25. ledna 2016

Systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem

Dnešní návrh vlády na zavedení čtyř stupňů bezpečnostního rizika souvisejícího s teroristickými útoky by měl být pouhým prvním symbolickým krokem v sérii nutných opatření.

 
Za hlavní nedostatek předkládaného materiálu považuji neexistenci konkrétních opatření, která jsou s daným bezpečnostním stupněm spojena. Jednotlivé složky bezpečnostního a záchranného systému musí předem vědět, co pro ně daný stupeň znamená. To vládní návrh úmyslně nezahrnuje. Jedná se tak o pouhé symbolické označení teroristických hrozeb barvami, za kterými není žádný reálný obsah. 
Každé malé dítě ví, že na černou vlajku se nesmí do moře. Při vyhlášení zvýšené bezpečnostní hrozby na základě vládního systému ale nikdo nebude vědět, co dělat. Dojde pouze k nárůstu obav veřejnosti.