Ing. Josef Kovář

Povolání: obchodní manažer
*1985

Politická příslušnost: BEZPP

Životopis

Ing. Josef Kovář vystudoval na Fakultě technologické univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obor chemie a technologie potravin. Celý svůj profesní život se zabývá potravinami a jejím zpracováním. V posledních 12 letech se jedná především o maso zpracující průmysl. V roce 2018 se stal zastupitelem obce Bystřička, kde působí jako předseda kulturní, sociální a sportovní komise. Ve svém volném čase se věnuje již od dětství přírodě a především včelaření.