12. ledna 2016

Klub zastupitelů ODS reaguje na informace z tisku ohledně postupu ve vyjednávání o vzniku nové pražské koalice

Chtěli bychom zdůraznit, že žádná varianta nedospěla do finální fáze a žádná koaliční dohoda či spolupráce nebyla uzavřena.

 
Byly ustanoveny pracovní skupiny, které nyní krok po kroku analyzují a diskutují možné programové průsečíky. Je nutné zdůraznit, že zdaleka nedošlo ke shodě v několika oblastech, a to zejména v oblasti dopravy a územního plánování.
 
Teprve za předpokladu programové shody bychom jako klub ODS započali diskuzi o personálních otázkách a možnostech nastavení funkční Rady hlavního města Prahy s cílem prosazovat dlouhodobé politické priority ODS, které vychází z těchto neměnných tezí:
 
  • Zastavení trendu plýtvání
  • Malá a efektivní radnice
  • Zvýšení podílu investic
 
Aby jakákoliv koalice či spolupráce byla stabilní a akceschopná, musí mít do detailu vyjasněny strategické otázky, které jsou klíčové pro fungování hlavního města Prahy.
 
Ing. Alexandra Udženija
předsedkyně klubu zastupitelů ODS ZHMP
   
Filip Humplík 
předseda pražské ODS