Interpelace na premiéra ve věci místopředsedy vlády
18. června 2015

Miroslava Němcová: Interpelace na premiéra ve věci místopředsedy vlády

Ústní interpelace poslankyně Miroslavy Němcové na premiéra Bohuslava Sobotku ve věci místopředsedy vlády.

 
 
Miroslava Němcová: 

Děkuji. Já navážu, vážený pane předsedo vlády na to, co zde říkali mí kolegové, pan předseda Stanjura a pan kolega Marek Benda. Nám jde prostě o to, abych to řekla úplně jednoduše, jestli ty fízlovské manýry toho, že si někdo shromažďuje jakýsi podivný materiál na své odpůrce, a to nejenom politické, jestli vám připadají normální a akceptovatelné od člena vaší vlády. Vy tady používáte takové hezké obraty, že takhle se k sobě chovat nemáme. No to asi říká paní učitelka dětem ve škole, když se tahají za vlasy. Ale vy jste předseda vlády, který má jako prvního místopředsedu člověka, který nosí složky proti svým koaličním partnerům a tím jim vyhrožuje a zastrašuje je.
 
To není pouze v politické rovině první věc. On sbírá podobné materiály. Když si přečtete, co se dělo kolem možného návrhu na primátora Prahy, tak když pan Kasl odmítl se jím stát, tak okamžitě dostala pokyn ta paní poručice, jak se jmenuje?, Kleslová, aby na něj něco našla. Když si vzpomeneme na to, jak Andrej Babiš vyhrožoval médiím ve chvíli, kdy server Echo o něm napsal něco nelichotivého, okamžitě vyhrožoval finanční kontrolou. Televize Barrandov obdobně, Česká televize a její pořad Reportéři taktéž. Pan Pavel Šafr, šéfredaktor Svobodného fóra, to stejné. Čili mediální sféře svobodných nezávislých novin, ne mediální agrofertní divizi, je vyhrožováno za jejich nezávislé postoje. Poslanci jsou zastrašováni, soukromníkům je vyhrožováno kontrolami a pozvolnou likvidací, což se ukázalo i na případu těch dvou, kteří protestovali proti registračním pokladnám.
 
Já chci říct, že to není ojedinělý exces, že to je metoda, kterou používá váš první místopředseda vlády, za kterou vy nesete přímou odpovědnost, a já se vás chci zeptat, do jaké doby ještě hodláte toto tolerovat, tento přechod na oligarchizaci české společnosti, která už se nejmenuje téměř Česká republika, je založena na parlamentním demokratickém systému, ale vytváří se zde nějaké nové pořádky Andreje Babiše.
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 

Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě že nesu odpovědnost za vládu na základě Ústavy před touto Poslaneckou sněmovnou. Jistě jste zaznamenali, zejména poslanci z opozice, že vláda získala důvěru poměrně nedávno při hlasování v Poslanecké sněmovně, kde byl návrh na to, aby vládě byla vyjádřena nedůvěra. Vláda obhájila svoji pozici a já nesu odpovědnost nejenom za vládu, ale také za to, aby vláda nezklamala očekávání občanů, aby byla schopna naplnit svůj vládní program, dodržet závazky, které na sebe přijaly všechny tři koaliční strany, když jsme se rozhodli tuto koalici vytvořit. A současně je tady určité dilema, které všichni cítíme a okolo kterého tady vedeme debatu. My jsme kolem toho dilematu vedli debatu i dnes na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie i na vedení sociální demokracie. Jde o to, že samozřejmě nemůže platit přísloví, že účel světí prostředky. To prostě platit nemůže. Ani pro vládu ani pro naši snahu naplnit náš volební program nemůže platit účel světí prostředky, a proto jsme se také jako jedna z koaličních stran, jako sociální demokracie, jasně vymezili negativně vůči tomu kroku, který včera podnikl ministr financí Andrej Babiš vůči poslanci Ladislavu Šinclovi. A to je postoj, který jsme k té věci jasně zaujali, a já budu i nadále postupovat tak, abych jednal v souladu se svým svědomím, ale současně abych jednal jako odpovědný předseda vlády, který garantuje občanům, že tato vláda pro ně nebude dalším zklamáním, jako pro ně byly vlády minulé. A o tom zklamání a o těch vládách minulých si myslím, že zejména poslanci v pravé části Poslanecké sněmovny něco vědí.
 
 
 
Miroslava Němcová: 

Chci se zeptat potřetí, pane předsedo vlády, jak je to s těmi složkami. Ptal se vás pan kolega Stanjura, pan kolega Benda, tedy do třetice všeho dobrého. Víte o tom, které všechny složky si Andrej Babiš na koho vede? Ptal jste se ho na to, jak to dělá? Jestli na to má tedy svou nějakou policejní divizi Agrofertu, která mu tohle všechno zpracovává? Řekl jste mu, že je nepřijatelné pro vás jako pro předsedu vlády, aby někdo takový s takovýmito metodami ve vaší vládě zasedal? Mluvili jste spolu o tom, nebo nemluvili?
 
 
Bohuslav Sobotka: 

Děkuji. Vážená paní poslankyně, já doufám, že se snad tady na tom všichni shodneme, kteří tady sedíme na interpelacích v Poslanecké sněmovně, že takovéto postupy přijatelné nejsou, že shromažďování nějakých složek nebo kompromitujících materiálů, to je prostě špína. To do politiky nepatří! To znamená, měli bychom se snažit, aby tak tomu nebylo, měli bychom k tomu zaujímat jasné postoje, měli bychom se vůči tomu jasně vymezovat a to jsem dnes jednoznačně jako předseda vlády učinil. Děkuji.