Vládo, dejme podnikatelům vánoční dárek, odložme kontrolní hlášení DPH
22. prosince 2015

Vládo, dejme podnikatelům vánoční dárek, odložme kontrolní hlášení DPH

Projev předsedy ODS Petra Fialy na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ke kontrolnímu hlášení DPH.

 
Vážený pane předsedající, dámy a pánové,
 
vítám vás v tomto pozdním předvánočním čase a jako zástupce předkladatelů bych vás chtěl seznámit s důvody, proč jsme se tady sešli. S důvody, které nás vedly k svolání této mimořádné schůze.
 
My bychom na této schůzi chtěli udělat ještě něco dobrého před Vánoci a chtěli bychom odložit kontrolní hlášení, tzv. kontrolní hlášení plátce DPH, o jeden rok. Jak asi všichni dobře víte, tak povinnost podávat kontrolní hlášení byla stanovena v zákoně o dani z přidané hodnoty v prosinci roku 2014. Asi si také vzpomenete, že už tehdy jsme varovali před tímto institutem, před tímto nástrojem. Varovali jsme před tím, že to je poměrně velký zásah pro podnikatele, že zákon přináší nové povinnosti, přináší novou administrativu, že bude také znamenat vysoké náklady. Jenom když jsme se podívali do důvodové zprávy, tak bylo zřejmé, že dodatečné náklady pro podnikatele by měly dosáhnout v souhrnu až 1,5 mld. korun a že vyplnění nebo zpracování každého zpracování bude stát podnikatele 3,5 hodiny času, což také není žádná maličkost.
 
Ministr financí a celá vládní koalice naše výhrady tehdy neslyšeli a zákon byl schválen. Můžete se ptát - no dobře, tak to se stalo před rokem a proč teď přicházíte s tím, že by se mělo kontrolní hlášení odložit? Ten důvod není jenom v tom, že zákon je špatný a přináší zbytečnou... nebo ten institut je špatný a přináší zbytečnou zátěž pro podnikatele. Ale důvod je i v tom, jak celá věc byla připravena. A my bychom chvíli před účinností tohoto opatření chtěli dosáhnout jeho odložení právě proto, že ten rok, který byl k dispozici, nevyužilo Ministerstvo financí na to, aby se dobře připravilo, a hlavně aby dobře připravilo a informovalo podnikatele o jejich nové povinnosti. To je tvrzení, které lze těžko zpochybnit, protože když se dělají nějaká dotazníková šetření mezi podnikateli, tak se z nich ukazuje, že maximálně čtvrtina je na tuto novou povinnost připravena. Naopak když se třeba podíváte na zjištění Hospodářské komory, tak zjistíte, že osmnáct, pouhých osmnáct procent podnikatelů říká, že je na novou povinnost připraveno a že je dostatečně informováno.
 
To, co my tady navrhujeme, není jenom nápad opozice. Už jsem slyšel některé koaliční poslance, jak říkají: opozice musí pořád kritizovat, a proto nám chcete blokovat tady to velmi významné opatření. Dámy a pánové, není to jenom záležitost nebo názor opozice. Odložení mj. podporuje Hospodářská komora, Asociace podnikatelů a manažerů. S institutem nesouhlasí takové renomované komory, jako je Advokátní komora nebo Komora daňových poradců, která tomu nepochybně rozumí.
 
Zkušenosti ze Slovenska, kde takové kontrolní hlášení platí od roku 2014, zkušenosti ze Slovenska ukazují, že zvýšená byrokracie pro poplatníky je jedna věc, ale druhou věcí je také zdražení práce účetních a daňových poradců.
 
Pak je tu samozřejmě ještě jeden důvod. Asi také všichni víte, že skupina senátorů podala podnět k Ústavnímu soudu, a bylo by proto logické vyčkat na jeho výrok, a to by nám zase umožnilo to, kdybychom to kontrolní hlášení o rok odložili.
 
Podle důvodové zprávy, která tady byla loni předložena, kontrolní hlášení úzce souvisí s elektronickou evidencí tržeb. No ale původně Ministerstvo financí předpokládalo, že elektronickou evidenci tržeb zavede od začátku roku 2016. To se ukáže, že je naprosto nerealistické. Ani ta polovina roku 2016 není realistická a to je další důvod, proč je rozumné kontrolní hlášení odložit.
 
Možná namítnete - ale měli jste s tím přijít dřív. Teď máme konec prosince a jak to všechno uděláme? Tady musím konstatovat, že my jsme ten návrh podali už 9. listopadu, právě když se ukázalo, že podnikatelé nejsou informováni a že Finanční správa neudělala, co měla.
 
Nicméně přestože jsme podali tento návrh 9. listopadu, tak vláda k němu zaujala stanovisko až 7. prosince, tedy využila té maximální lhůty 30 dnů, a to samozřejmě vede k tomu, že na projednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu máme velmi málo času. Ale nejsme to my, kdo uvalili podnikatele do nejistoty. Je to další, nebo tímto zdržováním svého stanoviska to udělala opět vláda.
Protože jsem tady říkal, že to není jenom náš názor, názor opozice, že by kontrolní hlášení mělo být odloženo, tak vás krátce seznámím s některými argumenty, s kterými přicházejí renomované organizace, které upozorňují na vady v kontrolní hlášení. Tak například již zmíněná Hospodářská komora, já jsem slyšel v rozhlase, kde jsme spolu diskutovali s panem poslancem Volným, pana poslance, jak říkal, že od Hospodářské komory nic takového neslyšel a že mluvili s prezidentem a on jim nic neříkal, tak Hospodářská komora jednoznačně prohlásila: Nebráníme se myšlence odložit účinnost opatření, aby bylo možné znovu otevřít nezaujatou diskusi k případné revizi zavedeného institutu kontrolního hlášení nebo využít časový odklad uzákonění kompenzací pro podnikatelské subjekty. Hospodářská komora nadále zastává názor, že kontrolní hlášení představuje významné zvýšení administrativní zátěže, a že by proto nově zavedená povinnost měla být podnikatelům kompenzována úlevami nebo zlepšením v platební či administrativní rovině.
 
Negativní stanovisko, jak jsem říkal, zaujala také Komora daňových poradců, což je organizace, která se bude s dopady kontrolního hlášení nejvíce potýkat. Komora daňových poradců by si určitě zasloužila, aby její názory byly slyšet.
 
Podle Komory daňových poradců kontrolní hlášení znamená významné zatížení poctivých daňových poplatníků. Komora daňových poradců vyzývá Finanční správu, aby zmírnila nastavené nepřiměřené sankce a snažila se omezit obtíže spojené se zavedením kontrolního hlášení, aby vše proběhalo bez zbytečné zátěže a postihování plátců daně. Dále Komora daňových poradců říká, že přestože základní pravidla týkající se kontrolního hlášení jsou v zákoně o DPH již z konce roku 2014, tak teprve na začátku prosince 2015 zveřejnila Finanční správa informace týkající se způsobu vyplňování kontrolního hlášení. Takové prodlení i přes relativně dlouhou dobu nabytí účinnosti kontrolního hlášení představuje výraznou komplikaci při zavádění tohoto opatření.
 
Proti daňovému hlášení snesla řadu argumentů i Česká advokátní komora, která má názor, že sběr dat, který bude doprovázet kontrolní hlášení, je v rozporu s požadavky základních principů tohoto státu, zejména s článkem druhým odstavcem třetím Ústavy ČR.
 
A konečně další instituce, kterou jsem tady jmenoval, Asociace podnikatelů a manažerů, říká, že kontrolní hlášení DPH je ohrožující povinností. Stalo se hrozbou pro malé podnikatele a živnostníky a teprve krátce před účinností tohoto zákona se ukazuje, co vše podnikatelům hrozí. Asociace podnikatelů a manažerů říká, že to je zřejmý nástroj proti malým podnikatelům a živnostníkům. Je to jasné omezení podnikatelské svobody.
 
Dámy a pánové, já nevím, kolik by bylo potřeba stanovisek různých asociací, profesních komor a dalších institucí, kolik argumentů potřebujete slyšet pro to, aby ministr financí uznal, že zavedení kontrolního hlášení byla chyba, anebo alespoň to, že kontrolní hlášení, což je zjevný fakt, nebylo Finanční správou dobře komunikováno, nebyli dostatečně informováni podnikatelé, a že tedy existují všechny důvody pro to, abychom kontrolní hlášení, abychom jeho účinnost alespoň odložili. A to je návrh, s kterým přicházíme. Nechcete-li tedy úplně zrušit povinnost kontrolního hlášení, což by samozřejmě bylo to nejlepší, tak aspoň vás žádám o to, abyste souhlasili s odložením a umožnili tak podnikatelům se na tuto věc řádně připravit.
 
Pokud byste se ptali, jaká hrozí rizika, když dnes budete hlasovat pro odložení kontrolního hlášení, tak odpověď je jednoduchá. Rizika nehrozí žádná. Vlastně hrozí pouze jedno riziko, které mohu citovat z důvodové zprávy k zákonu o DPH, a tam se říká: V případě ponechání stávající úpravy zákona nebude naplněna koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 až 2017.
Dámy a pánové, myslím si, že takové riziko nenaplnění koaliční smlouvy bychom všichni klidně mohli unést a že by bylo rozumné v tomto předvánočním čase dát podnikatelům malý dárek, možná velký dárek, a tím by bylo odložení povinnosti kontrolního hlášení plátce DPH aspoň o jeden rok. Tak vás za všechny navrhovatele žádám, abyste náš návrh podpořili a aby kontrolní hlášení bylo o rok odloženo.