní tohle slyšet od teda tehdejšího myslím předsedy ODS. Když se dneska mluví o tom, jestli Hrad nedělá moc nebo vláda málo, tak možná je dobré si občas pamatovat, co říkají jaksi vlastní členové nebo jako klíčoví exponenti. Já si na to taky vzpomínám, na tohle. Tehdy to bylo docela překvapení, to byl takový blesk z jasného nebe. Je ještě pikantnější o něco víc ten fakt, že pokud se nepletu, tak pan Nečas teďko působí jakoby v těch obchodních aktivitách s Čínou a tak si člověk může říkat... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Myslíte, že tím svým projevem si vytvářel dveře i pro vlastní byznys? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

To já nevím. Ale jakoby ta určitá spojitost tam nějaká je. Tak je to takové zvláštní. Ale to je asi v naší politice něco, nad čím se lidé nepozastavují. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Takže vám přijde zvláštní, když premiér vlády, která navazovala na tu tradici lidských práv v politice, tak po odchodu z funkce premiéra je ekonomicky aktivní nebo podnikatelsky aktivní ve spolupráci s Čínou nebo co je zvláštního? To se přiznám, že nerozumím. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ano, tohle, co říkáte. Nejsem to já, kdo to vymyslel. Já jsem si to někde přečetl, tuto úvahu. Víte co, já skutečně, mně se zdá, že to strašně nafukujeme, že to strašně zvětšujeme. Já to vůbec nepodceňuju, nějaké zásadní zahraničně-politické a bezpečnostní směřování České republiky, to je úplně zásadní. Ale tam jsem to řekl jasně. Ale potom si říkat, jestli my máme jednat s Čínou nebo nemáme, no to je úplně jasné, že máme. Musíme jednat jako rovný partner, nesmíme jednat jako, nesmíme být v nějakém poručnickém vztahu nebo v nějakém... 


Václav MORAVEC, moderátor:

A jako rovný partner jednáme. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já věřím, že ano. Já se o to aspoň snažím nebo věřím, že řada dalších politiků rovněž tak. A především udělejme nějaké dílčí závěry, až se ty investice projeví. Protože jak víte, jsem někde četl, jako že ten vztah k Číně nemůže vypadat jako panda. To se mi docela líbilo, protože on opravdu nesmí být černobílý. Nesmíme jásat a jako metat tady desítky miliard a že už je všechno zařízeno a jako že to je bezvadné. A na druhou stranu nesmíme se hroutit, jako že jsme ten jediný, ta černá ovce teda mezi všemi demokratickými státy, protože to je nesmysl samozřejmě. 


Václav MORAVEC, moderátor:

To tady ani nikdo neřekl u tohoto stolu. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

U tohoto stolu ne. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ta slova Petra Nečase a to, že ministru Stropnickému nepřijde úplně normální, když pak premiér po odchodu z funkce dělá svůj osobní byznys s Číňany, byl to Petr Nečas, který vlastně otevřel a zahájil tu pragmatickou spolupráci, ekonomickou pragmatickou spolupráci s Čínou. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Já nic nevím o tom, co teď dělá Petr Nečas jako soukromá osoba a upřímně řečeno... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Vás to ani nezajímá jako bývalý premiér za ODS? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ne. A myslím si, že to není potřeba, abychom to zkoumali, co kdo dělá, čím se kdo živí. Ale Petr Nečas tady mluvil jako premiér a za Petra Nečase nikdy naše politika vůči Číně nebyla podlézavá. Petr Nečas ani tehdejší prezident nikdy v Číně nemluvili o tom, že se budeme učit stabilizovat společnost a nepoklekávali tam naprosto zbytečně, nikdo to taky po nás nikdy nechtěl a přitom se ekonomické vztahy s Čínou rozvíjely a je dobře, že se rozvíjely a je dobře, že se rozvíjejí teď. Ale při rozvíjení ekonomických vztahů s Čínou nesmíme přece obětovat naši tradici obhajoby lidských práv a trvání na tom, co jsme vždycky chtěli. A já jsem... 


Václav MORAVEC, moderátor:

A dalajlámismus vy byste pojmenoval jako umělý problém, kterým si nemáme házet klacky pod nohy? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Já jsem opakovaně mluvil o tom, a uváděl jsem i příklady zahraničních státníků, kteří jedou do Číny, mluví o lidských právech, mluví o právním státu před čínskými představiteli a pak podepíší kontrakty za miliardy euro. A my se musíme chovat stejně a ne si vytvářet umělé bariéry, buďto lidská práva nebo byznys, protože taková bariéra je umělá. Je to i otázka, jako když by se mě někdo zeptal: a pojedete vlakem nebo ve vagóně? No to není žádné dilema. Když pojedu ve vagóně, tak jedu vlakem. A tady je to stejné. Dá se dělat oboje a má se dělat oboje. Ale dovolte mi ještě krátkou reakci na pana ministra. Pan ministr se usměje do kamery, řekne: no tak to nedramatizujte, to je ta opozice, všecko je jako v pořádku a my tady děláme dobrou zahraniční politiku. A pan premiér jede do Bruselu a tam prosadí třeba balkánskou cestu. Tak jenom aby bylo jasno, balkánská, zavření balkánské trasy není žádná bruselská politika, nic z toho se neprosazovalo v Bruselu, je to iniciativa mezistátní některých zemí, z nichž některé ani nejsou členy Evropské unie. A to, že nám tady pan premiér říká, že to je to bruselské řešení, no tak nám neříká pravdu, protože to tak není. A takhle se musíme dívat na zahraniční politiku. Mně jde o to, aby zahraniční politika České republiky byla jasná, konsistentní, opřená o euroatlantickou vazbu, prosazovala zájmy České republiky, což se podle mě teď neděje a já teda za opozici říkám nebo aspoň za Občanskou demokratickou stranu, bude-li to vláda dělat, bude mít naši plnou podporu. Já tady nechci sbírat žádné politické body na zahraniční politice, ale abych se mohl k nějaké zahraniční politice přihlásit, tak nějaká konsistentní zahraniční politika být musí. A tady žádná není. Jinak by se nemohlo stát, že v Poslanecké sněmovně hlasují poslanci vládní koalice proti premiérovu postoji například ve věci liberalizace víz s Tureckem. To jsou vážné věci, které ale vyplývají z toho, že tu jasně formulovanou, obhajovanou a vysvětlovanou zahraniční politiku nemáme. Proto jsem taky řekl, kde je ministerstvo zahraničí? Já vím, že je v Černínském paláci, ale kde je angažováno ve veřejné debatě? Není, ztratilo se a to je chyba. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ne, pardon, ale drama se nekoná. My máme tu smlouvu s Čínou, kde je stejný paragraf, jako mají západní demokracie ohledně lidských práv. Karel Schwarzenberg, když dělal ministra zahraničí, tak absolutně nezpochybnil územní celistvost Číny. Nikdy jsme neuznali za předešlých vlád exilovou vládu Tibetu. Jako tady se mluví o vagónech a vlacích. Ono to je prostě tak, že si myslím, že je to to umění toho možného a proti ničemu se tato vláda, respektive proti základnímu akcentu na lidská práva se rozhodně nezpronevěřila. A co se týče té balkánské cesty... 

Václav MORAVEC, moderátor:

A teď jde o usnesení, připomínám jenom pro diváky, že jde o usnesení Poslanecké sněmovny, které je vlastně v rozporu s tím, co premiér České republiky dohodl na posledním summitu Evropská unie - Turecko, kde se počítá se zvolněním vízových podmínek pro Turky. Není to, když poslanci i vládní koalice hlasují proti premiérovi samotnému, že opozice pak říká, je to nečitelná zahraniční politika, co vlastně máme podporovat? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ne, vládní koalice, několik jednotlivců řekněme z té vládní koalice pro to ruku nezvedlo, respektive pro to uvolnění vízové, ale probůh, copak jsou tam nějaké marionety nebo co? Jako na vládě dostal pan premiér mandát, který byl tou vládou odsouhlasen a prodiskutován, docela detailně prodebatován. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ale Poslanecká sněmovna mu dává jiný mandát, pane ministře. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ano. Ale Poslanecká sněmovna v tomto smyslu může dát, samozřejmě je dobře, když projeví svůj názor, ale není rozhodující pro ta jednání. Není závazný právně pro pana... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Vláda se nebude řídit tímto usnesením Poslanecké sněmovny. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Není ze zákona povinna se tím usnesením řídit při realizování toho postupu při bruselských jednáních. A já jenom znova, víte co, ono se strašně snadno zvedne v Poslanecké sněmovně, a tím ji nechci probůh znevažovat ani vteřinu, ale ruka proti něčemu, co je ale souhrnem strašně obtížně a dlouhodobě sjednaného pokusu o řešení nesmírně složité situace. My víme samozřejmě... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Takže Poslanecká sněmovna udělala chybu, že přijala toto usnesení. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ne udělala chybu, projevila svůj názor. To je v pořádku. Ale vláda bude jednat, tak jak se... 


Václav MORAVEC, moderátor:

No a co ti koaliční poslanci, kteří hlasovali... 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Nevím, kolik jich bylo, abychom to dostali do nějaké proporce, jestli jich bylo 5, 4, 3. Já to nevím. Opravdu. Já to nechci podceňovat, ale nezvětšujme to jako. Teď mluvím za ANO. Ale prostě všichni se asi shodneme na tom, že Unie s migrací dlouho, dlouho otálela, že my jsme byli mezi těmi, kteří říkali od počátku, že nesouhlasíme s určitými kroky, jako jsou kvóty etc. A teď se konečně jaksi doklopýtává ten evropský stroj k nějakému řešení. To řešení samozřejmě nemá jenom samá růžová místa, samozřejmě, že tam jsou sporné body, ale jako zablokovat to a neudělat nic, to chceme? Chceme další milion v Evropě lidí? Já teda ne. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

To samozřejmě není tak úplně pravda, protože byl to Andrej Babiš, váš předseda, který v té věci opakovaně měnil názor. Dnes asi názor ANO je skutečně takový, že ta migrační krize se má řešit jinak, než se řešila v minulosti. Ale byl to premiér Sobotka, který nám tady opakovaně říkal, jak existují ta evropská řešení, jak na ně musíme spoléhat. Pak se ukázalo, že žádná evropská řešení nejsou. Já nechci připomínat kvóty, ale jenom řeknu jednu věc, a ta je aktuální: ta dohoda s Tureckem mimo jiné implicitně v sobě obsahuje další kvóty. A to jsou věci, které jsou nepřijatelné. Ale prosím vás, ten příklad s tou rezolucí našeho parlamentu vůči Turecku, to byl jeden z mnoha příkladů, kde se ukazuje, že ta zahraniční politika není prostě dostatečně koordinována, vysvětlována asi ani koaličním poslancům, a to já považuju za nešťastné. Žijeme v době, která je nebezpečná, která je krizová, kde čelíme migrační krizi, čelíme bezpečnostním výzvám a my si prostě nemůžeme dovolit takovouto zahraniční politiku, která je úplně nesrozumitelná. Támhle něco říká někdo na Hradě, támhle něco nám vzkazuje z Washingtonu pan, pan premiér, támhle má nějaké jiné názory Andrej Babiš. No já nevím, co toto je za srozumitelnou zahraniční politiku. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Když zůstanu u té migrační krize, tak zhruba 700 migrantů má v pondělí putovat z Řecka zpátky do Turecka. Je to právě plnění té dohody mezi Evropskou unií a Tureckem. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky chce, aby se jeho lidé mohli osobně podívat na tu situaci. Podívejme se, kdo a kudy prchá z míst válečných konfliktů. Tady jsou data. 


redaktorka: 

Dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem, jejíž součástí je i vracení běženců zpět do Turecka, začne platit od příštího týdne. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je teď v Řecku přes 50 tisíc běženců, kteří se tam hromadí od doby, co je balkánská trasa omezená. Letos zatím do Evropy připlulo přes 164 tisíc imigrantů, z toho balkánskou trasu si vybralo skoro 150 tisíc běženců a přes 14 tisíc si zvolilo cestu italskou. Za stejné období loňského roku přitom připlulo za evropským snem pouhých 22,5 tisíce lidí. Podíváme-li se na složení prchajících, zjistíme, že do Řecka míří více žen a dětí a to 59 %. Muži tvoří 41 %. Naopak na italské cestě jsou ve většině muži, 76 %, zatímco ženy tvoří pouhých 9 a děti 15 % imigrantů. Pokud jde o národnosti uprchlíků, na řecké trase jsou to skoro z poloviny Syřani, 26 % pak utíká z Afghánistánu a 19 % z Iráku. Italskou cestu si nejčastěji volí lidé z Nigérie a Gambie a to dohromady 32 %. Skoro desetina běženců pak pochází ze Senegalu, z Mali a z Pobřeží slonoviny. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře, abychom navázali na ta data, chápu správně, že vláda bude činit kroky k cestě, k zahájení bezvízového styku mezi Evropskou unií a Tureckem? Chápu to správně? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Vláda bude činit kroky v součinnosti s kolektivním rozhodnutím a s postojem Evropské unie, jak tu krizi řešit. Promiňte mi... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Nehledě na usnesení sněmovny tedy? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Nehledě. Ale dovolím si poznámku. Já vůbec se zahraniční politice nevyhýbám a mám s ní možná z minulosti leccos společného a s tou obranou souvisí. Ale přece jenom si myslím, že jako tady propírat do detailu nějakou diskontinuitu nebo nějakou nedostatečnost zahraniční politiky v nepřítomnosti pana Zaorálka není úplně fér a když tak si pozvěte pana Zaorálka. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ale ono to spolu souvisí, bezpečnostní a obranná politika. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Samozřejmě. Ne, ale když říká pan předseda, že jako v té obecné rovině nemáme, neví se, jaká je naše politika. Já myslím, že to je velké přehánění. A někdy je potřeba taky rozhodovat relativně rychlá, zvlášť v případě té migrační krize. Trvalo to strašné měsíce, než se něco pohnulo. Teď se to trochu hýbe a my budeme jakoby tady v široké veřejné debatě diskutovat vízovou nebo nevízovou politiku. Samozřejmě, že má svá negativa tento krok, ale v tom součtu je to potřeba posuzovat a ten součet vede k tomu... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Tedy zrušení vízové politiky pro Turky. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Že katastrofální prostě vývoj na té balkánské cestě se daří postupně dostávat pod kontrolu. Teď v pátek jsme měli velmi zajímavé setkání ministrů obrany V4 plus toho jihovýchodního křídla, to znamená Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, ale přibylo ještě Srbsko, Černá Hora a Makedonie. A bylo tam unisono, a to z hlediska rakouského přístupu je třeba docela značný jako posun, unisono v tom smyslu, jak se na to díváme my. Rakousko nechce bezbřeze přijímat, Rakousko má výhrady vůči Spolkové republice, jak ta to pojala. Rakousko s námi chce spolupracovat, Rakousko připravuje společné hlídky s Italy, aby se dal kontrolovat třeba Brennerský průsmyk. Ten základní postoj se opravdu mění a já bych tohle za drobný úspěch, protože to je za našeho přispění, docela považoval. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Vláda se tedy nebude řídit usnesením Poslanecké sněmovny. Jestliže ta dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem byla křehká, postupoval byste i vy tak jako premiér, pane předsedo? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ale ne. Ale tady ta argumentace pana ministra, nebavme se o zahraniční politice, není tu ministr zahraničí, tak o čem se máme bavit? Zahraniční politika je strašně důležitá, vy jste člen vlády, ministr obrany, což, jak jste správně řekl, souvisí se zahraniční politikou. Tak se o tom prostě bavme. To přece není možné hodit za hlavu. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Určitě ne. Já to neházím za hlavu, pane předsedo, ale vy mě nemůžete tady jaksi šacovat z hlediska zahraniční politiky vlády. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ale já vás nešacuju, já říkám svoje názory a vy na ně reagujete. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Říkáte, opakovaně říkáte, že žádnou nemáme a já s tím nesouhlasím. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Však to obhajujte, obhajujte vládu a bude v pořádku. Já taky hájím svoje věci. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pane předsedo, turecká víza a jejich zrušení, nehledě na usnesení Poslanecké sněmovny. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Já si myslím, že tady nelze jednat proti vůli Poslanecké sněmovny. Já souhlasím s panem ministrem v jedné věci, ano, formálně za to odpovídá vláda a vláda skutečně může jednat podle svého rozhodnutí ve věcech zahraniční politiky. Ale myslím si, že v takto závažné otázce je prostě chyba pomíjet vůli Poslanecké sněmovny. Mimochodem podívejte se na situaci s Tureckem. Jaký je výsledek té dohody, dneska se objevují v zahraniční, ne u české opozice, pochybnosti o tom, jak ta dohoda bude fungovat, jestli třeba Turecko nebude ty vrácené uprchlíky syrské vracet zase zpátky do Sýrie, což je naprosto nepřijatelné, pro některé evropské země není Turecko bezpečná země. Existuje velmi silná kritika třeba ve Spojených státech tureckého prezidenta ve věci jednání s novináři a se svobodou tisku, máme tam obrovský problém s Kurdy, a za těchto podmínek Evropská unie bude směřovat k bezvízovému styku s Tureckem. Já teda za sebe říkám, že to nechci, považuji to za obrovské riziko a za nesmysl a chci po české vládě, aby na něco takového nepřistoupila. A myslím si, že je dobře, že poslanci, kteří nejsou všichni ministři zahraničí a přesto se k tomu vyjádřili, protože na to mají názor, ten svůj názor vyjádřili a očekávám, že ho vláda zohlední. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ale námitka, že ta dohoda s Tureckem, to co říkal ministr obrany, omezila příliv běženců po té balkánské cestě, tak vy byste na tu dohodu nešel, když tady zamezila tomu přílivu. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ještě počkejme, čemu zamezila, ale hlavně my se snažíme vyřešit přece v rámci Evropy nějakým způsobem migrační krizi. Jestli se nám ten proud běženců přesune z Turecka a z nějaké balkánské trasy, kterou jsme zavřeli, zase na tu jižní trasu do Itálie, tak to žádné extra řešení není. Ale my musíme i hledět na to, co se s těmi lidmi děje, jestli prostě budeme vracet syrské běžence zpátky do Turecka a tam nebudou v bezpečí, no tak to žádná rozumná dohoda není. Ale o té dohodě existuje spousta pochybností v řadě evropských zemí. Tak je berme vážně a nemyslím si, že Česká republika má přistupovat úplně na všechno, co se od počátku jeví podivné. Bezvízový styk s Tureckem, otvírání dalších kapitol přístupových s Tureckem je prostě chyba a Česká republika by na to neměla přistupovat. Tak jako nemá přistupovat na kvóty a na spoustu dalších nesmyslů, které se v Bruselu vymyslí. To nejsou žádná řešení evropské migrační otázky. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já se těším, až ODS přijde se svým jaksi komplexním balíkem řešení migrační krize. Opravdu se na to těším. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

ODS s ním přišla. Tak si ho přečtěte. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

A jsem zvědavý, co jste tam vymysleli. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

ODS s ním přišla před rokem, je naprosto realistický a mohla ho česká vláda realizovat. To, že ho ani neznáte, mě trošku mrzí, protože je vidět, že se neseznamujete s dobrými nápady, které byste mohli ve vládě využít. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

No možná, že byste je mohli někde publikovat i třeba nebo tak. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

My jsme ho publikovali.


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ale asi to nikoho nezaujalo, viďte. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Možná to nezaujalo vás, ale to si myslím, že je chyba. Já vám doporučuju ten náš balík k migrační krizi si přečíst, protože byste zjistil řadu věcí, které by třeba vláda mohla udělat. Například jedna z nich je zvýšení trestů pro převaděče, což jste zatím neudělali. A když jsme u těch otázek... 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

To opravdu vyřeší. To je opravdu akutní řešení té krize. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Pane ministře, to je jeden příklad. Nezpochybňujte něco, co jste nečetl. Pokud mně dá pan Moravec prostor, já vás s tím seznámím. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Vy mluvíte poměrně dlouze tady. /Souzvuk hlasů/. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ale zajímavě na rozdíl od vás, který jste zatím nic neřekl. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, vy se můžete dohodnout pak. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Proč jste tak útočný, pane předsedo, to nemáte zapotřebí přece. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Vy jste byl útočný. Já jsem tady byl připraven dokonce podporovat vaši euroatlantickou pozici a vy pořád říkáte a tady opozice něco zpochybňuje, oni to musí dělat. No tak já se snažím trošku vám vysvětlit, jak to je. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Ne, ještě jakoby s rozšafným úsměvem, když říkáte ataky a invektivy a myslíte si, že to je přátelské, tak to není přátelské. /Souzvuk hlasů/. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Poslední otázka, která se týká té migrační krize. Severoatlantická aliance má své lodi v Egejském moři. Teď se ukazuje z těch posledních dat, že balkánská trasa byla uzavřena, tedy trasa přes Řecko, částečně nebo téměř uzavřena. Ale dochází k nárůstu počtu migrantů přes italskou cestu. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Na to má možná ODS taky svoje nějaké řešení. Tady říkat, že když se jedna zavře, že se druhá, samozřejmě, že ano, samozřejmě, že ti převaděči budou hledat alternativní cestu. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Jak na to bude reagovat Česká republika a Severoatlantická aliance, jestliže se ukazuje, že po dohodě s Tureckem je tady právě problém té jižní trasy?
 

Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Není to vůbec překvapení. Samozřejmě, je tady jižní trasa, je tady potom západní trasa, která je ale v řádu jenom několika tisíc na Španělsko. A potom je tady samozřejmě nebezpečí té severní trasy také. To jsou reálné stavy věcí. Ale řešení není se pokusit uzavřít tu balkánskou, která byla nejmasivnější. Čili o tom se ví, v blízkých dnech, myslím, že příští týden má být první měsíc fungování těch aliančních, je tam 7 fregat z řady zemí, je tam, je pod německým vedením v současnosti, jsou tam Kanaďani, Holanďani, Francouzi, Britové, Turci, Řekové, funguje to docela dobře. Jejich úkolem je především monitorovat ty pašerácké trasy, znemožňovat teda těm pašerákům dělat ten kontraband, který dělají, což se docela daří. To omezení nebo to zmenšení tam je patrné. To jsou velké lodě, větší třeba, než má Frontex. A daleko větší technickou schopností pokrýt to území. Čili teď se to bude vyhodnocovat. Jestli se to... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Počítáte s tím, že dojde k rozšíření té mise? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Není to vyloučeno. Není to vyloučeno. Právě z těchto důvodů, které uvádíte, že ta... 


Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že začala fungovat znovu... 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Italská cesta. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Italská cesta, tak dojde k rozšíření mise Severoatlantické aliance. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Není to vyloučeno, ale jak říkám, bude to vyhodnoceno příští týden. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Krátká poznámka k té misi jenom. Ta je samozřejmě dobrá, je to něco, co NATO dosud nedělalo a  je to jakýsi precedentní případ. Jsou tam určitá rizika, například že do evropské problematiky se tady zatahují Spojené státy a Kanada v tomto případě, ale dobře, pokud to bude fungovat, je to v pořádku. Je tam i ten krásný efekt, že NATO je jediná organizace, kde Řecko a Turecko jsou členy a současně jsou si rovnoprávně postaveny, takže mohou ty jednotky NATO operovat v řeckých i tureckých vodách a nic se neděje, protože tyto země spolu ani nespolupracují třeba z hlediska výměny bezpečnostních informací a tak dál. Čili po této stránce to je v pořádku. Nakolik ale těch pár lodí je skutečně řešením migrační krize, to se teprve ukáže a nakolik vůbec ta mise může být rozšířena do Středozemního moře, to se ukáže taky teprve v příštích dnech. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Pár lodí není řešením migrační krize a vy to víte, pane předsedo. Tak proč takové jako zase jako šťouchance? Ty mají přispět k snížení toho kontrabandu. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ne, omlouvám se, pánové, pojďme ještě jedno téma. /Souzvuk hlasů/. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Já jenom řeknu jednu větu. Pokud se vám nelíbí, co říkám já, tak je to v pořádku a proti tomu stavte vaše řešení. Já ta řešení říkám. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já je stavím. Ale vy je známkujete. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ale ta vaše neslyším. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

A to myslím vám nepřísluší. To ať oznámkují diváci. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ne. Vy známkujete moje řešení. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Stabilní preference hnutí ANO, poměrně vysoký nárůst volebních preferencí sociální demokracie, mírný nárůst volebních preferencí Občanské demokratické strany, i to jsou nejnovější pohyby v rámci volební modelu Trendů Česka 2016. Podívejme se na něj. 


redaktorka: 

Ve srovnání s únorovým modelem březnový průzkum zachovává pořadí volených stran na prvních šesti místech. Nejvýznamnější změnou je nárůst preferencí ČSSD o 4,5 procentního bodu na současných 21,5 %. Nejčastěji by ovšem voliči stále vybírali hnutí ANO, které je na 28,5 %, KSČM má 9,5, ODS 9, TOP 09 7 a KDU-ČSL 6 %. Pod 5% hranicí vstupu do sněmovny nadále zůstávají Úsvit, Strana zelených, Svoboda a přímá demokracie a Piráti. Ostatní subjekty získaly opět méně než 2,5 %. 


Bronislav KVASNIČKA, spoluautor výzkumu Trendy Česka, TNS Aisa: 

Z dlouhodobého pohledu, když se podíváme na jednotlivé volební preference, tak vidíme několik zajímavých trendů. Nejprve události posledních dní kolem hnutí ANO, zejména kolem pana předsedy Babiše, by mohlo vyvolávat očekávání, že tyto události budou mít nějaký vliv na volební preference ANO. Nicméně z našich minulých studií víme, třeba i ze sociálních sítí, že voličské jádro ANO tvoří lidé, kteří disponují poměrně velkou mírou tolerance vůči konfliktním zájmům Andreje Babiše, který je otevřeně deklaruje, a tudíž tolerují i ty poslední události, které se kolem pana Andreje Babiše děly. Čili ty události neměly zatím žádný významný vliv na vývoj preferencí hnutí ANO. U ČSSD naopak vidíme nárůst preferencí oproti tomu poslednímu měření a z dlouhodobého hlediska zhruba jednoho až jednoho a půl roku sledujeme, že preference ČSSD postupně narůstají a v podstatě teď v březnu dosáhly svého druhého nejvyššího maxima. Takže ukazuje se, že ČSSD má rostoucí tendenci. KSČM je dlouhodobě spíše v klesajícím trendu s jednotlivými výkyvy v určitých obdobích, ale nijak dlouhodobě významnými. TOP 09 zaznamenává dlouhodobě mírný pokles. V tuto chvíli dosahuje svého minima 7 procentních bodů volebních preferencí, takže spíše sestupná tendence. A ODS a KDU-ČSL mají stabilní vývoj. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Slova spoluautora výzkumu Trendy Česka 2016 Bronislava Kvasničky ze společnosti TNS Aisa. Dodejme, že sociologické šetření a volební model, který jste viděli, tak je na reprezentativním vzorku 1 200 respondentů a data byla sbírána v předposledním březnovém týdnu. Koaliční krize je, pane ministře, teď se vás ptám hlavně jako místopředsedy hnutí ANO, zažehnána? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já jsem člen předsednictva pouhý. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pouhý člen předsednictva. Je zažehnána ta koaliční krize, která se týká i návrhu, se kterým přišel poslanec ČSSD Chvojka, tedy na omezení podnikatelských aktivit jakéhokoli ministra a člena vlády v tom dalším funkčním období a Andrej Babiš i hnutí ANO označuje ten zákon za lex Babiš? Je zažehnána ta krize v souvislosti s Chvojkovým návrhem? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já věřím, že zvítězí zdravý rozum a že ty tendence k různým provokacím řekl bych téměř, jako jsou billboardy, které sociální demokracie umístila do ulic, že to jsou takové zkraty, řekněme, a že si všichni budeme více uvědomovat tu hodnotu základní, kterou ta koalice má, to znamená, že kus nějaké práce se udělalo a kus nějaké práce je před námi, že ta země potřebuje skutečně nějaké období bez turbulencí a že se dokážeme povznést nad některé věci. Návrh pana Chvojky lze obtížně vnímat jako nějaké koaliční vstřícné nebo kolegiální gesto, když my se vůbec o tom návrhu nedozvíme, když není projednán na koaliční radě, když je patrně i v kolizi s Ústavou nebo s listinou. To je dost, když třeba jiný koaliční partner co týden vyzývá některého z ministrů ANO, aby zvážil nějaké odstoupení, tak to určitě tomu nepřispívá. Je to zvláštní. Je to... 

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy myslíte, že tedy jsou zažehnány už ty ostré boje v koalici, protože soudě z těch volebních preferencí se ukazuje, že se nepromítají v poklesu volebních preferencí dvou nejsilnějších stran, ať je hnutí ANO nebo sociální demokracie. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Víte co, je to zvláštní. Ono to vlastně propuklo relativně blízko tomu pololetí vládnímu, když se začalo psát vlastně, co ta vláda udělal, že to vlastně docela funguje a tak a s tím asi pan předseda souhlasit nebude, ale objektivně se nějaká práce udělala. Ale především tady nežijeme neustále nějakými debatami politickými, a jako kdyby nám to scházelo. Tak najednou někdo prostě přišel s tím, že tohle je špatně, tamto je špatně. Jak to, že Babiš podniká. To nevěděli před dvěma lety? Čili najednou jsem měl pocit, že se někdo jakoby nudí na té politické scéně, no a zároveň samozřejmě jsou tady ta čísla. Ta jsou za tím, to je potřeba vidět. Tady je potřeba vidět, že se volby blíží, nějaké podzimní, nějaké v roce 17 a že některá čísla v té opozici prostě jsou znervózňující pro ty partaje, to... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, ale to napětí máte v koalici mezi sebou, z toho zas nemůžete vinit opozici. Ta si hraje s elektronickou evidencí tržeb. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Nejenom.


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

To je pravda. Ano. Svědomitě. Ale ne, nechci utíkat k opozici. Chtěl jsem říct, že ta čísla je potřeba vidět. Ale ta čísla samozřejmě i v té koalici je potřeba vidět. Vy tady sice konstatujete, že sociální demokracie povyrostla, já nemám důvod to zpochybňovat, ale my se jako docela stabilně držíme blízko těm 30 % a to u hnutí, kterému kdekdo předvídal nějakou jepičí životnost a vlastně, že to je takové účelové a že se to celé rozbourá, ono to tak úplně nefunguje, jako že by se to mělo rozbourat. Naopak. Já myslím, že se ta nervozita zvětšuje. A my jsme odsouzeni ke spolupráci se svým vlastně jakoby úhlavním politickým soupeřem. Takže to samozřejmě vyvolává tenze. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Vydrží ta spolupráce? A jasná odpověď, jste předsedou pražského hnutí ANO, tedy jedné z nejdůležitějších buněk ANO, když mi odpovíte na tu otázku, jestli když projde Chvojkův návrh v Poslanecké sněmovně, zhroutí se tím současná vládní spolupráce? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Já myslím, že o tom návrhu je potřeba jednat samozřejmě. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pokud by prošel, zhroutila by se vláda? 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/:

Nedokážu na to teďko v tuto chvíli odpovědět. Ale zhroutila? Pokud by měly přicházet další a další kroky, které nelze vnímat jinak než jako útok na nějakého koaličního partnera, tak donekonečna ANO svoji trpělivosti jaksi zkoušet nebude. A zároveň si nepřejeme nic jiného, než aby funkčně dál působila ta koalice. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Občanští demokraté ústy Pavla Blažka, bývalého ministra spravedlnosti, neskrývali na ústavně právním výboru překvapení, že ten Chvojkův návrh s vámi nebyl projednán. Vy podpoříte ten Chvojkův návrh? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Já, i když se to panu ministrovi nebude líbit, tak já s tím nebudu souhlasit, protože tady jde o dvě věci. Jedna věc je permanentní střet zájmů Andreje Babiše, a to skutečně všichni věděli, že je, i ti, co s ním uzavírali koalici, byla to chyba, teď si to konečně uvědomili a začali něco dělat. Ale my jsme říkali od začátku: je tu střet zájmů, který bude způsobovat obrovské problémy. Ale druhá věc, a ta je docela odlišná, je kauza Čapí hnízdo, kde existuje podezření na podvod a kde už to nesouvisí s tím permanentním střetem zájmů, který Andrej Babiš má a který se třeba projevuje v tom, že dostávají jeho firmy dotace, že se dělají zákony, které vyhovují jeho firmám a tak dál. To je jiná věc. Kauza Čapí hnízdo, kde je podezření z podvodu velmi vážné, kde Andrej Babiš neříkal veřejnosti pravdu, to je zase úplně jiná kauza. Pojďme k otázce Chvojkova... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Můžete mi odpovědět? Návrhu, ano. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

No ne, ale toto je důležité. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Ano. Jasná odpověď? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

My nejsme pro zákony, které se dělají kvůli jednomu člověku a to z toho důvodu, že můžete mít velmi dobrý úmysl a pak z toho vznikne něco, co otravuje všechny a nefunguje dobře. Já návrhu pana kolegy Chvojky rozumím a rozumím i tomu, že jsme v nestandardní situaci a je potřeba řešit střet zájmů Andreje Babiše. Pro mě v tom návrhu je podstatné toto, já si myslím, že politici, kteří jsou ve vládě, nemají vlastnit média. Myslím si, že politici, kteří vlastní firmy, tak jejich firmy se nemají ucházet o veřejné zakázky, minimálně na té úrovni, kde ten člověk působí. A že by tyto firmy neměly mít ani investiční pobídky od státu a neměly by mít nenárokové dotace. Tímto směrem je potřeba jít, to je v Evropě nebo v řadě zemí docela obvyklé. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Podpoříte ho nebo ne, pane předsedo? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Moment. Ale musíme zvážit, a o tom je ta debata, například tu formulaci, že politik nemá vlastnit firmy. To není tak jednoduché. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Takže v tomto znění... 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Moment.


Václav MORAVEC, moderátor:

Ne. Protože končíme, pane předsedo. V tomto znění ho tedy nepodpoříte? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ale to je potřeba, to je potřeba vysvětlit. Protože my jsme připraveni tyto věci podpořit. 


Václav MORAVEC, moderátor:

No ta dá se to vysvětlit, počkejte, dá se to vysvětlit větou, Chvojkův návrh v jeho současné formulaci nepodpoříme a budeme chtít ho přeformulovávat. Tak se na to dá odpovědět stručně, jasně, výstižně. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ne. S Chvojkovým návrhem máme problém jedině v této věci, kterou jsem popsal, protože to bude znamenat, že například politik na nižší úrovni, který bude mít firmu, která nebere dotace, která nemá se státem nic společného, se jí bude muset vzdát. Proč? Tento důvod neexistuje, ale to všechno, co jsem

prof. Petr Fiala

prof. Petr Fiala

předseda strany

Více o autorovi