Vodu přivedeme
7. září 2022

Petr Ryška: Vodu do Jihlavy přivedeme

Jihlava se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou vodních zdrojů, na které je napojena. To v současné době znamená, že v suchých letech může město trpět nedostatkem vody a limitován je i další rozvoj Jihlavy. Není možné stavět ve větší míře nové bytové jednotky, ani nové průmyslové podniky. Proto město Jihlava pod vedením náměstků Petra Ryšky a Martina Laštovičky začalo intenzivně jednat s VAK Havlíčkův brod a připravovat propojení vodárenských soustav. Výsledkem jednání byla smlouva mezi městem Jihlava a VAK Havlíčkův Brod na přivedení vody z vodní nádrže Švihov, kterou schválilo Zastupitelstvo města v únoru 2021. Součástí smlouvy bylo také spolufinancování zkapacitnění vodovodního přivaděče z Havlíčkova Brodu do Štok. Jihlava se na něm podílela 13 miliony.

I v posledním roce pokračovala další důležitá jednání a konzultace - především s Ministerstvem zemědělství o možných dotacích na tuto důležitou stavbu vodohospodářské infrastruktury. Jednání měla pozitivní výstupy s tím, že celý projekt je z hlediska ministerstva důležitý a strategický a přesně takovéto projekty chce ministerstvo podporovat. Proto se již nyní se projektuje nový vodojem Bukovno za 81 milionů a připravují se výběrová řízení na projektovou dokumentaci vodovodního připojení do Štok i nové severozápadní a severovýchodní větve vodovodu, které rozvedou vodu ze Želivky po Jihlavě. Dokončení této více jak půl miliardové investiční akce předpokládáme v roce v roce 2027, čímž Jihlava získá velmi kvalitní a výrazně levnější zdroj pitné vody, kterým bude možné zásobit až třetinu Jihlavy a zajistit další rozvoj.

Petr Ryška a Martin Laštovička,
Náměstci primátorky

Kandidátní listinu a stručný program naleznete zde

Podívejte se na jihlaváky, kteří nás podporují

Petr Ryška

Petr Ryška

Více o autorovi