ODS: Návrh zákona upravující vlastnictví zemědělské půdy nás vrací do 50. let
13. ledna 2016

ODS: Návrh zákona upravující vlastnictví zemědělské půdy nás vrací do 50. let

Jako porušení Listiny základních práv a svobod z hlediska svobodného nakládání se svým majetkem hodnotí ODS návrh zákona, který by zavedl povinnost všech vlastníků půdy v ČR nabídnout tuto půdu při prodeji přednostně na ní hospodařícím zemědělcům.

 
„V demokratickém a právním státě je nemyslitelné, aby zákon zemědělcům nařizoval, komu mohou prodat své pole. Návrh zákona, se kterým přichází Agrární komora, nás vrací do temných padesátých let, kdy drobní zemědělci byli nuceni odevzdat svůj majetek do družstva. Tentokrát jde návrh na ruku velkým zemědělským společnostem hospodařícím na pronajatých pozemcích, které by automaticky získaly předkupní právo. Jedná se o nebezpečnou hru. Je jenom otázkou času, než budou předloženy další zákony, které omezí vlastnická práva všech občanů,“ varuje předseda ODS Petr Fiala.
 
„Jedním ze základních argumentů předkladatelů návrhu zákona je ochrana zemědělské půdy. Tento argument však stojí na tezi, že půda je předmětem finančních transakcí, spekulací a byznysu. Ve skutečnosti je základní pojistkou ochrany půdy funkční sepjetí vlastníka půdy a jejím využíváním, což je model, který všude na světě i v Evropě naplňují nejlépe rodinné farmy. Míra ochrany půdy je tak dána především nastavením národních zemědělských politik ve prospěch zemědělských podnikatelů, jejichž zájmem je udržovat půdu v co nejlepším stavu a předat ji dalším generacím, které na ní budou hospodařit a jejichž zájmem není tuto půdu prodávat, i kdyby to bylo krátkodobě ekonomicky výhodné,“ tvrdí expertka ODS pro oblast zemědělství Veronika Vrecionová.
 
„V naší zemi jsou podle odhadů téměř tři miliony drobných vlastníků půdy. Ti všichni by byli zmiňovaným zákonem poškozeni, a to nejen na Ústavou zaručených právech při nakládání se svým majetkem, ale také finančně. Je jasné, že pokud nebude ze zákona možná soutěž uchazečů o prodávané pozemky, klesne výrazně cena takových pozemků, tedy i možný finanční příjem, který by z prodeje mohli vlastníci pozemků mít. Především ale návrh zákona neodůvodněně zvýhodňuje jednu skupinu občanů oproti všem ostatním, a právě to je zcela nepřijatelné,“ říká předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík.