29. února 2016

Seminář ke koncepci sociálního bydlení ve Sněmovně

V úterý 1. března v dopoledních hodinách proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný seminář ke koncepci sociálního bydlení. Akce se koná pod záštitou poslance Adolfa Beznosky (ODS) a ve spolupráci s výborem pro sociální bydlení. Za účasti zástupců státní správy i samosprávy, odborníků z řad občanských sdružení a z komerční sféry budou diskutována aktuální témata z oblasti koncepce sociálního bydlení, ekonomické dopady připravovaného zákona, příklady zahraniční praxe i pohled na téma sociálního byd

 
„Sociální bydlení je aktuálním tématem a bezesporu stojí za pozornost širšího okruhu zákonodárců. Rozhodli jsme se proto s experty podívat na novou koncepci, která je předvojem nového zákona o sociálním bydlení v rámci diskusního semináře,“ říká Adolf Beznoska, poslanec a člen výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR. „Pohled na problematiku sociálního bydlení zde nabídnou odborníci z různých sfér byznysu. Věříme, že právě tento vícevrstvý pohled na toto téma vyvolá zájem a rozpoutá zajímavou diskusi.“ 
 
V prvním dopoledním panelu představní zástupce MPSV ČR koncepci sociálního bydlení a základních obrysů připravovaného zákona o sociálním bydlení.Následovat bude blok věnovaný pohledu na současnou situaci na poli sociálního bydlení u nás, ve které promluví Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR, Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR a Ivana Nesétová ředitelka občanského sdružení Centrom. Ekonomických dopadům připravovaného zákona o sociálním bydlení se bude ve své sekci věnovat Tomáš Kubíček ze sekce stavebnictví Hospodářské komory ČR a Pavel Kliment z KPMG. Dopolední diskusní seminář zakončí poslanec Adolf Beznoska pohledem na téma očima samosprávy.  
 
Program semináře:
08:30 hod. registrace účastníků
09:00 hod. zahájení Adolf Beznoska

09:15 hod.
1. Panel: Koncepce sociálního bydlení v ČR
- Představení koncepce sociálního bydlení a základních obrysů připravovaného zákona o sociálním bydlení: David Pospíšil (MPSV)
 
09:45 hod.
2. Panel: Současná situace na poli sociálního bydlení
- Milan Taraba (SON) 
- Tomislav Šimeček (OSMD)
- Ivana Nesétová (MMR, CENTROM)
 
10:30 hod.
3. Panel: Ekonomické dopady připravovaného zákona o sociálním bydlení, pohled samospráv
- Tomáš Kubíček (HK ČR)
- Pavel Kliment (KPMG) 
- Adolf Beznoska (ODS)
- diskuse