Jana Havelková

Povolání: projektová manažerka, zastupitelka
*1959

Politická příslušnost: TOP 09

Životopis

Narodila se v roce 1959 v Klatovech. Do listopadu 2020 roku zastávala post starostky města, má tak zkušenosti z komunální politiky. Angažuje se rovněž ve výboru pro sociální věci Středočeského kraje. Váží si hodnot jako slušnost, ohleduplnost, mravnost, morálka, demokracie a svoboda. A tyto hodnoty hodlá prosazovat i ve sněmovně.Doufá, že rok 2021 bude rokem výrazné změny vládní politiky. Motivací je pro ni skutečnost, že zástupci tří demokratických stran se dokázali domluvit na společném postupu. SPOLU je pro ni signál, že v rámci vyššího principu, tj. zachování demokracie a svobody, dokážeme upozadit osobní zájmy, zajistit udržitelný rozvoj s ohledem budoucnost našich dětí. Současný přístup vlády způsobující zmatek v péči o zdraví, v sociální oblasti, v ekonomice, podnikání, to přece musí někdo zastavit. Změnu vidí i v tom, že bychom si měli uvědomit, že normální je nelhat, nekrást, dodržovat zákony a pomáhat, tam kde je třeba a kde to jde, a s veřejnými penězi hospodařit jako doma.