14. listopadu 2015

Bezpečnost České republiky je prioritou

Jsem šokován událostmi v Paříži. Myslím na rodiny obětí a celou Francii. Bezprecedentní teroristické akce v Paříži jsou útokem na bezpečnost celé Evropy. Znovu se ukázalo, že terorismus je pro nás trvalou a skutečnou hrozbou.

 
Vláda ČR musí neodkladně přistoupit k opatřením, která povedou k posílení národní bezpečnosti a v tom má naši plnou podporu. 
 
Politické neshody musí jít v tuto chvíli stranou. Útoky jako v Paříži mohou být kdykoli zopakovány kdekoli na světě. Nepodceňujme bezpečnost našich občanů, příště můžeme být napadeni my.
 
Ukazuje se, že nutnou součástí prosazování evropských civilizačních hodnot, kterými jsou svoboda, tolerance a otevřenost, musí být i důsledná vláda práva a posílení kontroly národních států nad jejich územím. Na tomto principu by měla být založená i budoucí reakce Evropské unie, má-li být účinná.