Komentář k teroristickým útokům
14. listopadu 2015

Přemysl Sobotka: Komentář k teroristickým útokům

Byl jsem nyní 5 dní mimo ČR a při dnešním návratu jsem byl šokován teroristickým útokem v Paříži. Je mi líto všech obĕtí, ale v této chvíli nechme spekulace o příčinách stranou, tomu se dostatečné vĕnují média.

Co bude dál?

Vlády všech demokratických států musí konečně přestat diskutovat o lidských právech imigrantů. Ukazuje se, že opravdu musíme zabránit imigrantům, aby anonymně vstupovali do Schengenského prostoru. Bohužel došlo na má slova, že s obĕťmi války přicházejí i radikální islamisté. Výsledkem je, že otevřená náruč Merklové a Hollanda přinesla obĕti v Paříži. 

Je jasné, že v zájmu občanů a hodnot Evropy musíme zavřít hranice Schengenu pro všechny, bude nás to stát hodně penĕz, ale naše hodnoty za to stojí.

Politici EU musí naslouchat našim názorům a hlavně  našim občanům, jinak naše kultura končí.

MUDr. Přemysl Sobotka

MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR

Více o autorovi