15. prosince 2015

Evžen Tošenovský: Europohraničníci problém neřeší

Návrh na zřízení „evropské pohraniční stráže“ přináší více otázek, než odpovědí. Je nutné to neustále připomínat: Evropská komise není vláda, nemá mandát od voličů ani moc nad určitým územím.

Nemůže proto úkolovat represivní složky členských států nebo je vysílat na území suverénního státu bez jeho výslovného souhlasu. Je zcela jasné, kam návrh míří. Ostraha hranic je velmi problematická ve Středomoří. V ekonomických otázkách se Evropské unii podařilo jakž takž vynutit dodržování pravidel. V oblasti ostrahy hranic se ale Komise rozhodla tvrdě a plošně zasáhnout do suverenity členských států a rezignovala na větší tlak na státy, které své závazky neplní.
 
ODS od vypuknutí krize zdůrazňovala potřebu efektivní ostrahy vnějších hranic EU a navýšení rozpočtu agentury Frontex. Na nejproblematičtější jižní hranici schengenského prostoru je nutné přejít od humanitárního režimu k vojenskému. Jen při přísné kontrole hranice a eliminaci pašeráckých gangů je totiž možné efektivně nabídnout pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.
Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

místopředseda strany
poslanec EP

Více o autorovi