Zákon o zadávání veřejných zakázek nebyl řádně projednán
9. března 2016

Petr Bendl: Zákon o zadávání veřejných zakázek nebyl řádně projednán

Zákon o zadávání veřejných zakázek nebyl řádně projednán, vše se probíralo ve spěchu a pod časovým tlakem.

Samo Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s téměř 40 pozměňovacími návrhy. Chyb je v něm několik. Zákon například zvedá úroveň možnosti víceprací, což napomáhá spekulantům podhazovat reálnou cenu. Vznikne tak zcela nepochybně tlak na zadavatele, aby s vícepracemi souhlasil. Tím se dobré vztahy se zadavatelem stanou důležitějšími než reálná cena zakázky. Za nepřijatelný také považuji fakt, že zákon zvýhodňuje zahraniční firmy, které nemusí na rozdíl od českých firem rozkrývat svou vlastnickou strukturu.