Václav Haifler

Povolání: důchodce
*1952

Přispět na kampaň

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Narodil se 14. září 1952 v Lužné u Rakovníka. Vystudoval Střední průmyslovou školu dopravní
v Praze. Od ukončení studia pracuje na železnici (České dráhy, Správa železniční dopravní cesty).
Od 1. ledna 2016, v důchodu. Ženatý, 2 děti a 4 vnoučata.
Mezi záliby patří: knihy, historie (člen Společnosti Edvarda Beneše), turistika a památky v Čechách a Moravě.
Členem ODS od r. 1991, bydliště - Rakovník