Ing. Alexis Kimbembe

Povolání: Ekonom, místostarosta
*1962

Pražská 276
250 82  Úvaly

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Narodil jsem se dne 10.12.1962 v Mindouli v Kongu – Brazzaville. Po absolvování matematicko-fyzikální fakulty v Brazzaville se mi naskytla příležitost studovat ve východní Evropě.

Do Československa jsem přijel v roce 1987 (ve svých 25 letech). Po příjezdu následovala 8 měsíců příprava na studium, tzn. v první řadě intenzivní kurs českého jazyka. Po úspěšném ukončení studia na vysoké škole v Ostravě – obor ekonomika, jsem se rozhodl zde zůstat nastálo. Po škole jsem pracoval jako referent plánování a kalkulace ve Vítkovici 12 let.

V roce 1997 jsem získal státní občanství ČR a tentýž rok jsem vstoupil do ODS. Od roku 2002 jsem byl dvě volební období zastupitelem za Ostravu-jih. V následných komunálních volbách jsem již nekandidoval, jelikož jsem věděl, že v Ostravě dál žít nebudu. Před 5 lety jsem se přestěhoval do Úval, kde žiji se svojí přítelkyní.

V době mého uvolnění do funkce místostarosty jsem 11 let pracoval v Kladně, na pozici vedoucího controllingu.

Jako místostarosta pro rozpočet a finance, jsem kompetentní, jelikož celá moje pracovní kariera odehrává se v oboru, takže budu se snažit byt užitečný tím, že budu naslouchat a pomáhat v rámci mé kompetence.