5. ledna 2016

Vedení kraje v otázce odpadového hospodaření rezignovalo na své povinnosti

Na krajském úřadě Středočeského kraje proběhlo dnes veřejné projednání Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje z hlediska dopadů na životní prostředí.

„Je to důležitý dokument nejen pro kraj, města a obce, ale ovlivní také, kolik budeme všichni v budoucnu platit za odpad. Přesto tu není a nediskutuje o dokumentu ani hejtman, ani jeho náměstek pro životní prostředí,“ upozorňuje starosta obce Líbeznice Martin Kupka (ODS).

Svolání veřejného projednání druhý pracovní den roku je termín nešťastný jak pro veřejnost, tak pro zástupce obcí a měst, kterých se ale dokument významně týká. „Málokdo se o veřejném jednání vůbec dozvěděl. Kraj v té věci nepodnikl téměř nic, samotný dokument byl vyvěšen na webu před Vánocemi a projednáván je hned na začátku roku. Řada starostů o této věci ani neví. Ukazuje se, jak se současné krajské vedení staví ke svým povinnostem i k samotným občanům,“ konstatuje předseda krajského kontrolního výboru Jan Skopeček (ODS).

Nejvýznamnější novinkou dokumentu je vytvoření sítě překladišť komunálního odpadu a podpora vybudování jednoho zařízení ZEVO (zařízení energetického využití odpadu) na území Středočeského kraje. „V oblasti odpadového hospodářství se jedná o klíčový zlom. Kraj i obce musejí reagovat na předpokládaný zákaz skládkování od roku 2024. Není možné se na tento termín dívat nečinně. To by ve výsledku mohlo přinést násobný nárůst poplatků za odpad pro občany,“ uvádí krajský zastupitel Miloslav Šmolík (ODS), kterého doplňuje zastupitel Tomáš Vaněk (ODS) tím, že "materiál obsahuje řadu velmi ambiciózních cílů, ale bez nástinu cest, jak by tyto cíle měl kraj naplnit".

Kvůli dalšímu osudu krajského Plánu odpadového hospodářství a tedy i peněženek občanů, kteří za odpad platí, je velmi důležité, aby se do diskuse mohli zapojit zástupci měst a obcí. „Uspořádáme takovou diskusi před jednáním krajského zastupitelstva, které by se mělo dokumentu věnovat,“ slibuje Jan Skopeček (ODS).