Sociální demokraté společně s hnutím ANO potopili obce
9. prosince 2015

Miloš Vystrčil: Sociální demokraté společně s hnutím ANO potopili obce

Senátoři dlouho diskutovali o navýšení příjmů krajů a obcí. Zatímco v případě navýšení příjmů krajů panovala shoda, senátoři zvoleni za ČSSD a ANO znemožnili významnější posílení příjmů obcí.

 
Senátoři České strany sociálně demokratické a hnutí ANO neumožnili přijetí návrhu ODS ani návrhu výboru pro územní rozvoj a výboru hospodářského na navýšení příjmů obcí až o devět miliard korun. 
A následně senátoři zvolení za ČSSD a ANO společně zablokovali přijetí kompromisní varianty navrhující navýšení příjmů obcí o necelé čtyři miliardy korun. Nakonec byl přijat kompromisní návrh senátora Radko Martínka, který navyšuje podíl obcí na DPH a zároveň odebírá obcím třicetiprocentní podíl na dani z podnikání přerozdělované podle místa trvalého bydliště podnikající fyzické osoby. 
 
Jsem velice zklamán z přístupu senátorů za ČSSD a hnutí ANO. Přestože někteří z nich při projednávání ve výborech nebo komisích návrh na významné zvýšení příjmů obcí podpořili, na plénu nakonec hlasovali úplně jinak. Přijatý návrh je charakteru "vlk se nažral a koza zůstala celá". 
 
Obcím se ubralo i přidalo zároveň, a nikdo vlastně neví, zda to pro ně bude, nebo nebude do budoucna výhodné. Na přímou otázku, zda se změny obcím v budoucnu vyplatí, nedokázal ministr Babiš jasně odpovědět. 
 
Za sebe to vidím jasně – senátoři za ČSSD a ANO odmítli možnost významně posílit příjmy obcí, a vlastně je v tomto smyslu potopili. 
 
Že obce umí s penězi hospodařit mnohem lépe než stát je přitom jasné, a svědčí o tom i jejich mnohem nižší míra zadlužení, než je tomu u státního dluhu. 
 
Cílem této vlády je patrně vše zajišťující stát a vše kontrolující stát. 
 
Slova představitelů vlády o decentralizaci, podpoře samospráv a samostatném rozhodování a hospodaření jsou jenom řeči, řeči, a zase řeči. 

RNDr. Miloš Vystrčil
místopředseda strany
1. místopředseda senátorského klubu
krajský zastupitel
zastupitel města
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení

Více o autorovi